ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2001

 7. 1. 2001 - Novoroční koncert
Tento koncert se uskutečnil v sále kulturního domu a MDO zde představil úplně nový repertoár. Na koncertu nejprve zahrál přípravný orchestr skladby Šly panenky silnicí, Dlouhou bílou noc - sólo na trubku Vladimír Jeřábek, pochodovou skladbu Haj husičky, haj. Program MDO byl následující: pochod Muziky, muziky, Magický Mozart, Oslí serenáda, Amáro, Promenádní suita, Barokní suita - 1., 2. a 3. část, Dobré ráno, kosme, Sousedská polka, Hej hore háj, Slovácký tanec č. 10, Chačaturjanův Šavlový tanec. Koncert byl zakončen skladbou Škoda lásky Jaromíra Vejvody. Orchestr zahrál velmi dobře a také sólisté Jan Bednář a Radek Musil, trubka a klarinet byli za svá sóla v Barokní suitě odměněni bouřlivých potleskem. Velké poděkování patří rodičům ze SRPŠ za pořadatelskou pomoc a za přípravu občerstvení po koncertě.

29. 3. 2001 - Krajské kolo soutěže dechových orchestrů
Okresní kola této soutěže se nekonala. Konala se až krajská kola a byla organizována tak, že porota ve složení Evžen Zámečník - předseda poroty a členové Josef Cecava, Petr Petrů a Karol Porubský objížděli orchestry, které se do soutěže přihlásily. Z našeho okresu a v naší kategorii soutěžili Boskovice a my. Bylo to v kategorii II.c do 25 let a 45 hráčů. Porota rozhodla, že MDO Letovice je lepší a poslala nás do ústředního kola. Soutěžní repertoár MDO Letovice: M. Machek - Dobré ráno Kosme, T. Huggens - Nová barokní suita 1.,2. a3. část, M. Machek - Hej hore háj. Jako sólisté byli v orchestrální skladbě Nová barokní suita oceněni za mimořádný výkon na trubku Jan Bednář a na klarinet Radek Musil. Porota nešetřila chválou nad velmi dobrou souhrou a propracovanou dynamikou celého orchestru.

7. 4. 2001 - Koncert v Černé Hoře
Při příležitosti oslav výročí založení pivovaru v Černé Hoře vystupoval MDO a mažoretky na slavnosti k této příležitosti. Slavnost byla zahájena průvodem obcí a následným show programem MDO a mažoretek na nádvoří pivovaru. Takovéto akce jsou pro náš orchestr důležité z hlediska velké propagace koncertní dechové hudby. Vidělo a slyšelo nás mnoho lidí a rozhodně jsme se líbili. Jako perlička z této akce je, že Jan Bednář - trumpetista MDO vyhrál na losy zakoupené v pivovarské tombole tři sudy piva.

27. 4. 2001 - Koncert v Telurii Skrchov
MDO a mažoretky koncertovaly při příležitosti slavnostního otvírání nového provozu v továrně na výrobu barev - Telurii Skrchov. Před slavnostním přestřižením pásky naše hudba a mažoretky dokazovaly hostům této významné události, že umí zaujmout nejširší spektrum posluchačů. Telurka, jak se továrně říká, je sponzorem ZUŠ Letovice, co se týká barev do výtvarného oboru a tak bylo příjemné oplatit přízeň šéfů tohoto podniku našim zdařilým vystoupením.

7. 5. 2001 - Pietní slavnost na Koupališti
Památník umučených na letovickém Koupališti je každoročně místem, kde se koná pietní akt položení věnců a následné vzpomenutí na kruté období 2. světové války. Jako každoročně, tak i letos byl přítomen MDO, který svou důstojnou hudbou dotvořil význam této události. Zaznělo - Andante religioso, Dvořákovo Largo, Chopinův Smuteční pochod. Závěrem zazněla evropská hymna Óda na radost. K této pietní akci patří také průvod městem na Hasičské výletiště a program naší hudby, mažoretek a žáků ZŠ Letovice.

12. 5. 2001 - Ústřední kolo soutěže ZUŠ
Město Fryšták bylo dějištěm ústředního kola dechových orchestrů ZUŠ. Probojoval se sem také MDO ZUŠ Letovice společně s orchestry ZUŠ Čáslav, Příbor, Zlín a Mariánské Lázně, které soutěžily ve stejné kategorii II.c. Výkony všech zúčastněných byly velmi dobré a odborná porota za předsednictví ředitele brněnské konzervatoře, hudebního skladatele Evžena Zámečníka, rozhodla takto: 1. místo ZUŠ Čáslav, 2. místo Příbor, 3. místo Letovice společně se Zlínem, 4. místo Mariánské Lázně. Pro náš orchestr je to umístění vynikající, protože jsme stále v ranku těch nejlepších. Po skončení soutěže následovala beseda porotců a dirigentů s rozborem výkonů jednotlivých orchestrů a na naši hlavu padla značná chvála za výborný ukázněný výkon, velmi dobrou dynamiku a celkovou výstavbu programu.

26. - 27. 5. 2001 - Festival Vačkářův Zbiroh
Společnost Václava Vačkáře v čele s prof. Karlem Císem pozvala na letoší 8. ročník festivalu MDO a mažoretky ZUŠ Letovice a dalších 8 orchestrů z ČR a 3 orchestry ze zahraničí. Václav Vačkář, kterému je tento festival zasvěcen měl mimochodem také vřelý vztah k našemu regionu. V letech 1907 - 1909 byl kapelníkem městské hudby Boskovice, kde také hrála řada muzikantů z Letovic a okolí. Náš orchestr si připravil program, v němž zazněly dvě Vačkářovy skladby a to číslovaný valčík Večer na moři a známá skladba pro křídlovku a tenor (baryton) Vzpomínka na Zbiroh. MDO a mažoretky měly celkem tři vystoupení. V rámci našeho koncertu na náměstí také poprvé předvedly mažoretky tanec Kankán od J. J. Offenbacha. Byli jsme ubytování ve staré sokolovně. Pořadatelé sice okolí sokolovny zapomněli uklidit po tanečním večeru, ale pro náš orchestr to nebylo překážkou pro uspořádání večerního posezení u ohně. Všechno jsme uklidili a večer proběhl skvěle. Pořadatelé se ráno velmi divili a samozřejmě měli radost, že jsme jim ušetřili práci s úklidem. Vačkářův Zbiroh se povedl.

2. 6. 2001 - Soutěž mažoretek v Třebíči
Soutěže mažoretek mají pevná pravidla, která se striktně dodržují. Jedná se především o pochodové formace, které na živou hudbu musí předvést s řadou povinných cviků jako koordinaci otáčení při chůzi, tvoření skupinových obrazců atd. K tomu potřebují dobrou hudbu a ta naše se k těmto účelům ideálně hodí. Museli jsme mít na repertoárů 10 daných pochodů, které si mažoretkové skupiny losovaly těsně před vystoupením a tento pochod orchestr zahrál také v pochodu. Odborná porota hodnotila, aby nebyl orchestr v chůzi omezen. Tato soutěž byla velmi zajímavá, pochodovali jsme celkem 9x. Mimo tento pochod proběhl před soutěží půlhodinový koncert s našimi mažoretkami před radnicí.

8. - 10. 6. 2001 - Mezinárodní festival Thum
Ve dnech 8. - 10. 6. 2001 byl MDO a mažoretky hosty mezinárodního festivalu v německém Thumu. Zde se během dvou dnů vystřídalo 38 orchestrů a 28 mažoretkových skupin. Na společném monsterkoncertu vystoupilo 1400 muzikantů. Po dlouhé době se naše hudba setkala s Helmutem Römerem, který zde dirigoval lipský fanfárový komorní orchestr. Takže už to nebyl Fanfaren zug Iskra Leibzich. Náš orchestr měl tři koncerty, dva na hlavních podiích a jeden koncert nedaleko Thumu u Soltzsee. Všechna naše vystoupení byla velmi úspěšná a pořadatelé pro naši hudbu připravili velmi dobré podmínky. Spali jsme v internátu strojní školy v samostatných pokojích po 2 - 5 osobách. V hlavním stanu se potom odehrávaly koncerty a to tak, že jedna kapela hrála a druhá se naproti chystala. Stan byl pro 2000 lidí a byl opravdu stále plný.

17. 6. 2001 - Mažoretkám do kroku
Taneční obor ZUŠ Letovice pořádal svoje vystoupení, kterého se účastnilo 280 děvčat. V programu bylo 28 vystoupení a 12 z nich doprovázel MDO živě. Po skončení mažoretkové přehlídky ještě hodinu v areálu Hasičárny koncertoval. Posluchačů se sešlo velmi mnoho. Celé odpoledne bylo ukázkou práce a hlavně spolupráce tanečního a hudebního oboru. Pochvala patří zejména paní Slávce Burkoňové, Monice Jarošové a Lence Procházkové za přípravu svých vystoupení. Poděkování taktéž patří rodičům ze SRPŠ za organizační pomoc a zajištění občerstvení.

28. 6. - 1. 7. 2001 - Corpo bandistico Santa Cecilia Lissone v Letovicích
Tento italský orchestr navštívil Letovice v čele s prezidentem asociace italských dechových orchestrů Carlem Monguzzim. Společně s MDO Letovice koncertoval tento orchestr v Brně, Boskovicích, Svitavách, Olešnici, Kunštátě a Letovicích. Koncerty se odehrávaly na nejlepších místech ve výše jmenovaných městech a byly vždy velmi dobře navštíveny. V neděli 1. 7. proběhl v Letovicích Festival dechových hudeb, jehož nejvýznamnějším hostem byl právě tento italský orchestr. Kromě toho vystoupily také orchestry ze Svitav, Jevíčka, Moravské Třebové a Jedovnic. Festival byl velmi pozitivně hodnocen především našimi italskými hosty a Carlo Monguzzi přislíbil pozvání pro náš orchestr do Itálie na rok 2004. Nutno poděkovat rodičům se SRPŠ za organizační pomoc při celém průběhu návštěvy italských hostů a při zajišťování pořadatelské služby na festivalu.

5. 7. 2001- Koncert v Boskovicích
V rámci pravidelných letních promenádních koncertů vystoupil MDO a mažoretky v Boskovicích na náměstí. V příjemném nedělním odpoledni vyslechlo zhruba 200 posluchačů 1 ½ hod. trvající vystoupení muzikantů a mažoretek.

28. 9. - 6. 10. 2001 - Zájezd MDO na chorvatský ostrov Hvar
Náš orchestr byl pozván na koncertní turné po městech chorvatského ostrova Hvar v rámci festivalu Hvarské kulturní léto. Postupně náš orchestr a mažoretky vystoupily na 6 koncertech, třikrát se Starém Gradu a dále v městech Jelsa, Vrbáň a Hvar. Orchestr byl ubytován v hotelu Arkáda, kde také probíhaly každodenní zkoušky. Při návštěvě byla podepsána vzájemná smlouva spolupráci mezi ZUŠ Letovice, Městem Stari Grad a dechový orchestrem Národná glazba Faros. Kapelník dechového orchestru Národná glazba Luki Gomulin pozval náš orchestr i na příští rok, kdy Národná glazba oslaví 125. výročí svého založení. Zájezd byl velmi pěkně zorganizován a muzikanti i mažoretky si z týdenního pobytu ve Starém Gradu odnesli překrásné zážitky.

26. 11. 2001 - Koncert v kulturním domě v Letovicích
Na pozvání MKS Letovice a při příležitosti setkání důchodců Letovic a okolí proběhl koncert, při němž náš orchestr hrál především pro pozvané dárce krve, kteří dostávali Jánského plaketu různého stupně. Orchestr předvedl skladby klasické české dechové hudby, byly hrány skladby F. Kmocha, V. Vačkáře, K. Vacka, J. Poncara a J. Vejvody. Koncert byl úspěšný.

2. 12. 2001 - Koncert se skladeb Františka Maňase
Brněnský skladatel F. Maňas patří neodmyslitelně do ranku nejlepších skladatelů, kteří píší pro dechové orchestry. Jeho tvorba se nesoustředí pouze na skladby lidového charakteru, ale tvoří také skladby sólového koncertního a orchestrálního typu. Na koncert, který byl uspořádán k 80. výročí narození tohoto významného skladatele byl autor pozván a společně se svojí manželkou také přijel. Také náš orchestr dirigoval a to ve valčíku Vysočina, v orchestrální skladbě Slovácký tanec č. 10 a Romanci pro tenor, kde sólo na tenor zahrál Martin Holík. Program byl sestaven z celkem 15 skladeb. Měl spád a atmosféru. Skladby se střídaly jak rytmicky, tak tématicky. Průvodní slovo měla Marie Nečasová a pan Maňas komentoval celý koncert jako zdárný příklad spojení fundovaného mluveného slova s propracovanou a promyšlenou choreografií. Připravený orchestr zahrál velmi dobře a zaplněný sál dlouho aplaudoval panu Maňasovi, sólistům a celému orchestru. Poděkování patří rodičům SRPŠ za organizaci.

17., 19. a 21. 12. 2001 -Vánoční koledování
Tak jako každoročně i letos MDO před Vánocemi hraje koledy a vánoční písně. Koledy jsou velmi dobře zaranžovány brněnským skladatelem M. Machkem a dá se říct, že zní ve všech obsazeních. I letos proběhlo koledování 17., 19. a 21. 12. ve městech Olešnici, Letovicích a Boskovicích.
 


Školní akce

30. 5.
Žákovská besídka

  tříd uč. Ludmily Andrýskové
   a uč. Sergeje Golubkova
-17:30 hod. sál Českobratrská 5

31. 5. - 8. 6.
Zájezd Chorvatsko

- přistavení autobusu v 17 hod.
   na autobusové nádraží DOPAZ
   u vlakového nádraží v Letovicích
- odjezd nejpozději v 18 hod.

31. 5.
Žákovská besídka
 tříd uč. Sergeje Golubkova a
 uč. Petra Jaška
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

4. 6. 
Žákovská besídka
 třídy uč. Hany Bočkové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

6. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Jany Kouřilové a
  Sergeje Golubkova
- 16 hod. sál Českobratrská 5

Společný koncert ZUŠ Blansko
 "Smetanový Bedřich"

 - žáci ze třídy uč. Libora Suchého
- 18 hod. Zámek Blansko

8. 6.
Taneční vystoupení
  třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 14 hod. Den dětí
  v areálu koupaliště Olešnice

9. 6. 
Nesoutěžní přehlídka mažoretek
- třída uč. Moniky Ošlejškové
- od 14 hod. ul. Tyršova a
   areál AFK Letovice 

11. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Moniky Hájkové a 
  Vladimíra Pečinky
- 15 hod. ZUŠ, Masarykovo nám.

Žákovská besídka
 na pobočce ZŠ Vísky
- 15 hod. ZŠ Vísky

Žákovská besídka
  třídy uč. Libora Suchého
- 16 hod. ZŠ Kunštát

12. 6.
Pěvecký sbor Carmina
- 14 hod. vystoupení v DPS 

Žákovská besídka
  třídy uč. Jitky Pecháčkové
- 17 hod. sál Českobratrská 5

13. 6.
III. absolventský koncert
- 15:30 hod. Kulturní dům Letovice

Zájezd pro žáky a učitele ZUŠ
   na koncert PLANETY
   Moravia Brass Band Brno
- 20:30 hod. Biskupský dvůr Brno
- odjezd autobusu v 18 h. od školy

14. 6.
Žákovský koncert 
  třídy uč. Anna Pařilové
- absolventské vystoupení
   Elišky Hruškové II. cyklus klavír
- 15 hod. Kulturní dům Letovice

15. 6.
VDO Telč

16. 6.
Koncert VDO v Brně
- 11:30 hod. nám. Svobody 

Taneční vystoupení
  třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 13 hod. Paprsek Olešnice

17. - 21. 6.
Závěrečné
    a postupové zkoušky

17. 6. 
Besídka LDO
   třídy uč. Hany Bočkové
- 16:16 hod. sál Českobratrská 5

18. 6. 
Žákovská besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

19. 6.
Závěrečné vystoupení
  tanečního oddělení
  uč. Jany Viklerové
- 16 h. Kulturní dům Letovice

20. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Renaty Svobodové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

Vernisáž výstavy
 absolvenetů výtvarného oboru
- Knihovna Letovice

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus
- 18 hod. sál sboru Církve
  bratrské, Okružní 13, Letovice

21. 6.
Závěrečné posezení
 zaměstnanců školy
- 16 hod. Masarykovo nám. 29

25. 6.
Pedagogická porada
 - 10 hod. Masarykovo nám. 29

26. 6.
Závěrečné vystoupení TO
 třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

Žákovská besídka
 třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. Kulturní dům Olešnice

Závěrečná besídka v Předškoláčku
- 15 hod. sál Českobratrská 5

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus v Bílovicích
- 18 hod. Kulturní dům Bílovice

1. 9.
Den otevřených dveří
  Slavnostní otevření 
    zrekonstruované školy
- Masarykovo nám. 29, Letovice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola