ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2006

 7. 1. 2006 - mezinárodní soutěž Praha
Vyhlašovatelem této soutěže je hlavní město Praha a pověřeným pořadatelem OR-FEA společnost s.r.o. Soutěž je vypisována pro koncertní kategorie orchestrů. Mohou se ho účastnit orchestry bez věkového rozlišení a bez jakéhokoliv omezení hráčského. Tato soutěž se již tradičně koná v prvním týdnu nového roku a VDO ZUŠ Letovice na něm i letos potvrdil standardně velmi dobrou úroveň. Ve své kategorii střední třídy obsadil stříbrné pásmo. Jako povinná skladba v této kategorii byla orchestrální skladba Pozdrav Venuši V. Maňase ml.

2. 4. 2006 - Jarní koncert VDO v Letovicích
Každý orchestr využívá zimní měsíce na nácvik nových skladeb pro novou sezonu. V té letošní to jsou skladby, kterou budou sloužit také jako skladby soutěžní. Jsou to především skladby orchestrální J. de Hann - Oregon, směs melodií West Side Story, dále J. Williams - Trilogy. Takových skladeb v novém moderním aranžmá zahrál VDO právě na Jarním koncertu a s těmito skladbami se bude VDO připravovat na soutěž ZUŠ ve hře dechových orchestrů, která proběhne začátkem roku 2007.

6. 5. 2006 - tradiční pietní akt uctění památku umučených ve 2. světové válce. VDO podpořil svým vystoupením důstojný průběh pietního aktu pokládání věnců k památníku u Koupaliště. Následoval lampiónový průvod po ulici Pražské. Zakončení slavnosti se odehrálo tradičně na Hasičárně koncertem VDO a vystoupením mažoretek ZUŠ a tanečního studia Vo Co Gou.

9. 5. 2006 - vystoupení VDO na Masarykově nám. v Letovicích při příležitosti volebního meetingu ČSSD.

21. 5. 2006 - Festival dechových hudeb
Tradičně se tohoto svátku dechové hudby účastnily orchestry z blanenského a svitavského okresu. Naše ZUŠ a SRPŠ při ZUŠ Letovice opět přispěly ke kulturnímu dění v Letovicích bohatou nabídkou odpoledního festivalového programu dechových hudeb. Vystupovaly Malohanácká dechovka, Olšověnka z Jedovnic, Orchestr boskovické ZUŠ, Svitavanka ZUŠ Svitavy a VDO ZUŠ Letovice. Tentokrát se festival pořádal v areálu letního kina na Koupališti. Takováto setkání jsou vždy přínosná. Je možno vidět široké spektrum záběru dechové hudby od tradiční lidovky až po náročné sólové a koncertní skladby. A náš festival, na kterém byly zastoupeny všechny formy dechové hudby, dal posluchačům možnost srovnání a hodnocení, což je velmi dobře.

28. 5. 2006 - Festival dechových hudeb v Boskovicích
Tento festival nese jméno brněnského skladatele a dramaturga brněnského rozhlasu Vladimíra Růžičky. Ve velmi pěkném prostřední boskovické zámecké zahrady účinkovalo ve čtyřhodinovém programu šest orchestrů. Tento festival je zaměřen především na orchestry, které hrají tzv. zpívané lidovky, polky a valčíky. Každý orchestr se ale také snažil zahrát závažnější skladby sólového charakteru či orchestrálky. Letovický orchestr byl svým vystoupení výjimkou, hrál skladby především orchestrální v moderním aranžmá, které využívají sekcí horen, pozounů, saxofonů. Líbil se a byl obecenstvem mimořádně dobře přijat „s respektem“.

18. 6. 2006 - Festival v Šardicích
Tento tradiční festival hostil VDO Letovice poprvé a naši muzikanti se v Šardicích setkali s mimořádnou pozorností pořadatelů. Starosta Šardic pan František Linka pozval VDO Letovice na přátelské posezení, kde hovořil o životě v Šardicích, o zvláštnostech slováckého folkloru a dechových hudbách šardického regionu. Byl do této problematiky velmi dobře zasvěcen a je velkým fanouškem dechové hudby. Samotný festival byl zajímavý svou barevností krojovaných kapel, které hrály především tradiční slováckou dechovou hudbu Blahoslava Smíšovského, Miroslava Procházky atd. Charakterem skladeb se vymykal snad jen orchestr Ištvánkovy muzikanti a VDO Letovice, kteří zahráli také něco jiného než zpívané polky a valčíky. Celý festival velmi profesionálně a fundovaně uváděla Ivana Slabáková. Festival byl velmi dobře navštíven a měl vysokou úroveň.

23. 6. 2006 - koncert pro Nové sdružení zdravotně postižených Letovice
Tento koncert VDO a mažoretek se uskutečnil na Hasičárně v Letovicích. Výletiště na Hasičárně bylo zcela zaplněno a velmi vděčné publikum aplaudovalo hodinovému programu, ve kterém zazněly ty nejnovější skladby, které VDO získal od posádkové hudby Olomouc. Taktéž mažoretkové skladby hrané naším orchestrem i reprodukované, byly přijaty velmi dobře a celý show program byl ukázkou moderního pojetí práce hudebního a tanečního oboru ZUŠ Letovice.

29. 6. - 2. 7. 2006 - 17. mezinárodní festival FIJO Cheb
Tohoto festivalu se VDO a mažoretky zúčastnily poprvé. Pořadatelem tohoto festivalu je město Cheb. Mohou se ho zúčastnit dechové orchestry s věkovým průměrem do 26 let a nad 30 hráčů. Tato všechna kritéria VDO splňoval. Náš orchestr si připravil podle přání pořadatele 30 minutový koncertní program pro mezinárodní festivalový koncert převážně ze skladeb českých autorů. Dále měl připravený hodinový koncertní program pro samostatné koncerty v Mariánských a Františkových Lázních. Byli jsme ubytováni v jedné místní tělocvičně, takže spaní bylo tak říkajíc sparťanské, ale to nám nebránilo si udělat opravdu pohodový víkend a plně jsme využili také všech krásných doprovodných programů připravených pořadateli. Ve čtvrtek 29. 6. v 16:00 hod. byl zahajovací ceremoniál na hlavním chebském náměstí, po němž následoval nácvik skladeb na nedělní monsterkoncert. 30. 6. jsme koncertovali v Mariánských Lázních a v sobotu v Lázních Františkových. V neděli pak byl slavností průvod městem všech 26 orchestrů a na závěr celého festivalu hudební show s pochodem a ohňostrojem na chebském fotbalovém stadionu. Festival i naše účast na něm se velmi vydařil.

5. 7. 2006 - Koncertoval VDO a mažoretky při příležitosti setkání rodáků v Doubravici. Slavnost začala ve 12:00 hod. slavností mší, po které následoval průvod obcí. VDO a mažoretky vedly čelo průvodu na místí výletiště, kde proběhlo naše hodinové vystoupení.

23. 7. 2006 - Koncert v Blansku
Před blanenskou radnicí probíhají každoročně v letních červencových a srpnových dopoledních promenádní koncerty. Účastní se ho pravidelně i VDO a mažoretky ZUŠ Letovice. Podle vyjádření pořadatelů patří naše vystoupení k těm nejlepším. Nebylo tomu jinak i letos.

30. 7. 2006 - Koncert v Boskovicích
Boskovické kulturní léto tradičně zdobí nedělní promenádní koncerty. VDO a mažoretky ZUŠ Letovice vystoupily taktéž 30.7.. Zahráli skladby tentokrát swingové a skladby světových melodií. Koncertu přihlíželo na tři sta posluchačů.

9. 9. 2006 - Koncert před boskovickou rezidencí
Na pozvání ředitele Muzea Boskovic pana Ondřeje Dostála byl náš orchestr a mažoretky pozván do hlavního programu oslav výročí významného průmyslového podniku boskovického regionu Minervy. Při příležitosti výstavy všech druhů výrobků, které se v Minervě za její existenci vyráběly. Orchestr koncertoval před rezidencí. Měl velký úspěch.

23. 9. 2006 - Setkání rodáků v Kořenci
VDO a mažoretky vystupovaly na výletišti v hodinovém koncertu. Předvedli tradiční show program. Při této slavností příležitosti byl také pokřtěn nový fotbalový stadion na Kořenci. Společně s naším orchestrem vystupoval také boskovický folklorní soubor Velen a dětský folklorní soubor Borověnka. Tato akce byla mimořádná především velmi bohatým občerstvením (velký raut v sokolovně).

29. 9. - 7. 10. 2006 - Chorvatsko
Každoroční zájezdy VDO a mažoretek do Starého Gradu na ostrově Hvar jsou pořadateli festivalu Hvarské kulturní léto vždy vítané a staly se tradicí, které obě strany nejenže neomrzela, ale naopak inspirovala pořadatele HKL a vedení ZUŠ Letovice k rozšíření na další soubory a orchestry ZUŠ Letovice. Chystají se zájezdy smyčcového orchestru, komorních souborů a pěveckých sborů. Velmi dobrou praxí jsou také výukové kempy, které VDO a mažoretky v hotelu Arkáda pravidelně absolvují. Jedná se o každodenní dvouhodinové zkoušky orchestru v podloubí hotelu Arkáda. Tolik práce, kolik se na těchto zkouškách udělá, vydá za několik týdnů zkoušek v Letovicích. Tento letošní koncertní zájezd absolvovali mladí muzikanti z Letovic opět se ctí a svými vystoupeními ve Starém Gradu, Jelse a Vrbáni vzorně reprezentovali naši kulturu. Již se také stalo tradicí, že k našim vystoupením se přidávají místní chorvatské soubory nejen z ostrova Hvar, ale z celého Dalmatského pobřeží. Letos to byl dětský folklorní soubor Dalmackie molnáry, Gradská národní glazba vedená Luki Gomulinem a Faroski kantaturi - mužský pěvecký sbor vedený Matko Franetovičem. Velké poděkování za organizaci krásného zájezdu patří řediteli Hvarského festivalu panu Dinko Šepiči za jeho mimořádné přátelské vztahy s naším orchestrem.

12. 11. 2006 - Festival v Jevíčku
VDO se zúčastnil Festivalu dechových hudeb v Jevíčku. Z naší strany se tento festival nesl v duchu příprav na soutěž, která se uskuteční v roce 2007. Vyzkoušeli jsme si zde celý soutěžní program a bylo příjemné, že vyspělé jevíčské publikum na něj reagovalo velmi přirozeně a tento program se mimořádně líbil. Má tedy jakousi vizi, že se snad bude líbit i odborné porotě.

5. 12. 2006 - Mikulášská nadílka
Tato nadílka patří na letovické Hasičárně do programu našich akcí. I letos zde bylo plno a atmosféra byla jako každoročně neopakovatelná. Vždy navozuje tu správnou atmosféru blížících se svátků vánočních, klid, pokoj a dobrou náladu.

prosinec 2006 - Každoroční koledování
Náš orchestr si k letošnímu koledování přibral i další město a to Kunštát. Takže jsme vystupovali celkem 4x. 12.12. Boskovice, 13.12. Letovice, 16.12. Olešnice a 20.12. Kunštát.
 


Školní akce

23. 4.
Čarodějnický speciál
  třídy uč. Zuzany Pernicové
- 14:15-16:30 hod. ZŠ Kunštát

Žákovská besídka
  třídy uč. Dagmar Lžičařové
- 15:30 hod. Okružní 13, Letovice

24. 4.
Žákovská besídka
   třídy uč. Milana Kalhouse
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

25. 4.
I. absolvetnský koncert
- 15:30 hod. Kulturní dům Letovice

26. 4.
Čarodějnický speciál
  třídy uč. Zuzany Pernicové
- 13:30 - 16 hod. Českobratrská 3

2. 5.
Taneční vystoupení
  třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 10 hod. pro MŠ a ZŠ
   v Kulturním domě Letovice

7. 5.
Pietní vzpomínková slavnost
 - Velký dechový orchestr
- 19:15 h. u kostela sv. Prokopa
- 19:45 h. u Památníku umučených
- 20 h. lampinový průvod 

15. 5.
Žákovská besídka
   třídy uč. Milana Václava Hakla
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

22. 5. 
II. absolventský koncert
- 15:30 hod. Kulturní dům Letovice
- 15 hod. focení všech absolventů

25. 5. 
Festival ZUŠ okr. Blansko
 - Jedovnice

30. 5.
Besídka LDO
- 15:30 hod. sál Českobratrská 5

Žákovská besídka
  třídy uč. Ludmily Andrýskové
-17:30 hod. sál Českobratrská 5

31. 5. - 8. 6.
Zájezd Chorvatsko

31. 5.
Žákovská besídka
 tříd uč. Sergeje Golubkova a
 uč. Petra Jaška
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

4. 6. 
Žákovská besídka
 třídy uč. Hany Bočkové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

6. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Jany Kouřilové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

13. 6.
III. absolventský koncert
- 15:30 hod. Kulturní dům Letovice

15. 6.
VDO Telč

16. 6.
Koncert VDO v Brně
- 11:30 hod. nám. Svobody 

17. - 21. 6.
Závěrečné
    a postupové zkoušky

17. 6. 
Žákovská besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 15 hod. sál Českobratrská 5

19. 6.
Závěrečné vystoupení
  tanečního oddělení
  uč. Jany Viklerové
- 16 h. Kulturní dům Letovice

20. 6.
Besídka LDO
 - 17 hod. sál Českobratrská 5

21. 6.
Závěrečné posezení
 zaměstnanců školy
- 16 hod. Masarykovo nám. 29

26. 6.
Závěrečné vystoupení TO
 třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

Žákovská besídka
 třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. Kulturní dům Olešnice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

KANCELÁŘ ŠKOLY JE 
BĚHEM REKONSTRUKCE
BUDOVY PŘESTĚHOVÁNA:
... TYRŠOVA 8, LETOVICE ...
(v přízemí budovy internátu MSŠ Letovice)
TELEFON: 777674203

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola