ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

Podrobný popis III. Mezinárodního festivalu dechových orchestrů - Letovice 2013

1. Krátký popis festivalu
III. mezinárodní festival dechových orchestrů – Letovice 2013 se bude konat 11. a 12. 5. 2013. Uskuteční se při příležitosti 60ti letého výročí ZUŠ Letovice a 40tého výročí založení Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice. 60 + 40 = 100. Hlavní festivalové dny budou probíhat 11. a 12. 5. 2013 na letovickém zámku. Je pozváno pět zahraničních orchestrů z Polska, Maďarska a Slovenska. Tyto orchestry budou od 10. 5. vystupovat také v různých městech a obcích Jihomoravského kraje. Festivalu se zúčastní dalších 18 orchestrů z ČR.

2. Detailní popis projektu
Kruh přátel ZUŠ Letovice ve spolupráci se spolkem dechové hudby Cajlané (Slovensko), městem Chelmno (Polsko) a orchestrem Tutta Forza – Muzsikáló Köbánya Egyesület (Maďarsko), dále se ZUŠ a Městem Letovice, majitelem zámku Letovice panem Vavříčkem a Jihomoravským krajem pořádá III. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v termínu 11. – 12. května 2013 v prostorách letovického zámku. V sobotu 11. 5. se představí malé a střední orchestry na letovickém zámku. V neděli 12. 5. budou velké orchestry naše a zahraniční koncertovat na zámku v Letovicích. Kromě výše jmenovaných se nedělního koncertu zúčastní také orchestr z polského Slawna a slovenský orchestr Vozokanka. Vystoupí tedy celkem 5 zahraničních orchestrů. O náš festival je velký zájem. Oslovili jsme celkem 17 českých a 5 zahraničních orchestrů a všechny nám přislíbily svoji účast. Některé zahraniční orchestry budou našimi hosty již od pátku 10. 5. Ve dnech před svým festivalovým vystoupením budou koncertovat v 5ti městech, které jsou partnery našeho festivalu. Tato města reprezentují kraje – Jihomoravský, Pardubický, Olomoucký a kraj Vysočina. Z těchto krajů jsou také pozvané české orchestry. Podle zkušeností z minulého ročníku očekáváme několikatisícovou návštěvu posluchačů z celé ČR. Máme zajištěnu propagaci ve všech dostupných médiích – tisk, rozhlas, televize. Nás festival bude také významnou kulturně společenskou událostí. Zahraniční orchestry přijedou s předními představiteli svých měst. Jihomoravský kraj bude reprezentovat I. náměstek hejtmana JMK pan PhDr. Václav Božek, který přebral nad festivalem záštitu. Dále budou přítomni představitelé všech tří dalších partnerských krajů, starostové a kulturní pracovníci partnerských měst a obcí a významní hosté, skladatelé a dirigenti zabývající se tvorbou pro dechové orchestry. Chystáme řadu společenských akcí k navázání vzájemných kulturních a přátelských vztahů. Jsou připraveny také doprovodné akce festivalu jako např. seminář k vývoji české a evropské hudby, prodejní výstava hudebních nástrojů firem Amati Kraslice a Lidl Brno, nabídka titulů nových skladeb pro dechovou hudbu od několika hudebních vydavatelství. Pro zahraniční účastníky festivalu je zajištěno 250 lůžek a stravování v hotelích a penzionech Letovice a okolí. Taktéž je pro ně kormě koncertování připravena řada kulturně-společenských akcí. O hladký průběh celého festivalu se bude starat velmi zodpovědný a zkušený kolektiv 60 pořadatelů, kteří neponechají nic náhodě. Jde nám především o velmi důstojnou oslavu poctivého muzicírování a rozvoj dechové hudby jako celku.

3. Cílové skupiny a skupiny, pro které bude projekt přínosem
- děti do 18 let
- mládež do 26 let
- rizikové skupiny dětí a mládeže
- senioři
- osoby se zdravotním postižením
- osoby v sociální nouzi
- příslušníci národnostních menšin
- romská komunita
- cizinci
- krajané
- obyvatelé venkova
- hudebníci ze spádové oblasti ZUŠ Letovice v okruhu 100 km – všechny generace
- hudebníci z Višegradské čtyřky a ostatní zahraniční účastníky – seznámení české veřejnosti
s hudebním folklorem a specifičností jejich hudby
- čelní představitele místních, krajských i státních samospráv ze všech zúčastněných zemí – jejich
vzájemné poznání

4. Očekávané výstupy projektu
Zaměření festivalu je po stránce žánrové velmi široké a pestré. Vystoupí zde orchestry zabývající se komorní dechovou hudbou, lidovou folklorní dechovou hudbou a hudbou koncertní a symfonickou. Festival je tedy určen pro široké spektrum obyvatelstva. Na festivalu také zazní skladby orchestrů Višegradské čtyřky, které reprezentují svůj národní folklor a kulturu a tyto skladby jistě obohatí repertoáry všech zúčastněných orchestrů a posluchačům přinesou přehled o kompozičních novinkách a specifičnosti národního pojetí a úrovně interpretace orchestrů zemí orchestrů Višegradské čtyřky.

5. Festival má zajištěnu následující propagaci
V programu ČT bude vysílán pořad o letovickém III. mezinárodním festivalu za účasti předsedy Kruhu přátel ZUŠ Letovice, dirigenta orchestru a ředitele letovické ZUŠ a představitelů Višegradských orchestrů. Propagace této akce bude dále probíhat v pořadu Českého rozhlasu Brno ve stejném obsazení jako v ČT. Zprávy o festivalu proběhnou ve všech krajských a regionálních novinách. Bude vydán vlastní festivalový bulletin. Celý festival bude v dostatečném předstihu plakátován. Průběh festivalu bude dokumentován na videozáznamu a bude také dokumentován profesionálním fotografem.

6. Předchozí praxe v oboru
V roce 2011 a 2012 byl uspořádán I. a II. ročník mezinárodního festivalu, kterého se zúčastnilo každý rok 26 orchestrů, z toho tři zahraniční a celkem vystoupilo přes 800 hudebníků. Inspirací pro pokračování v tradici mezinárodních festivalů byla několika tisícová návštěva nadšených posluchačů, velký zájem médií, vysoká úroveň orchestrů a vznik nových přátelských vztahů jak mezi muzikanty, tak celými orchestry a městy včetně jejich čelních představitelů.

7. Pokračování projektu
Naše představa o pokračování tradice Mezinárodního festivalu dechových orchestrů je jasná. Chceme pokračovat minimálně jednou za dva roky, ale tlak města Letovice i všech zúčastněných hudebníků je – realizovat festival každoročně. Pokud najdeme finanční zázemí, tak budeme rádi festival provozovat každoročně. Máme skvělý orchestr, organizační štáb a podporu města. Obrovský zájem a zvyšující se kvalita všech orchestrů jsou pro nás zavazující pro další pravidelné pokračování v tradici Mezinárodního festival v Letovicích.

8. Kalendář + časový harmonogram akce
Festival začne v sobotu 11. května 2013 tzv. národním dnem na letovickém zámku.
Od 11:00 hod. se budou menší české orchestry střídat po 45ti minutách až do 18 hod.
V 19:00 – 19:30 slavnostní zahájení festivalu s oficiálními hosty, kulturní a politickou garniturou za účasti všech pozvaných orchestrů se uskuteční v sále kulturního domu v Letovicích.
20:00 – 2:00 hod. společenský večer s občerstvením a hudebními produkcemi slovenských orchestrů. Účast všech pozvaných orchestrů. Neděle 12. května 2013 tzv. mezinárodní den (višegradské pódium). Zahraniční orchestry budou vystupovat v sále jízdárny letovického zámku od 10:00 hod. ve čtyřiceti minutových intervalech. Na závěr festivalu vystoupí špičkový profesionální orchestr – Vojenská dechová hudba Olomouc. Po skončení tohoto orchestru proběhne oficiální ukončení a tiskový breafing o festivalu.
Příjezdy zahraničních orchestrů jsou očekáváný od pátku 10. května 2013. Ve dnech před festivalem budou tyto orchestry vystupovat v partnerských městech Jihomoravského kraje. Příjezdy českých orchestrů do Letovic jsou očekávány v sobotu a v neděli vždy 2 hod. před svým vystoupením. Každý orchestr, jak tuzemský, tak zahraniční bude mít dva pořadatele k dispozici, kteří budou po celou dobu pobytu orchestru v Letovicích k jejich dispozici. Po celou dobu festivalových dní bude poskytována všem hudebníkům strava a nápoje. Zahraničním účastníkům bude poskytováno ubytování a stravování po celou dobu jejich přítomnosti u nás.

 


Školní akce

3. 12.
Zahájení adventu 
  - 14 hod. nám. Olešnice

  - 14 hod. nám. Letovice

5. 12. 
Mikulášská nadílka
  - Hasičárna Letovice

7. 12. 
Vánoční vystoupení
  třídy uč. Vladimíra Pečinky
- 15:00 hod. náměstí Blansko

Vánoční vystoupení
   třídy uč. Milana Kalhouse
- 16:30 hod. náměstí Blansko

Vánoční vystoupení
  třídy uč. Galiny Žílové
- 17:00 hod. náměstí Blansko

Vánoční besídka
  třídy uč. Ludmily Andrýskové
- 17:00 hod. sál Českobratrská 5

11. 12.
Vánoční koncert 
  třídy uč. Galiny Žílové
- 16 hod. sál radnice Olešnice

12. 12.
Vystoupení pěveckého sboru 
Sluníčko v Městském klubu důchodců
- 14:15 hod. Tyršova

Vánoční besídka v ZŠ Vísky
- 15 hod. ZŠ Vísky

Vánoční besídka
   třídy uč. Vladimíra Pečinky
- 16 h. galerie Domino,Havírna 55

13. 12.
Vánoční besídka v Předškoláčku
  - 16 hod. sál Českobratrská 5

14. 12.
Vánoční besídka 
  tříd uč. Aleny Kambové a
  Moniky Hájkové
- 16 hod. sál divadla Kunštát

15. 12.
Vánoční setkání u klavíru
  třídy uč. Anny Pařilové
- 15 hod. sál Českobratrská 5

16. 12.
Vánoční koncert VDO
  - v 16:30 hod. náměstí Blansko

18. 12.
Vánoční besídka
  třídy uč. Veroniky Hromkové
- 17 hod. sál  Českobratrská 5

19. 12.
Vánoční besídka
  třídy uč. Hany Bočkové a
  uč. Marie Portlové
- sál v I. patře, Českobratrská 5

Vánoční besídka
  třídy uč. Dagmar Lžíčařové
- 15:30h sál Okružní 13, Letovice

Vánoční vystoupení
  třídy uč. Zuzany Pernicové
  - 16:30 hod. náměstí Blansko

19. 12.
Slavnostní otevření KD Olešnice

20. 12. 
Vánoční besídka
   třídy uč. Jitky Pecháčkové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

Vánoční koncert VDO
  - 18 hod. Kulturní dům Letovice

21. 12.
Vánoční vystoupení

  třídy uč. Libora Suchého
  - 16:30 hod. náměstí Blansko

22. 12.
Vánoční posezení zaměstnanců
   školy - AFK Letovice

23. 12. - 2. 1.
Vánoční prázdniny 

27. 12.
Benefiční koncert
- 17 hod. Kulturní dům Olešnice

29. 12.
Vánoční posezení VDO
   - zkušebna Tylex Letovice

7. 1.
Novoroční koncert
  pěveckých sborů
  - 15 hod. kostel sv. Prokopa

16. 1.
Pedagogická porada
- 10 hod. Kulturní dům Letovice

25. 1.
Novoroční koncert
pěveckého sboru Cantamus

- 18 hod. Kulturní dům Letovice

30. 1.
Baletní pohádka
  "Kráska a zvíře"
- 16:00 hod. Kulturní dům Letovice

31. 1.
Baletní pohádka
  "Kráska a zvíře"
  - dopoledne pro MŠ a MŠ

2. 2.
Pololetní prázdniny

5. - 9. 2.
Jarní prázdniny

28. 2.
Okresní kolo soutěže
  ve hře na kytaru
  - ZUŠ Velké Opatovice

29. 2.
Okresní kolo soutěže
  ve hře na klavír
- ZUŠ Blansko

14. - 15. 3.
Krajské kolo soutěže
  ve hře na kytaru
- ZUŠ V. Kaprálové, Brno

15. 3.
Krajské kolo soutěže
  ve hře na klavír - dua
- ZUŠ Hodonín

20. - 21. 3.
Krajské kolo soutěže
  ve hře na klavír - sólo
- ZUŠ Mikulov

26. - 27. 3.
Krajské kolo
  soutěžní přehlídky LDO
- ZUŠ Boskovice

28. 3. - 1. 4.
Velikonoční prázdniny

8. - 9. 4.
Krajské kolo soutěžní
  přehlídky výtvarného oboru
  - ZUŠ Tišnov

9. - 10. 4.
Krajské kolo soutěže
  ve hře na housle
  - ZUŠ Ořechov

11. 4.
Krajské kolo soutěže
  jazzových a tanečních orchestrů
  - ZUŠ Z.Mrkose, Brno

31. 5. - 8. 6.
Zájezd Chorvatsko

16. 6.
Koncert VDO v Brně
- 11 hod. nám. Svobody 

21. 6.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Kulturní dům Letovice


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

KANCELÁŘ ŠKOLY JE 
BĚHEM REKONSTRUKCE
BUDOVY PŘESTĚHOVÁNA:
... TYRŠOVA 8, LETOVICE ...
(v přízemí budovy internátu MSŠ Letovice)
TELEFON: 777674203

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola