ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

Historie školy

7 0   l e t   Z U Š   L e t o v i c e

70 roků historie každé školy, to je nepřeberné množství událostí, lidských osudů, historických mezníků, kterým musí škola čelit a v našem případě o to víc a častěji, když se jedná o školu uměleckou, která je vždy v popředí veřejného života a společenského dění. A já dnes z tohoto místa velmi rád konstatuji, že letovická umělecká škola, ať již se v průběhu času jmenovala jakkoliv, vždy na velmi vysoké úrovni naplňovala své poslání a to učit své žáky zpívat, hrát na hudební nástroje či v jiných oborech estetiky rozvíjet jejich přirozený talent.

         A nyní trochu historie. Hudební škola v Letovicích byla zřízena 1. října 1952. Vyučování začalo ve třech učebnách v domě č. 216 na náměstí Osvobození.  Vyučováno bylo 72 žáků v hudebním oboru. Postupem času přibyly další umělecké obory. Roku 1959 LDO a 1963 obor taneční. 1963 došlo také k podstatnému zlepšení ve výuce, kdy se celá tehdejší LŠU přestěhovala do domu č. 211 na náměstí Osvobození. Zde bylo již k dispozici 7 učeben a školu navštěvovalo 160 žáků. Další zlepšení nastává v roce 1971, kdy škola získává samostatnou budovu, která byla vybavena novým nábytkem a novými hudebními nástroji. Tehdy školu navštěvovalo 319 žáků, které vyučovalo 15 učitelů. Velkým zlomem v materiálním a prostorovém vybavení byl rok 1989, kdy 11. října byla po tříleté rekonstrukci bývalé budovy LŠU otevřena prakticky nová škola. Byla prostorově vyřešena tak, aby se dalo vyučovat ve 4 oborech. V tomto roce se také rozšířila kapacita školy a byly oficiálně otevřeny dvě pobočky a to na základních školách v Olešnici a v Kunštátě. Celkem bylo vyučováno 776 žáků ve čtyřech oborech. V následujících letech se rozšiřoval počet odloučených pracovišť. Přibyla výuka na ZŠ a MŠ Křetín, ZŠ Vísky a v upravených prostorách sokolovny v Olešnici. Rostl také počet vyučovaných žáků, který se ustálil na dnešní maximálně povolené kapacitě, což je 866 žáků, které vyučuje 38 učitelů.

            V současné době je naše škola v celkové rekonstrukci, kterou financuje majitel budovy, což je Město Letovice. Učíme tedy v náhradních prostorách a to na 7 místech v Letovicích. Tato situace není příjemná jak pro učitele, tak pro žáky a rodiče. Ale máme velkou naději, že do jednoho roku budeme v novém. I přesto, že jsme takto rozstrkáni, má škola ve všech oborech výborné výsledky, o čemž svědčí velká řada veřejných vystoupení všech oborů a výsledky mezinárodních soutěží. Jako např. před 14 dny 1. místo a absolutní vítězství VDO na Mezinárodní soutěži koncertních orchestrů a big bandů ve Starém Gradu na chorvatském ostrově Hvar.

          Ředitelů se za 70 let vystřídalo sedm. V roce 1952 začínal pan Ladislav Novák, kterého v roce 1958 vystřídal pan Stanislav Dokoupil. Po něm nastoupil v roce 1961 pan Jaroslav Novák. V roce 1963 se stala ředitelkou paní Věra Migelová, která předala školu 1968 panu Miloslavu Krejsovi a ten pak v roce 1979 panu Petru Halamkovi. Já jsem ředitelem od roku 2000. Všech nás 7 ředitelů jsme měli a máme veliké štěstí na výborné učitele, poctivé a talentované žáky, na perfektní zázemí v rodičovské veřejnosti a v neposlední řadě na chápavé a přející zřizovatele, starosty, radní a sponzory.

          Z časových důvodů nelze konkrétně vyjmenovat všechny akce školy, její úspěchy na soutěžích, přehlídkách a festivalech, protože těchto akcí za 70 let bylo přes 14 000. Snad jen trochu statistiky, která o mnohém vypovídá. Učitelé naší školy připravili 98 žáků k dalšímu studiu na středních školách uměleckého zaměření. Řada našich absolventů byli a jsou významnými umělci, členy prestižních českých orchestrů a hudebními pedagogy. Jednotlivci, soubory a orchestry se zúčastnili 336 různých soutěží, přehlídek a festivalů. Zúčastnili se 68 ústředních kol soutěží ZUŠ, kde získali 35 1. míst, 15 2. míst a 8 3. míst. Hudební soubory a orchestry také absolvovaly 52 festivalů v cizině a 20 mezinárodních soutěží, kdy byly 12x 1., 5x 2. a 3x 3.

          Každá ZUŠ je něčím zvláštní, má svoje priority a specifika. Je to dáno místem, kde působí, tradicí jednotlivých oborů nebo například folklórem dané oblasti. Současná ZUŠ Letovice je moderní školou, která ve všech čtyřech oborech nabízí široké veřejnosti bohatou škálu uměleckého vzdělávání. V hudebním oboru je to zejména kvalitní individuální výuka, která je nezbytným předpokladem pro práci našich tří pěveckých sborů, patnácti komorních souborů, čtyř beatových a jazzových kapel, big bandu, malého a velkého dechového orchestru a orchestru smyčcového. Právě v těchto kolektivních hudebních aktivitách dosahujeme mimořádných úspěchů u nás i v cizině. Velmi důležitou součástí naší práce je spolupráce s ostatními školami v okruhu působnosti ZUŠ Letovice. Pořádáme průzkumy hudebnosti a talentu dětí v MŠ a ZŠ, výchovné koncerty v ZŠ a SŠ. Spolupracujeme s obcemi a městy našeho regionu a nejrůznějšími organizacemi a spolky při vytváření kulturních programů. Za poslední období dvaceti let jsme byli pořadateli mnoha okresních, krajských i celostátních soutěží. Zejména ústřední kola soutěží dechových orchestrů v roce 2010, 2014 a 2017 byla po organizační stránce velmi náročná. Zde se ukázala obrovská spolupráce a vyspělost všech zaměstnanců naší školy. Ukočírovat vždy ve dvou dnech 1200 muzikantů z celé ČR, to je obdivuhodné. Velmi mě těší, že jsme vždy obdrželi děkovné dopisy z MŠMT, ústřední umělecké rady a od mých kolegů za perfektní průběh a organizaci těchto národních soutěží.

          Také ostatní tři obory  - výtvarný, taneční a literárně-dramatický svojí výukou, svými programy a výstavami se velmi často prezentují a jsou úspěšné. Společně s hudebním oborem tvoří komplexní celek, který velmi výrazně a pozitivně ovlivňuje estetické cítění mnoha tisíců lidí v okruhu působnosti ZUŠ Letovice. Velmi úspěšně se podílejí na všeoborových projektech typu show programů, které jdou napříč obory a za posledních 11 roků jenom tyto show programy shlédlo na 20 tisíc diváků.

            Velmi výraznou a významnou součástí činnosti ZUŠ Letovice je zahraniční spolupráce s řadou orchestrů a hudebních škol v celé Evropě. Tato spolupráce vznikla zejména činností velkého dechového orchestru, který již řadu desetiletí patří k nejlepším v ČR. Na mezinárodních přehlídkách, soutěžích a festivalech u nás i v cizině získal orchestr kontakty a prostřednictvím dirigentů a ředitelů v jedné osobě zval do Letovic zahraniční partnery a byl na oplátku zván do ciziny. Na základě těchto kontaktů byly navázané kontakty také Města Letovice se zahraničními partnery v polském Chelmnu, chorvatském  Starém Gradu a části maďarské Budapešti Kobanyi.

            Vážení přátelé, dovolte, abych v závěru svého povídání také poděkoval těm všem bývalým a současným učitelům naší školy za jejich nesmírně obětavou a poctivou práci. Chci poděkovat provozním zaměstnancům za to, že jsou vždy v pořádku administrativní a účetní záležitosti. A že je ve škole čisto a útulno. V neposlední řadě děkuji všem bývalým a současným zřizovatelům, představitelům měst a obcí, kde působíme, za velikou pomoc při zajišťování zdárného chodu naší školy.

 

          Vážení přátelé, Základní umělecká škola Letovice si za 70 let svého trvání vybudovala velmi výrazné místo v kulturním životě. Všude tam, kde působí, ale nejen to, když se například dnes zeptáte v chorvatském Starém Gradu, švýcarském Zugu, polském Chelmnu, španělském Malgrat de Mar, maďarské Budapešti a dalších 68 městech 14 evropských zemí, jestli znají českou kulturu, odpoví vám ano, známe mladé umělce z Letovic.

Petr Křivinka, ředitel školy
říjen 2022


Školní akce

1. 9.
Den otevřených dveří
  Slavnostní otevření 
    zrekonstruované školy
- Masarykovo nám. 29, Letovice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola