ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2014

9. 3. 2014 - Jarní koncert
Po delší době jsme přistoupili k samostatnému koncertu v modrých sakách. Pět roků zpátky byly v tomto termínu oblíbené show VDO, ale letos jsme to chtěli změnit z důvodu toho, že jsme posunuli termín letošní show na 11. 5. do sálu jízdárny a v mezidobí jsme proto uspořádali Jarní koncert. Naše show jsou vždy velmi výpravné a v kulturním domě je pro takové tipy programů málo místa. Dalším důvodem bylo také to, že orchestr měl nacvičeno řadu skladeb, které se již na show nevešly. Koncert začal v 15:00 hod. a sál byl plně obsazen posluchači. Celý koncert se nesl v duchu nejúspěšnějších skladeb minulé sezóny. Začínal Florentinským pochodem, který zazněl na prosincovém výjezdu VDO do Budapešti. Následovaly – měsíční serenáda Glena Müllera, Instant koncert, píseň „Co na tom je tak zlého“ zazpívala Renata Fraisová. Na tomto koncertu si také VDO chtěl vyzkoušet tři skladby, se kterými mladší část orchestru půjde do krajského kola soutěže ZUŠ. Byly to Fantazie svobodného světa, Šumařinka a Lví král. Dále následovaly sólová Con te Partiro se sólem na trubku Milana Hrdého, Tico tico, My fair Lady – směs melodií. A na závěr filmové melodie Eltona Johna z kresleného filmu Lví král. Jako host koncertu vystoupili mladí muzikanti z přípravky pod vedením Leopolda Ehrenbergera. Zahráli tři jednoduché melodie „velmi dobře“. Koncert se líbil a velkou měrou k tomu přispělo také přirozené průvodní slovo Barbory Křivinkové.

1. 4. 2014 – Veselí nad Moravou
V letošním roce soutěží ZUŠ také v kategoriích dechových orchestrů. Krajské kolo této soutěže se konalo ve Veselí nad Moravou a v naší kategorii II. B, což jsou orchestry do 45 členů a do 25 let, s námi soutěžil pouze orchestr z Bílovic. Krajské kolo jsme s přehledem vyhráli a postoupili jsme do kola ústředního, které se bude konat 23. a 24. května u nás v Letovicích.
 
7. 5. 2014 – Vzpomínková slavnost
Orchestr zahrál u památníku padlých v 1. a 2. světové válce – kostel sv. Prokopa a U koupaliště. Hrály se skladby vhodné k této příležitosti - Largo A. Dvořáka, Státní hymna, Andante Religoso, Evropská hymna. Poté šel lampionový průvod od koupaliště na hasičárnu. Hrály jsme pochody. Malou účast v průvodu ovlivnilo špatné počasí – lilo celé odpoledne !!!
 
11. 5. 2014 – VI. Show VDO
Dnes se uskutečnila poprvé v jízdárně letovického zámku show VDO v pořadí již VI. Nesla název Božská snová show. Všech 5 předchozích show bylo v kulturním domě a vždy jsme se potýkali s malým prostorem a nemožností tato show pořádně ozvučit a osvětlit. Prostor jízdárny nám umožnila poprvé naplnit naše představy a pořádně se rozmáchnout. Přípravy na tuto show začaly již v prosinci 2013, kdy byl dokončen scénář. Následovalo šití kostýmů řeckých senátorů, do nichž měl být oblečen orchestr, a samozřejmě se intenzivně zkoušely skladby, které do show tematicky zapadaly. Kromě normálního scénáře byl vypracován druhý – technický scénář pro obsluhu zvuku, světel a videí – projekce. Vše se včas podařilo skloubit a tak mohla VI. show v neděli 11. 5. proběhnout. Idea celé této hudebně – světelné podívané je, že bude přivolána bájná múza hudby, dcera boha Dia, božská Euterpé, která si z našich časů, ale i z minulosti bude vybírat po hudební stránce to nejlepší. Show začala slavnostním nástupem orchestru, který v řeckých tógách s různobarevnými šerpami vpochodoval do sálu. Konferenciér (kouzelník) Petr Prosser a šéf Petr Křivinka přivítali obecenstvo a popřáli všem plno radosti. Nato orchestr zazpíval „Muzika dnes nám sálem zní“. Byla přivolána Euterpé – Radka Dostálová. Byla přinesena dvěma statnými otroky A. Pivoňka a Jar. Bělehrad. Radka Dostálová s Petrem Prosserem a šéfem show komentovali. První zazněla píseň Kleopatry „Teď královnou jsem já“ v podání Radky Dostálové. Dále byl napodruhé vyvolán Aram Chačaturjan – Sergej Golubkov a sám dirigoval Šavlový tanec. V dalším vstupu všechny pozdravil Karel Gott z Las Vegas a šéf (Petr Křivinka) zazpíval Lady Carneval. Dále následovala skladba Mission Imposible a video s Tomem Cruisem. Následoval příchod Tiny Turner (Barbory Křivinkové), která zazpívala píseň Zlaté oko z filmu James Bond Agent 007. Vše s videoprojekcí. Španělské tanečnice – skupina „Bez dechu“ pod vedením Moniky Ošlejškové předvedla bravůrně tanec na skladbu Espaňa Kaňa. Hudbu z kresleného filmu Lví král uvedl sám slavný sir Elton Herkules John. Píseň Máři Magdalény „Co na tom je tak zlého“ skvěle zazpívala Renata Fraisová. Následující skladu uvedl sám velký Manitů a to hudbu z filmu Poslední Mohykán. Ne nelituji ničeho, co jsem dnes s Vámi zažila – to byla slova Euterpé a také stejnojmennou písní od Edit Piaf se s diváky rozloučila. Diváci si velkým aplausem vymohli přídavek a tak zazněla skladba Mambo No5 s videem karnevalu v Riu. Slova chvály od přítomných diváků nebrala konce a tak všichni aktéři tohoto show měli jistě velkou radost nad zdařilým dílem. A nebylo jich málo, celkem 86 účinkujících.  A diváků? Show se hrála 2x a vždy bylo přecpáno. Přes 600 diváků se na nás přišlo podívat.  Velké poděkování patří samozřejmě všem aktérům tohoto mimořádně zdařilého odpoledne. Zvukařům Mirku Horkému, Radku Štěrbovi a zvláště děkujeme firmě Silk and Progress, jmenovitě pánům Petru Moravci a Karlu Dürrovi za sponzoring.
 
23. a 24. 5. 2014 – Ústřední kolo soutěže v Letovicích
Do Letovic se v rámci Ústředního kola soutěže dechových orchestrů sjelo celkem 29 orchestrů, které ve dvou dnech soutěžily v šesti kategoriích. V pátek ráno proběhlo v 9:00 hod. slavnostní zahájení v zámecké jízdárně. Zazněly fanfáry komorního souboru Jaškovy oči a po nich se ujal slova Petr Křivinka jako představitel pořadatele této soutěže ZUŠ Letovice. Přivítal přítomné, představil poroty a vyzval předsedu ústřední umělecké rady pana Aleše Chalupského, aby soutěž oficiálně zahájil. Po tomto slavnostním ceremoniálu se soutěž rozjela. Probíhala souběžně na dvou místech – dvou pódiích. Kategorie I.A a II.A soutěžily v kulturním domě. Byly to malé dechové orchestry. I.A do 18 členů a 16 let hráčů a II.A do 18 členů a 25 let hráčů. Předsedou poroty byl Jan Slabák, vynikající hráč na trubku, profesor JAMU, kapelník proslulé dechové hudby Moravanka. Členové poroty byli Josef Hejtmánek, sólista Brněnské filharmonie na klarient, Petr Karas, ředitel ZUŠ Smetanova Brno a předseda dechové sekce ZUŠ Jihomoravského kraje, Miroslav Lukeš, vynikající pedagog, hráč na klarinet, saxofon a baskytaru, Josef Pavlíček, sólista Brněnské filharmonie, profesor brněnské konzervatoře. Výsledky těchto kategorií byly následující:
 
Kategorie I.A 
 
Zlaté pásmo 
             - Dechový orchestr ZUŠ Veselí nad Moravou - 24,2 b.
             - Dechový orchestr Morava ZUŠ Hulín - 22 b.
 Stříbrné pásmo 
           - Orchestr Mladých ZUŠ Hranice - 20,6 b.
           - Dechový orchestr ZUŠ Broumov - 18,4 b.
 Bronzové pásmo 
           - Říčanská "Sedma" ZUŠ Říčany - 15 b.
 
Kategorie II.A
             Zlaté pásmo 
                         - Dechový orchestr ZUŠ Zdounky - 24,4 b.
                         - Dechový orchestr ZUŠ Dolní Bojanovice - 23,4 b.
                         - Dechový orchestr ZUŠ Veselí nad Moravou - 21,6 b.
 
Velké orchestry začínaly v pátek na zámku kategorií I.B do 16 let a 45 hráčů. Odpoledne soutěžila kategorie I.A do 16 let a nad 45 hráčů. V sobotu soutěžily kategorie II.B do 25 let a 45 hráčů a kategorie II.C do 25 let a nad 45 hráčů. Rozhodovala porota ve složení – předseda – Aleš Podařil, profesor brněnské konzervatoře. Členové poroty – Viliam Béreš, bývalý dirigent Ústřední hudby ČLA, nyní pedagog ZUŠ. Miloslav Bulín, dirigent Kmochovy dechové hudby Kolín. Petr Ciba, ředitel ZUŠ Štenberk a president Sdružení dechových orchestrů ČR. Ondřej Packan, šéfdirigent dechového orchestru Májovák. Porota rozhodla takto:
 
Kategorie I.C
 
Zlaté pásmo 
           - Dechový orchestr ZUŠ Vimperk - 23 b.
           - Junior orchestr ZUŠ B. Smetany Plzeň - 22,8 b.
           - Dechový orchestr Haná ZUŠ Přerov - 21,8 b.
           - Velký dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují - 21,4 b.
 Stříbrné pásmo 
           - Dechový orchestr ZUŠ Liberec - 20,4 b.
 Bronzové pásmo 
          - Dechový orchestr mladých ZUŠ Mariánské Lázně - 16,8 b.
 
Kategorie II.C
 
Zlaté pásmo 
           - Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh - 24 b.
           - Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice - 22 b.
 Stříbrné pásmo 
           - Dechový orchestr mladých ZUŠ Klatovy - 19,2 b.
 
Kategorie I.B
 
Zlaté pásmo 
           - Mladá muzika Šardice ZUŠ Kyjov - 21,4 b.
           - Dechový orchestr ZUŠ Louny - 21,4 b.
 Stříbrné pásmo 
           - Dechový orchestr ZUŠ G. Mahlera Humpolec - 20,2 b.
           - Malohanácká  muzika ZUŠ Jevíčko - 19,2 b.
           - Dechový orchestr ZUŠ Turnov - 18 b.
 Bronzové pásmo 
           - Dechový orchestr ZUŠ Bystřice n. P. - 17,6 b.
 
Kategorie II.B
 
Zlaté pásmo 
           - Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava - 23,8 b.
           - Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice - 21,4 b.
 Stříbrné pásmo 
           - Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov - 20,4 b.
           - Dechový orchestr mladých ZUŠ Tachov - 19,8 b.
           - Dechový orchestr ZUŠ Lounských Praha - 18,8 b.
 Bronzové pásmo 
           - Dechový orchestr ZUŠ Fr. Kmocha Kolín - 17,6 b.
 
Ústřední kolo bylo organizačně velmi náročné, protože se ho zúčastnilo 1 200 hudebníků. Bylo nutno zabezpečit pronájmy prostor kulturního domu a zámku, jejich úklid a přípravu před i po ústředním kole. Zabezpečit propagaci – plakátky, brožury, bannery, propagaci v tisku + fotografie. Zabezpečit stavbu pódií v kulturním domě a na zámku. Zabezpečit profesionální aparaturu se zvukaři. Zabezpečit obědy a pitný režim pro 1 200 účinkujících a pořadatele. Zabezpečit ceny pro orchestry. Zabezpečit tisk programů, organizačních materiálů a diplomů. Zabezpečit úklid a průběžné fungování hygienických zařízení. Zabezpečit pořadatelskou službu 60 lidí. Zabezpečit zdravotní službu. Toto vše se podařilo. Náš orchestr opět obhájil zlaté pásmo. Bodově byl druhý v kategorii hned za Jihlavou. Všem je třeba poděkovat za vzornou reprezentaci školy. Velké poděkování patří samozřejmě všem 60 pořadatelům za skvělou práci. Především všem pedagogům ZUŠ a rodičům z Kruhu přátel ZUŠ. Petr Křivinka
 
15. – 23. 8. 2014 – Zájezd na Hvar
Po dvou letech se VDO vydal opět na ostrov Hvar do města Stari Grad. Koncertní zájezd byl opět byl opět na pozvání města Stari Grad a Hvarské gradské glazby (DO) Faros. Hned v den příjezdu 16. 8. jsme se zúčastnili procesí se sochou svatého Rocha, patrona Starého Gradu a společně s chorvatskými hudebníky jsme hráli při unikátní církevní slavnosti. Procesí, které oslavy sv. Rocha provází je dokonce v centru zájmu organizace Unesco a jedná se o zařazení těchto oslav do seznamu světového odkazu lidstva. Ubytováni jsme byli velmi slušně v bungalovech Helios.  VDO každý den zkoušel na hotelu Arkáda. Tyto zkoušky byly hojně navštěvovány turisty. Koncerty jsme měli dva, a to v hotelu Arkáda u bazénu a na náměstí Škor. Oba byly velmi povedené a nadprůměrně navštívené. Ohlas byl velmi veliký a upřímný obdiv jak místních hudebníků, tak např. i profesorů konzervatoře ze Zagrebu, kteří ve Starém Gradu pobývali, nás velmi potěšil. Do našeho repertoáru jsme zařadili skladby typické pro českou dechovou hudbu – Kmochovy a Vackovy melodie, ale také světově oblíbené evergreeny a skladby muzikálové, popové a jazzové. Počasí nám přálo, prožili jsme ve Starém Gradu nádherný týden plný skvělé muziky a přátelství.
 
13. 9. 2014 – Svatba flétnistky Jany Kadlecové
VDO zahrál v sobotu 13. 9. ve 12:00 hod. bývalé člence orchestru Janě Kadlecové u kostela v Letovicích při příležitosti její svatby. Zase jedna pod čepcem.
 
28. 9. 2014 – Opakování VI. show
Opakování VI. show proběhlo na jízdárně letovického zámku v neděli 28. 9. ve 14:30 hod. Není to nic jednoduchého zopakovat takto velkolepou podívanou, protože na rozdíl od profesionálních zařízení jako jsou divadla a velké sály, technické zázemí jízdárny vlastně neexistuje a vše od světel, přes zvuk až po pódium se musí dovést, nainstalovat a prověřit. Takže zase plné ruce práce mnoha lidí. Nicméně vše se opět podařilo. Všichni byli nad míru spokojeni, a i my muzikanti jsme konstatovali, že show uzrála a povedla se. Vše probíhalo přirozeně a bez zádrhelů. Prostě fajn pohoda. A pěkná neděle.
 
14. – 16. 11. 2014 – Mezinárodní festival Letovice 2014
ZUŠ a Město Letovice pořádaly ve dnech 14. – 16. 11. festival dechových hudeb s mezinárodní účastí orchestrů Tutta Forza z Maďarska a slovenské Vozokany. Tyto dva orchestry jsou již tradičními hosty našich festivalů a i oni nás zvou na své akce a oslavy. Letošní setkání bylo dvoudenní a oba pozvané orchestry byly vlastně hosty dvou festivalů, v Letovicích a Jevíčku. Tutta Forza přijela v pátek a ubytovala se v bývalém internátu šamotky ve Velkých Opatovicích. Oficiální delegace Maďarů v čele s panem Robertem Kovácem, starostou Kobani, 70ti tisícové části Budapešti, byla ubytována v Jevíčku na hotelu Morava. Vozokanka byla ubytována v internátním zařízení Masarykovy školy práce v Letovicích. Orchestry byly patřičně přivítány. Proběhly večeře a přivítací oficiality. Druhý den v sobotu se dopoledne Maďaři podívali do kartografického centra ve Velkých Opatovicích a Vozokanka přišla zahrát seniorům do domu pečovatelských služeb v Letovicích. Vlastní festival začal v letovickém kulturním domě ve 14:30 hod. Renata Fraisová, učitelka ZUŠ a sólistka VDO, přivítala všechny přítomné a vzácné hosty z Maďarska a Slovenska. Proběhly oficiality s průvodními slovy organizátorů a hostů a festival začal. V úvodu festivalu bylo malé příjemné překvapení, protože začal přípravný orchestr Tutta Forza Pikolo. A po třech skladbách nastoupil velký orchestr Tutta Forza. Nutno říci, že vystoupení maďarského orchestru bylo vynikající, s ukázkami maďarských a světových autorů a brilantními sólovými výkony fléten, saxofonů a trumpet. Dirigenti obou orchestrů, Roland Bakó s manželkou Suzan Bakó, sklízely velké ovace za výkon obou orchestrů. Následovala Vozokanka Janka Cigáňa, která zahrála tradičně výborně a svým elánem, skvělým hráčským entuiasmem, nadchnula a rozezpívala celý sál. Dalším orchestrem byla Kunštátská dechová hudba, která pod vedením Pavla Göpferta velmi dobře kontrovala Vozokance a to tradiční českou lidovou dechovou hudbou s ukázkami koncertních a sólových skladeb v úpravě P. Gopferta. Celé festivalové klání uzavíral svým hodinovým koncertem VDO ZUŠ Letovice. Náš orchestr nastoupil v plném obsazení 58 hráčů. Výběr repertoáru byl zdařilý. Koncertní skladby se střídaly se sólovými. Byl to výběr nejúspěšnějších skladeb posledních dvou roků. Sólistky zpěvačky Renata Fraisová a Radka Dostálová uchvátily publikum výrazem a intonační čistotou písní Co na tom je tak zlého a Nelituji ničeho. Jan Kozelek perfektně vystřihl sólovou skladbu Píseň o smrti a všechny ostatní koncertní kusy byly orchestrem zahrány skvěle. Aplaus zcela zaplněného sálu ve stoje byl krásnou odměnou pro celý orchestr. Po tomto závěrečném festivalovém vystoupení si vzal slovo Robert Kovac, starosta Kobáni a pozval náš orchestr na 26. – 27. 6. 2015 do Budapešti, kde bude multižánrový festival. Všichni účinkující se poté odebrali k občerstvení a zábava při hudbě pokračovala až do 1 hodiny. Druhý den, v neděli, se oba zahraniční orchestry zúčastnily festivalu v Jevíčku, jehož pořadateli byla ZUŠ a Město Jevíčko. Festival byl organizačně velmi dobře zvládnutý a i zde v konkurenci čtyř českých kapel – Malohanácké kapely, Holobkovy mozeky, Malohanačky a Astry Svitavy, Tutta Forza a Vozokance excelovaly. Z Jevíčka oba orchestry odjížděly domů. Co dodat? Snad jen to, že setkání mladých lidí prostřednictvím umění je obohacující, inspirativní a pro všechny důležité. P.K.
 
30. 11. 2014 – Rozsvícení vánočního stromu v Boskovicích
V neděli se VDO v hodinovém koncertu koled a vánočních pístní představil na náměstí v Boskovicích. Přibližně dva tisíce posluchačů, kteří si přišli nás program poslechnout, si ve sváteční atmosféře 1. adventní neděle, společně zazpívalo koledy. Naše hudba a tento obrovský improvizovaný pěvecký sbor zanechaly u všech zúčastněných hluboký zážitek klid, míru a pokoje.

Školní akce

25. 6.
Pedagogická porada
 - 10 hod. Masarykovo nám. 29

Žákovská besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. Kulturní dům Olešnice

Žákovská besídka
 na pobočce ZŠ Vísky
- 15 hod. ZŠ Vísky

26. 6.
Závěrečné vystoupení TO
 třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

Závěrečná besídka v Předškoláčku
- 15 hod.zkušebna v I. patře

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus v Bílovicích
- 18 hod. Kulturní dům Bílovice

1. 9.
Den otevřených dveří
  Slavnostní otevření 
    zrekonstruované školy
- Masarykovo nám. 29, Letovice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola