ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2005

7. 1. 2005 - Mezinárodní soutěž Praha
MDO se opět zúčastnil mezinárodního festivalu Praha 2005 a získal v konkurenci 12 orchestrů stříbrné pásmo. Jako povinnou skladbu zahrál Súčanské čardáše od Karola Pádivého. Jako příklad výborné připravenosti orchestru citujeme z hodnotící listu porotce soutěže, vynikajícího hudebního skladatele Karla Bělohoubka. Citace: „Jsem překvapen výbornou úrovní orchestru. V souhře je jasně cítit poctivá příprava a není zde vážných problémů. Ladění je velmi slušné a orchestr hraje srdcem. Dramaturgie odpovídá možnostem hráčů a je dobře zvolena. Uvítal bych více dynamických rozdílů, hlavně opravdové pianisimo. Vystoupení se mi velmi líbilo, děkuji a blahopřeji. Karel Bělohoubek.“

16. 4. 2005 - Svatba Zdeňka Hladila
MDO zahrál svému dlouholetému členu Zdeňku Hladilovi při příležitosti jeho svatby na radnici v Boskovicích.

23. 4. 2005 - Jarní koncert v Letovicích
Zimní měsíce věnoval orchestr nácviku novým skladeb na sezonu 2005, které předvedl na Jarním koncertu. Všech 12 nových skladeb je základem pro koncerty a veřejná vystoupení sezony 2005. Tento koncert velmi zasvěceně a s přehledem moderovala Marie Nečasová a je nutno podotknout, že její mluvené slovo vždy velkou měrou dotváří výkon celého orchestru. Také nutno poděkovat rodičům ze SRPŠ za organizační pomoc a přípravu občerstvení.

6. 5. 2005 - MDO a mažoretky účinkovaly tradičně při vzpomínkové slavnosti ukončení 2. světové války. Po pietním aktu u památníku na Koupališti následoval tradiční průvod městem a koncert na Hasičárně.

8. 5. 2005 - V rámci oslav 60. výročí od ukončení 2. světové války se uskutečnil na Masarykově náměstí v Letovicích koncert MDO, kde společně s mažoretkami předvedl hodinový show program.

22. 5. 2005 - Festival v Letovicích
ZUŠ Letovice ve spolupráci se SRPŠ ZUŠ a SDH Letovice uspořádala tradiční Festival dechových hudeb, na kterém kromě MDO a mažoretek vystoupily další orchestry a to Malohanácká muzika z Velkých Opatovic a Jevíčka, Dechový orchestr ZUŠ Boskovice a Brťovská šestka.

10. - 12. 6. 2005 - Kmochův Kolín
43. ročník festivalu Kmochův Kolín probíhal pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála a hejtmana středočeského kraje Petra Bendla. Náš MDO společně se jedenácti dalšími orchestry se tohoto ročníku zúčastnil jako jeden ze 4 mládežnických orchestrů, které byly pozváni. Kromě nás tu byly orchestry z Krnova, Čáslavi a Kolína. Šest orchestrů bylo ze zahraničí a šest orchestrů dospělých z ČR. Kromě koncertu na hlavním Karlově náměstí, který měl náš orchestr v pátek 10. 6. v 19:15 hod. koncertoval také v lázních Poděbrady a účastnil se taktéž závěrečného průvodu městem a monsterkoncertu. Zde měl také dirigent Petr Křivinka tu čest řídit spojené orchestry ve skladbě Jaromíra Vejvoda - Ještě tu poslední.

26. 6. 2005 - proběhlo v Letovicích opět mistrovství Evropy mladších žáků v tenise. MDO a mažoretky byly starostou Josefem Novotným přizváni k účinkování. Orchestr nejprve pochodovými skladbami přiváděl jednotlivá družstva ze sedmi zemí Evropy na tenisové kurty a po tomto slavnostním nástupu následovaly hymny jednotlivých zemí.

7. 8. 2005 - koncertoval MDO a mažoretky při příležitosti promenádního koncertu před blanenskou radnicí. Koncert se konal u fontány a sledovalo ho asi 200 posluchačů. Poděkovat za náš program přišel šéf kultury a školství městského úřadu Blansko pan František Alexa. Blahopřál nám podle jeho mínění k nejlepšího programu kulturního léta v Blansku.

13. 8. 2005 - koncertoval MDO a mažoretky v obci Chrastavec u příležitosti srazu rodáků této obce. V krásném prostředí zdejšího výletiště předvedl orchestr a mažoretky svůj tradiční show program, který se setkal se velkým ohlasem velmi početného obecenstva. Po koncertu vystupoval brněnský soubor Javory se sourozenci Ulrychovými.

17. - 21. 8. 2005 - Italové v Letovicích
Italský orchestr Banda musicalle a majorettes pianello Vallenssina byl hostem ZUŠ Letovice. Italským přátelům jsem opláceli jejich pohostinnost z minulého roku. Během pěti dnů, kdy byli našimi hosty si prohlédli významné pamětihodnosti Letovic a celého našeho regionu, letovický klášter, zámek, dále zámky v Lysicích a Rájci. Navštívili Sloupsko-šosůvské jeskyně, westernové městečko v Boskovicích a keltskou usedlost v Letovicích. Mimo těchto návštěv samozřejmě koncertovali a to v Letovicích, Boskovicích, Svitavách, Olešnici, Kunštátě a jejich vystoupení společně s VDO bylo zahajovací vystoupení Festivalu 3+1 v Letovicích. Poděkování za velkou pomoc a organizaci celého pobytu patří rodičům ze SRPŠ ZUŠ Letovice.

30. 8. 2005 - Promenádní koncert Boskovice
U skleníku v boskovickém parku orchestr zahrál skladby a byl to průřez jeho tradičního repertoáru od klasické české dechové hudby, pochodů F. Kmocha a V. Vačkáře, přes melodie klasiků vážné hudby B. Smetany a K. Kovařovice až po moderní skladby L. Webbera a N. Moricconeho atd. Program velmi dobře doplnily svými vystoupeními mažoretky ZUŠ Letovice.

24. 9. 2005 - koncert ve Valticích
Již podruhé se sešly dechové orchestry v rámci přehlídky toho nejlepšího, co ZUŠ Jihomoravského kraje mohou nabídnout. Tato přehlídka se konala na zámku ve Valticích a pořádala ji ZUŠ Mikulov. Náš VDO a mažoretky opět prokázaly, že si zachovávají vysoký standart a svým 30 min. vystoupení nadchly zcela zaplněné nádvoří valtického zámku. Přímo z tohoto vystoupení odjížděl orchestr a mažoretky na zájezd opět do chorvatského Starého Gradu.

25. 9. - 1. 10. 2005 - Zájezd Stari Grad
Hvarské kulturní léto a každoroční návštěva VDO a mažoretek ve Starém Gradu, Jelse, Vrbáni a Hvaru se stala nejen pro nás, ale i pro kulturní povědomí této dalmatské oblasti událostí, na kterou se těší mnoho chorvatských přátel a institucí v čele s Dinkem Šepičem, kulturním ředitelem festivalu Hvarské léto, starostou Viskem Haladičem, či ředitelem splitského rozhlasu Zvonimírem Petričem. Této krásné přehlídce kulturní spolupráce se věnuje řada lidí a spolupráce s nimi je úspěšná a radostná. I letos VDO a mažoretky svými koncerty a tancem velmi důstojně reprezentovaly město Letovice a celou ČR.

6. 10. 2005 - Festival v Jevíčku
Již podruhé se v Jevíčku setkaly dechové orchestry z Malé Hané, Svitav, Letovic, Jedovnic a Protivanova. Tato přehlídka dechových orchestrů je pro nás zajímavá, protože se koná mimo hlavní festivalové měsíce květen, červen, červenec a umožňuje koncertní vystoupení v tzv. cvičném období či mrtvé sezoně, kdy orchestry připravují nové programy a více se cvičí, než vystupuje. V Jevíčku je také mimořádně dobré publikum, které i letos odměnilo náš orchestr velkým aplausem.

14. 10. 2005 - koncert na náměstí v Blansku
V tento den se v Blansku otvírala nově rekonstruovaná pěší a nákupní zóna ve středu města. Při této příležitosti také koncertoval náš VDO a mažoretky. Na této akci, která probíhala venku při 6 st. C, orchestr dokazoval četnému publiku, že i při takovém počasí lze zahrát velmi dobře a také náš výkon byl patřičně odměňován potleskem.

27. 11. 2005 - Podzimní koncert v Letovicích
ZUŠ ve spolupráci s MKS upořádala Podzimní koncert VDO, na kterém zaznělo osm premiérových skladeb nacvičených od září, včetně povinné skladby na mezinárodní festival Praha 2006 Pozdrav Venuši od V. Maňase ml. Koncert byl velmi dobře navštíven, je nutno poděkovat paní Marii Nečasové za průvodní slovo a všem rodičům ze SRPŠ za pořadatelskou činnost a občerstvení.

5. 12. 2005 - Mikulášská nadílka v Letovicích
Tak jako každoročně VDO a mažoretky účinkovaly při mikulášské nadílce na letovické Hasičárně. Orchestr zahrál 20 min. program, v němž zazněly neznámější vánoční koledy. Taktéž mažoretky vystoupily s čertovským tancem a toto vše bylo doplněno básněmi s vánoční tématikou, které přednesli žáci ZŠ.

10. 12. 2005 - VDO vystoupil na boskovickém náměstí
Probíhal zde tradiční předvánoční jarmark. Náš orchestr zde vystoupil s hodinovým programem vánočních písní a koled.
 


Školní akce

27. 7. 
Letní koncert
  uč. Dagmar Lžíčařové
- 17 hod. Evangelický kostel
   ve Vanovicích

1. 9.
Den otevřených dveří
  Slavnostní otevření 
    zrekonstruované školy
- Masarykovo nám. 29, Letovice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola