ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

Podrobný popis III. Mezinárodního festivalu dechových orchestrů - Letovice 2013

1. Krátký popis festivalu
III. mezinárodní festival dechových orchestrů – Letovice 2013 se bude konat 11. a 12. 5. 2013. Uskuteční se při příležitosti 60ti letého výročí ZUŠ Letovice a 40tého výročí založení Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice. 60 + 40 = 100. Hlavní festivalové dny budou probíhat 11. a 12. 5. 2013 na letovickém zámku. Je pozváno pět zahraničních orchestrů z Polska, Maďarska a Slovenska. Tyto orchestry budou od 10. 5. vystupovat také v různých městech a obcích Jihomoravského kraje. Festivalu se zúčastní dalších 18 orchestrů z ČR.

2. Detailní popis projektu
Kruh přátel ZUŠ Letovice ve spolupráci se spolkem dechové hudby Cajlané (Slovensko), městem Chelmno (Polsko) a orchestrem Tutta Forza – Muzsikáló Köbánya Egyesület (Maďarsko), dále se ZUŠ a Městem Letovice, majitelem zámku Letovice panem Vavříčkem a Jihomoravským krajem pořádá III. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v termínu 11. – 12. května 2013 v prostorách letovického zámku. V sobotu 11. 5. se představí malé a střední orchestry na letovickém zámku. V neděli 12. 5. budou velké orchestry naše a zahraniční koncertovat na zámku v Letovicích. Kromě výše jmenovaných se nedělního koncertu zúčastní také orchestr z polského Slawna a slovenský orchestr Vozokanka. Vystoupí tedy celkem 5 zahraničních orchestrů. O náš festival je velký zájem. Oslovili jsme celkem 17 českých a 5 zahraničních orchestrů a všechny nám přislíbily svoji účast. Některé zahraniční orchestry budou našimi hosty již od pátku 10. 5. Ve dnech před svým festivalovým vystoupením budou koncertovat v 5ti městech, které jsou partnery našeho festivalu. Tato města reprezentují kraje – Jihomoravský, Pardubický, Olomoucký a kraj Vysočina. Z těchto krajů jsou také pozvané české orchestry. Podle zkušeností z minulého ročníku očekáváme několikatisícovou návštěvu posluchačů z celé ČR. Máme zajištěnu propagaci ve všech dostupných médiích – tisk, rozhlas, televize. Nás festival bude také významnou kulturně společenskou událostí. Zahraniční orchestry přijedou s předními představiteli svých měst. Jihomoravský kraj bude reprezentovat I. náměstek hejtmana JMK pan PhDr. Václav Božek, který přebral nad festivalem záštitu. Dále budou přítomni představitelé všech tří dalších partnerských krajů, starostové a kulturní pracovníci partnerských měst a obcí a významní hosté, skladatelé a dirigenti zabývající se tvorbou pro dechové orchestry. Chystáme řadu společenských akcí k navázání vzájemných kulturních a přátelských vztahů. Jsou připraveny také doprovodné akce festivalu jako např. seminář k vývoji české a evropské hudby, prodejní výstava hudebních nástrojů firem Amati Kraslice a Lidl Brno, nabídka titulů nových skladeb pro dechovou hudbu od několika hudebních vydavatelství. Pro zahraniční účastníky festivalu je zajištěno 250 lůžek a stravování v hotelích a penzionech Letovice a okolí. Taktéž je pro ně kormě koncertování připravena řada kulturně-společenských akcí. O hladký průběh celého festivalu se bude starat velmi zodpovědný a zkušený kolektiv 60 pořadatelů, kteří neponechají nic náhodě. Jde nám především o velmi důstojnou oslavu poctivého muzicírování a rozvoj dechové hudby jako celku.

3. Cílové skupiny a skupiny, pro které bude projekt přínosem
- děti do 18 let
- mládež do 26 let
- rizikové skupiny dětí a mládeže
- senioři
- osoby se zdravotním postižením
- osoby v sociální nouzi
- příslušníci národnostních menšin
- romská komunita
- cizinci
- krajané
- obyvatelé venkova
- hudebníci ze spádové oblasti ZUŠ Letovice v okruhu 100 km – všechny generace
- hudebníci z Višegradské čtyřky a ostatní zahraniční účastníky – seznámení české veřejnosti
s hudebním folklorem a specifičností jejich hudby
- čelní představitele místních, krajských i státních samospráv ze všech zúčastněných zemí – jejich
vzájemné poznání

4. Očekávané výstupy projektu
Zaměření festivalu je po stránce žánrové velmi široké a pestré. Vystoupí zde orchestry zabývající se komorní dechovou hudbou, lidovou folklorní dechovou hudbou a hudbou koncertní a symfonickou. Festival je tedy určen pro široké spektrum obyvatelstva. Na festivalu také zazní skladby orchestrů Višegradské čtyřky, které reprezentují svůj národní folklor a kulturu a tyto skladby jistě obohatí repertoáry všech zúčastněných orchestrů a posluchačům přinesou přehled o kompozičních novinkách a specifičnosti národního pojetí a úrovně interpretace orchestrů zemí orchestrů Višegradské čtyřky.

5. Festival má zajištěnu následující propagaci
V programu ČT bude vysílán pořad o letovickém III. mezinárodním festivalu za účasti předsedy Kruhu přátel ZUŠ Letovice, dirigenta orchestru a ředitele letovické ZUŠ a představitelů Višegradských orchestrů. Propagace této akce bude dále probíhat v pořadu Českého rozhlasu Brno ve stejném obsazení jako v ČT. Zprávy o festivalu proběhnou ve všech krajských a regionálních novinách. Bude vydán vlastní festivalový bulletin. Celý festival bude v dostatečném předstihu plakátován. Průběh festivalu bude dokumentován na videozáznamu a bude také dokumentován profesionálním fotografem.

6. Předchozí praxe v oboru
V roce 2011 a 2012 byl uspořádán I. a II. ročník mezinárodního festivalu, kterého se zúčastnilo každý rok 26 orchestrů, z toho tři zahraniční a celkem vystoupilo přes 800 hudebníků. Inspirací pro pokračování v tradici mezinárodních festivalů byla několika tisícová návštěva nadšených posluchačů, velký zájem médií, vysoká úroveň orchestrů a vznik nových přátelských vztahů jak mezi muzikanty, tak celými orchestry a městy včetně jejich čelních představitelů.

7. Pokračování projektu
Naše představa o pokračování tradice Mezinárodního festivalu dechových orchestrů je jasná. Chceme pokračovat minimálně jednou za dva roky, ale tlak města Letovice i všech zúčastněných hudebníků je – realizovat festival každoročně. Pokud najdeme finanční zázemí, tak budeme rádi festival provozovat každoročně. Máme skvělý orchestr, organizační štáb a podporu města. Obrovský zájem a zvyšující se kvalita všech orchestrů jsou pro nás zavazující pro další pravidelné pokračování v tradici Mezinárodního festival v Letovicích.

8. Kalendář + časový harmonogram akce
Festival začne v sobotu 11. května 2013 tzv. národním dnem na letovickém zámku.
Od 11:00 hod. se budou menší české orchestry střídat po 45ti minutách až do 18 hod.
V 19:00 – 19:30 slavnostní zahájení festivalu s oficiálními hosty, kulturní a politickou garniturou za účasti všech pozvaných orchestrů se uskuteční v sále kulturního domu v Letovicích.
20:00 – 2:00 hod. společenský večer s občerstvením a hudebními produkcemi slovenských orchestrů. Účast všech pozvaných orchestrů. Neděle 12. května 2013 tzv. mezinárodní den (višegradské pódium). Zahraniční orchestry budou vystupovat v sále jízdárny letovického zámku od 10:00 hod. ve čtyřiceti minutových intervalech. Na závěr festivalu vystoupí špičkový profesionální orchestr – Vojenská dechová hudba Olomouc. Po skončení tohoto orchestru proběhne oficiální ukončení a tiskový breafing o festivalu.
Příjezdy zahraničních orchestrů jsou očekáváný od pátku 10. května 2013. Ve dnech před festivalem budou tyto orchestry vystupovat v partnerských městech Jihomoravského kraje. Příjezdy českých orchestrů do Letovic jsou očekávány v sobotu a v neděli vždy 2 hod. před svým vystoupením. Každý orchestr, jak tuzemský, tak zahraniční bude mít dva pořadatele k dispozici, kteří budou po celou dobu pobytu orchestru v Letovicích k jejich dispozici. Po celou dobu festivalových dní bude poskytována všem hudebníkům strava a nápoje. Zahraničním účastníkům bude poskytováno ubytování a stravování po celou dobu jejich přítomnosti u nás.

 


Školní akce

30. 5.
Žákovská besídka

  tříd uč. Ludmily Andrýskové
   a uč. Sergeje Golubkova
-17:30 hod. sál Českobratrská 5

31. 5. - 8. 6.
Zájezd Chorvatsko

- přistavení autobusu v 17 hod.
   na autobusové nádraží DOPAZ
   u vlakového nádraží v Letovicích
- odjezd nejpozději v 18 hod.

31. 5.
Žákovská besídka
 tříd uč. Sergeje Golubkova a
 uč. Petra Jaška
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

4. 6. 
Žákovská besídka
 třídy uč. Hany Bočkové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

6. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Jany Kouřilové a
  Sergeje Golubkova
- 16 hod. sál Českobratrská 5

Společný koncert ZUŠ Blansko
 "Smetanový Bedřich"

 - žáci ze třídy uč. Libora Suchého
- 18 hod. Zámek Blansko

8. 6.
Taneční vystoupení
  třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 14 hod. Den dětí
  v areálu koupaliště Olešnice

9. 6. 
Nesoutěžní přehlídka mažoretek
- třída uč. Moniky Ošlejškové
- od 14 hod. ul. Tyršova a
   areál AFK Letovice 

11. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Moniky Hájkové a 
  Vladimíra Pečinky
- 15 hod. ZUŠ, Masarykovo nám.

Žákovská besídka
 na pobočce ZŠ Vísky
- 15 hod. ZŠ Vísky

Žákovská besídka
  třídy uč. Libora Suchého
- 16 hod. ZŠ Kunštát

12. 6.
Pěvecký sbor Carmina
- 14 hod. vystoupení v DPS 

Žákovská besídka
  třídy uč. Jitky Pecháčkové
- 17 hod. sál Českobratrská 5

13. 6.
III. absolventský koncert
- 15:30 hod. Kulturní dům Letovice

Zájezd pro žáky a učitele ZUŠ
   na koncert PLANETY
   Moravia Brass Band Brno
- 20:30 hod. Biskupský dvůr Brno
- odjezd autobusu v 18 h. od školy

14. 6.
Žákovský koncert 
  třídy uč. Anna Pařilové
- absolventské vystoupení
   Elišky Hruškové II. cyklus klavír
- 15 hod. Kulturní dům Letovice

15. 6.
VDO Telč

16. 6.
Koncert VDO v Brně
- 11:30 hod. nám. Svobody 

Taneční vystoupení
  třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 13 hod. Paprsek Olešnice

17. - 21. 6.
Závěrečné
    a postupové zkoušky

17. 6. 
Besídka LDO
   třídy uč. Hany Bočkové
- 16:16 hod. sál Českobratrská 5

18. 6. 
Žákovská besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

19. 6.
Závěrečné vystoupení
  tanečního oddělení
  uč. Jany Viklerové
- 16 h. Kulturní dům Letovice

20. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Renaty Svobodové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

Vernisáž výstavy
 absolvenetů výtvarného oboru
- Knihovna Letovice

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus
- 18 hod. sál sboru Církve
  bratrské, Okružní 13, Letovice

21. 6.
Závěrečné posezení
 zaměstnanců školy
- 16 hod. Masarykovo nám. 29

25. 6.
Pedagogická porada
 - 10 hod. Masarykovo nám. 29

26. 6.
Závěrečné vystoupení TO
 třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

Žákovská besídka
 třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. Kulturní dům Olešnice

Závěrečná besídka v Předškoláčku
- 15 hod. sál Českobratrská 5

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus v Bílovicích
- 18 hod. Kulturní dům Bílovice

1. 9.
Den otevřených dveří
  Slavnostní otevření 
    zrekonstruované školy
- Masarykovo nám. 29, Letovice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola