ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2010

 24. 1. 2010 - Výroční schůze VDO a mažoretek
Zakončení sezóny VDO a mažoretek neprobíhalo tentokrát ve Vranové, ale v ZUŠ Letovice. Ve 13 hod. se všichni odebrali na Karlov, kde byl oběd a po obědě byla na zkušebně výroční schůze, na které se bilancoval uplynulý rok 2009 a probíral se výhledový plán akcí na rok 2010. Po schůzi byla volná zábava s konzumací dobrého pití a Šuterových pochoutek. Bylo to velmi poetické odpoledne a večer.

Leden a únor 2010
- byly ve znamení nácviku programu nové show, tentokrát s názvem Osobnosti a události posledních tisíce let. Byly také nacvičovány skladby na soutěž dechových orchestrů ZUŠ.

14. 3. 2010 - premiéra II. show VDO ZUŠ Letovice
V neděli proběhla v letovickém kulturním domě a tématem, o kterém se hrálo, byly Události a osobnosti posledních tisíce let. Před naprosto zaplněným hledištěm a galerií kulturního domu se objevil Čingischán, zpívalo a hrálo se o Karlu IV., sopránovým saxofonem Milana Kalhouse a baletem Národního divadla ZUŠ Letovice ožilo Labutí jezero P. I. Čajkovského, ve světoznámém Blue tangu zářili sólisté - tanečníci Zdena Procházková a její partner. Fenomén němé grotesky reprezentoval Ch. Chaplin a od grotesky neoddělitelný Ragtime. Samostatný výstup před přestávkou měl komorní soubor Ad libitum. Vladimír Pečinka do vystoupení tohoto mimořádného tělesa zařadil znělku letovického rozhlasu, melodie z baletu Louskáček s baletní kreací žákyň TO, Četnické humoresky, stepové číslo Jiřího Sedláčka na hudbu skladby Život je jen náhoda a celé vystoupení Ad libita zakončila Bohemia Rapsody skupiny Queen. Druhou polovinu show zahájili Brodway girls - děvčata TO, které s VDO tradičně spolupracují a zatančila kreaci na hudbu Putin od the Ritz. Xylofon bravurně rozezněl Jiří Jiráček a hrál za doprovodu orchestru Cirkus Humberto Jiřího Volfa a pak vpadli na scénu kovbojové a odehrála se nefalšovaná hospodská rvačka, kterou uklidnila až píseň Radky Dostálové Když v báru houste dým. Z koňské opery Limonádový Joe zazněla ještě jedna píseň a to žertovná Whisky to je moje gusto. Reprezentanty současných osobností našeho života byli starostové tří nejbližších měst, pan Radek Procházka - Letovice, Pavel Gopfert - Kunštát a Jaroslav Dohnálek - Boskovice. Společně s Jindřichem Ježem - bývalým starostou Prostředního Poříčí a čekatelem na post hejtmana Jihomoravského kraje Petrem Novotným zahráli polku Karla Vacka Šumařinka. Osobnost našich dětí reprezentovala skladba Batman a živý Batman se na jevišti také opravdu objevil. Závěr show patřil veselému pochodu Četník ze San Tropez, kde opět zářily mažoretky ZUŠ. Bouřlivé ovace i ve stoje byly odměnou dvouhodinovému snažení 88 účinkujících. Jako přídavek byla hrána a tančena Tequila. Celou show perfektně provázela mluveným slovem Kateřina Křivinková, zpívala Radka Dostálová, tance nacvičovala Jana Vinklerová a Lenka Procházková a celé vymyslel a opět zrealizoval Petr Křivinka.

21. 3. 2010 - kulturní dům Letovice - repríza II. Show
I podruhé byl kulturní dům v Letovicích zaplněn do posledního místečka. Vše probíhalo velmi dobře, dá se říci tak, jako by všichni vystupující byli ostřílenými profesionály, které nic nerozhází, ba naopak některé nepředvídatelné a nechtěné překvapení představení vyzněly ku prospěchu a jako by byly dlouho nacvičovány. I druhá show byla velmi úspěšná. Celou ji nafotil Jan Košťál a fotky jednotlivých skupin sekcí tak byly zdokumentovány. Opět patří všem aktérům druhé show velké poděkování.

17. 4. 2010 - II. Show VDO v Boskovicích
Sobotní vystoupení VDO v Boskovicích začalo v 16 hod. Sál sokolovny byl sice zaplněn pouze z pola, ale publikum za to bylo velmi vřelé a dobře spolupracovalo. Taktéž toto představení se povedlo, tak jako při obou předcházejících. Vše bylo na jedničku. Jak napsaly regionální boskovické noviny perem pí. Jitky Melkusové: „Kdo show neviděl, ten má čeho litovat.“ Těšily nás pochvalné řeči od diváků a věříme, že III. show bude navštívena lépe.

18. 4. 2010 - II. Show VDO v Kunštátě
Také v Kunštátě se v pořadí již čtvrté představení show podařilo. Dá se zodpovědně říci, že výkony orchestru i herců zrají jako dobré víno a nebylo na škodu ani opačné postavení orchestru a tanečnic, tzn. orchestr na podiu a tanečníci a Ad libitum dole u diváků. Návštěva bylo ovšem slabá. Byla zaplněna slabá třetina sálu. Je to škoda, protože příprava každého vystoupení stojí veliké úsilí téměř 90 účinkujících. Po zkušenostech s těmito výjezdovými představeními je nutné neponechat propagaci pouze na pořadatelích, protože ty to neumějí a nechávají vše náhodným čtenářům plakátů. Reklamu je potřeba dostávat masívně mezi lidi a pro plný sál se hraje daleko lépe, než pro sotva 40 lidí.

24. 4. 2010 - Vystoupení pro zdravotně postižené
Paní Popelková organizuje každoročně akci u jeskyně Blanických rytířů v Rudce. Tak jak již po několikáté se této akce, zejména pro vozíčkáře, zúčastnil náš orchestr, tentokrát v menším obsazení. Jednalo se o 45 minut orchestrálních skladeb a malé seskupení muzikantů naší kapely to zvládlo bravurně.

7. - 8. 5. 2010 - Ústřední kolo soutěže dechových orchestrů ZUŠ - Letovice 2010
Ve dnech 7. - 8. 5. 2010 se do Letovic sjelo z celé ČR 29 orchestrů, které v 6 kategoriích podle počtu hráčů a věku muzikantů usilovaly o co nejlepší umístění. Soutěž probíhala na dvou místech. V pátek se kulturním domě utkaly malé dechové orchestry do 18-ti členů. Byly zde pouze dvě kategorie - I.a a II.a. Současně se také soutěžilo v jízdárně letovického zámku a byly to orchestry kategorie II.b a II.c. V sobotu pak pokračovala soutěž už jen na zámku kategoriemi I.b a I.c. Taktéž rozhodovaly dvě poroty a to malé orchestry, jako předseda Rudolf Beran a členové poroty Josef Pavlíček, Miroslav Lukeš, Jiří Volf a Jindřich Novák. Porota velkých orchestrů byla následující - předsedou byl Václav Blahunek, dále pak Aleš Podařil, Petr Ciba, Marek Prášil a Viliam Bereš. Všichni porotci byli vysokými odborníky, buď dirigenty profesionálních těles, či vynikajících českých orchestrů. Hodnocení probíhalo ve třech pásmech - zlatém, stříbrném a bronzovém.
Tato akce měla pro naši školu i město velký význam. Jednak to byla nesmírná výzva, co do prověření organizačních schopností, protože takováto akce sebou nese ohromnou spoustu starostí a malých detailů, které pokud jsou úspěšně řešeny, dají dohromady nádhernou kulturní akci. A již jenom skloubit harmonogram soutěže orchestrů z jejich příjezdy, ubytováním a stravováním nebylo jednoduché. Organizační štáb asi 60ti lidí měl plné ruce práce. Každý pořadatel a organizační pomocník musel být detailně obeznámen prakticky se vším a také jednat velmi suverénně, rozhodně a při tom laskavě a slušně. Pro ilustraci jen některé nejdůležitější aspekty soutěže - zabezpečit, připravit a vyzdobit dva soutěžní sály a dvě podia. Zabezpečit ceny, dárky, propagační materiály, brožury o soutěži, plakáty, porotcovské listy, scénáře pobytu všech kapel, diplomy, upomínkové předměty. Dále jednat se sponzory, městem, krajem, MŠMT. Pozvat hosty a zabezpečit doprovodné programy a další stovky maličkostí, které dohromady dávají úspěch.
Vše vyšlo velmi dobře a slova chvály nebrala konce. Na závěr pro ilustraci úspěšnosti této soutěže slova plukovníka MgA. Václava Blahunka, šéfdirigenta hudby hradní stráže a předsedy poroty velkých orchestrů: „Ústřední kolo národní soutěže dechových orchestrů ZUŠ Letovice 2010 bylo zářivou výkladní skříní práce ZUŠ České republiky. Nejen po stránce úrovně orchestrů, ale především po stránce organizační.“
PS: Je nutno velmi zdůraznit organizační pomoc všech učitelů ZUŠ Letovice, dále členů SRPŠ při ZUŠ a především ohromnou práci našich administrativních pracovnic Petry Pečinkové a Sylvy Poláčkové. Za ředitelství ZUŠ děkuje Petr Křivinka.
V pochvalných slovech na organizaci soutěže by málem bylo zapomněno na vynikající úspěch VDO ZUŠ Letovice, který obhajoval prvenství z Litvínova z roku 2007. Náš orchestr opět dokázal, že je právem považován za jeden z nejlepších v ČR a získal na soutěži zlaté pásmo, což znamená 1. místo. Především je nutno poděkovat všem muzikantům VDO za vynikající výsledek v soutěži - Petr Křivinka, dirigent.

7. 5. 2010 - vzpomínková slavnost k uctění památky obětí I. a II. světové války
V Letovicích sice probíhalo národní kolo soutěže dechových orchestrů, přesto byla samozřejmost VDO vystoupit na slavnosti, která každoročně připomíná oběti obou válek. Tato slavnost jako každoročně proběhla u památníku umučených na Koupališti a dále se pak přesunula ke kostelu sv. Prokopa, kde je taktéž pomník obětem I. světové války. Tentokrát řídil orchestr pan Milan Kalhous. Petr Křivinka měl organizační povinnosti vůči soutěži. Slavnost proběhla důstojně a bez problémů.

4. 6. 2010 - VDO a Big band v Brně
V rámci festivalu zábavy, Brno město uprostřed Evropy, vystoupily VDO a Big band ZUŠ Letovice v pátek 4. 6. v Brně na náměstí Svobody. První polovinu dvou hodinového programu hrál Big band, který pod vedením Leopolda Ehrenbergera zahrál zcela zaplněnému hledišti klasické, swingové a jazzové melodie. Pro Big band to byla vlastně generální zkouška na ústřední kolo soutěže ZUŠ, které se zúčastní 11. 6. 2010 v Litvínově. Druhá polovina koncertu na náměstí Svobody byla v režii VDO, který pod vedením Petra Křivinky zahrál bohatou škálu hudebních stylů dechové hudby, od pochodu, polek, sólových výstupů, k filmovým, jazzových a swingovým skladbám. Neopomněl také velmi populární španělské a jihoamerické rytmy. Nadšené výkřiky a bouřlivý potlesk stovek posluchačů byla skvělá odměna VDO a Big bandu za výborný výkon.

11. 6. 2010 - ústřední kolo tanečních orchestrů a big bandů v Litvínově
Velký úspěch letovického Big bandu složeného z hráčů VDO a pod taktovkou učitele Leopolda Ehrenbergera bylo finále orchestrů České republiky v Litvínově. Tohoto dvoudenního klání se zúčastnilo 40 nejrůznějších seskupení od jazzových trií, přes beatové kapely až k velkým dvacetičlenným big bandům. Pro naši školu je bronzové pásmo, které náš Big band vybojoval velikým úspěchem, zvláště proto, že existuje teprve 3 roky. Všem muzikantům a hlavně vedoucímu Leopoldu Ehrenbergerovi vyslovuji upřímné poděkování za vzornou reprezentaci ZUŠ Letovice v tomto ústředním kole. Petr Křivinka

24. 7. 2010 - Svatba Evy Skalníkové v kostele sv. Prokopa
Dne 24. 7. 2010 měla v kostele sv. Prokopa svatbu Eva Skalníková, dlouholetá členka VDO. Eva začala v Letovicích hrát na lesní roh u pana učitele Josefa Turečka a pod jeho vedením získala 2. místo v ústředním kole národní soutěže ZUŠ v roce 2000. Lesní roh dále studovala na brněnské konzervatoři u prof. Jindřicha Petráše a pokračovala v něm také na brněnském JAMU. Během studia odešla na stáž do Norska na vysokou hudební školu a také zde hrála v orchestru. Zde poznala Jonathana Wetzela, tubistu a právě ho si 24. 7. v letovickém kostele vzala. VDO Evě a Jonathanovi po obřadě zahrál před kostelem a všichni muzikanti mladým novomanželům popřáli vše nejlepší do společného života.

25. 7. 2010 - koncert v Kunštátě
V neděli 25. 7. 2010 měl VDO koncert v kulturním domě v Kunštátě. Bylo to akce kulturního zařízení města Kunštát a také to byl pokus o zavedení koncertních nedělí v rámci tzv. promenádních koncertů. Celá akce byla poznamenána slabou účastí posluchačů, byla špatně propagována od pořadatelů a na návštěvnosti se také podepsalo velmi špatné počasí, které po celý týden a zvláště v neděli vládlo. Lidé pravděpodobně nevěděli, jestli vůbec koncert bude a kde bude, uvnitř či venku a tak raději nikam nešli. Koncert byl dobře sestaven, měl gradaci a na to, že hrálo pouze 32 hráčů, dopadl výborně.

1. 8. 2010 - koncert v Blansku
Blanenské promenádní koncerty bývají vždy velmi dobře navštívené a publikum na těchto koncertech je dobře obeznámeno s repertoárem a ví na co jde. Taktéž letos byl koncert VDO velmi očekáván a zhruba 300 posluchačů zcela zaplnilo prostor před blanskou radnicí. Celý program orchestru a mažoretek ZUŠ Letovice trval celou hodinu a byl jako vždy v Blansku úspěšný. Slova chvály z úst pana Františka Alexy, vedoucího odboru školství a kultury jsou tradiční, ale od něho víme, že jsou upřímná a důvěryhodná. A taktéž redaktoři místní kabelové televize nešetřili chválou a natočili s Petrem Křivinkou krátké, hodnotící interwiev.

21. 8. 2010 - koncert Pohledy
Sraz rodáků v Pohledech, malé obci na svitavsku byl příležitostí pro VDO a mažoretky, jež tvořili hlavní program oslav a výročí obce. Hodinu a půl trvající koncert sledovalo od 15 hod. asi 500 posluchačů. Kapela a mažoretky dostaly dobré občerstvení, výborně se hrálo, bylo to pěkné sobotní odpoledne.

29. 8. 2010 - koncert Boskovice - zámecký skleník
Koncertní promenádní sezónu boskovického kulturního léta zakončoval VDO a mažoretky ZUŠ Letovice a je nutno říci, že naše vystoupení v Boskovicích bylo opravdu velmi zdařilé. Orchestr byl plně obsazen ve všech sekcích, byla dobrá nálada, počasí nám přálo, takže slovní recenze od ředitele KZMB i od přítomných muzikantů byly skvělé. Posluchačů bylo plno. Byla to výborná reklama a rozjezd do nové sezóny.

3. - 11. 9. 2010 - Hvar
Malá skupina hráčů, převážně učitelů, navštívila naše tradiční koncertní místo, Stari Grad na chorvatské ostrově Hvar. Na přání pořadatelů festivalu Kulturní Dalmácie 18-ti členná hudba hrála klasickou českou dechovku od autorů Fr. Kmocha, K. Vacka, J. Poncara, J. Maliny, Al. Čuby a dechovou hudbu z moravského regionu. Na třech samostatných koncertech předvedli učitelé dechového oddělení ZUŠ Letovice zcela jiný styl a charakter dechové hudby než VDO. Všechny tři koncerty měly velkou odezvu, zejména u hostů z ČR, Německa a Itálie. Během tohoto pobytu ve Starém Gradu byla taktéž podepsána smlouva mezi hotelovým komplexem Helios, zastoupeným generálním ředitlem Daborem Davjanem, dále starostkou města Stari Grad Georginou Plančič a ředitelem ZUŠ Letovice Petrem Křivinkou o vzájemné spolupráci v oblasti kulturních programů na rok 2011.

18. 9. 2010 - zámek Letovice - Vinobraní
V sobotu 18. 9. 2010 se v jízdárně letovického zámku uskutečnil koncert VDO, který byl sestaven z první a druhé show VDO. Během 80ti minutového programu zaznělo 14 skladeb z obou show, se třemi výstupy mažoretek. Tento koncert byl pořádán paní Marií Krčovou v rámci akce Vinobraní na zámku. Kromě našeho orchestru během odpoledne vystupovala také cimbálová skupina a večer taneční orchestr ABC. Návštěva byla průměrná. V tomto termínu probíhal v Kunštátě tradiční Hrnčířský jarmark, který vždy přiláká z Letovic hodně lidí, ale průměrná návštěvnost byla způsobena také velmi laxní propagací této akce. Na druhé straně bylo pěkné počasí, my jsme si zahráli, každý dostal řízek, takže pro VDO to byla akce vydařená.

28. 9. 2010 - výročí ZŠ Letovice
Základní škola Letovice oslavila 28. 9. 2010 30 let od své existence v nové budově. MDO byl u toho, když se otvírala a VDO byl také u toho, když dostala po 30ti letech nový kabát, tj. zateplenou fasádu a nová okna. Dále byl také slavnostně uváděn do provozu sportovní areál kolem školy. Zahájení našeho vystoupení bylo v 9:30 hod. a končilo českou hymnou v 10 hod. Následoval slavností projev starosty a přítomných hostů k 30. výročí nové budovy a úspěchů ZŠ, která za toto období dosáhla. Pro město a celý region je velmi radostné zjištění, že základní škola a i tedy docházka dětí do základní školy je zabezpečena v prostorách moderních, energeticky a technicky zabezpečených. Doufáme, že ve velmi krátké dohledné době bude také budova naší ZUŠ, která taktéž patří městu, stejným způsobem zabezpečena.

3. - 13. 10. 2010 - mezinárodní festival ve Španělsku
Španělské přímořské letovisko Malgrat de Mar bylo ve dnech 5. - 17. 10. 2010 pořadatelem mezinárodního festivalu FIBM - Festival internacional de bandes de musica. Tohoto festivalu a soutěže s ním spojené se zúčastnil VDO ZUŠ Letovice a získal v kategorii koncertních orchestrů vynikající 2. místo. Pětičlenná mezinárodní porada (USA, Anglie, Španělsko, Kanada, Belgie) vyslovila ústy jejího předsedy Josefa Ratajczaka, profesora konzervatoře z belgické Gandu velkou pochvalu a uznání nad souhrou, dynamikou, výběrem repertoárů a celkovou vyspělostí letovického orchestru. VDO vyjel od letovické ZUŠ v neděli 3.10. ve 14 hod. Cesta byla sice dlouhá, přes Mikulov, Rakousko, Itálii do Monaka, kde byla plánovaná zastávka od 8 - 20 hod. a dále pak do dějiště festivalu, španělského města Malgrat de Mar. Tam jsme přijeli ráno 5.10.2010 v 8 hod. Již na plánované přestávce v Monaku jsme zažili krásné a zajímavé chvíle při prohlídkách pamětihodností, např. místní katedrály, královského paláce, kde jsem sledovali polední výměnu stráží, překrásné vyhlídky z hradeb královského paláce na moře s velkými zámořskými parníky, pohledy na Monako s ulicemi, kde projíždí závody formule 1, pohledy a návštěva kasina Monte Carla a nezapomenutelná návštěva oceoáno-grafického muzea Jaquse Custoda s velkým mořským akváriem. Španělské město Malgrat de Mar nás přivítalo krásným počasím. Ubytovali jsme se v hotelu Papi, v pěkných 2 a 3 lůžkových pokojích. Rovněž nás velmi mile překvapilo stravování, které bylo formou velmi bohatých švédských stolů. Snídaně, obědy i večeře patřily ke kulinářským koncertům, takže si každý přišel na své. Chuťové buňky pracovaly naplno a intenzívně. V den našeho příjezdu nebylo žádné hraní, odpočívali jsme po cestě, dále také poznávali krásy místní pláže, moře a přímořské promenády se stovkami obchůdků nejrůznějšího sortimentu. Ve středu 6. 10. bylo dopoledne setkání vedoucích a managerů všech orchestrů a bylo detailně rozebráno po organizační stránce vše potřebné k festivalu. Odpoledne nás čekalo v 15 hod. na nádvoří místí školy asi 300 dětí, které vyslechly náš hodinový koncert. Po koncertě jsme se z centra města zubačkovou dráhou přestěhovali do parku Del Castell. Tady na kopci nad městem jsme společně s ostatními orchestry koncertovali až do 19 hod. Ve čtvrtek dopoledne v 10 hod. proběhla mašírovka po kolonádě od hotelu Kartágo Nova k informačnímu centru, kde měl každý orchestr samostatný koncert. V 15 hod. jsme odjeli do města Mataró, vzdáleného asi 50 km od Malgratu. Zde byl opět v 17:30 koncert všech orchestrů na náměstí St. Anna. Pátek 8. 10. dopoledne bylo volno, kterého využila řada muzikantů na návštěvu Barcelony, kam si zajeli vlakem. V 17 hod. se orchestry shromáždily u informačního centra na ulici Bon Pastor a odtud šly průvodem na náměstí A. J. Clave. Tady paní starostka slavnostně zahájila festival a mezinárodní soutěž. Zde jsme také předali naše dárky paní starostce, pořadatelům a všem orchestrům (české sklo, kunštátská keramika a propagační materiály). Sobota v 11 hod. generální zkouška na soutěž v hale Pavallo Margal. Každý orchestr si zkusil v akustice haly své koncertní vystoupení a v 17 hod. začala vlastní soutěž. My jsme hráli Luisinu polku B. Smetany, Pozdrav Venuši V. Maňase ml. a skladbu Trilogy od J. Williemse. V porotě zasedalo pět odborníků, Dr. William Malambry USA, Josef Ratajczak Belgie, Mike Towsend Kanada, Gary George Anglie a Sr. Joseph Marie Sera i Ripoll Katalánsko, Španělsko. Výsledky soutěže byly vyhlášeny až v neděli. V sobotu večer ve 21:30 hod. měl náš orchestr samostatný koncert pro hosty hotelu Papi před bazénem a hrál celou hodinu průřez svým repertoárem. V neděli 10. 10. bylo v 11 hod. slavností vyhlášení výsledků soutěže a náš orchestr získal výborné 2. místo. První místo obsadil německý orchestr Libertwolwitz z Lipska a 3. místo Banda Musicalle Wincenzo Belliny z Itálie (Sicílie). 2.místo našeho orchestru je opravdu velký úspěch, zvláště na prestižním mezinárodním festivalu. Kromě skleněné ceny s vyrytými iniciálami soutěže a umístěním, získal orchestr ještě bronzový symbol soutěže a 2000 Eur !! Hurá ! Tentýž den po obědě jsme ve 13:30 hodl vyrazili autobusem vstříc jedné z nejkrásnějších španělských přírodních zvláštností a poutního místa Monsaratu. Autobus nás vyvezl až do výšky 820 m a odtud jsme měli neskutečně krásné vyhlídky až do např. 50 km vzdálené Barcelony. Celý komplex klášterů zde vystavěných s hlavní katedrálou byl úžasný. I černou madonu jsme viděli, turisticky náročné pochody jsme zvládli, počasí nám přálo. Jedním slovem skvělé. Pondělí 11. 10. v 9 hod. jsme vyjeli do Barcelony. Zde byl ve 12 hod. hodinový koncert ve španělské národní památce Pueblo Espaňola. Koncert byl mimořádně zdařilý a měl velký úspěch. Celé odpoledne až do 18 hod. jsme dále strávili v Barceloně a obdivovali lidské hemžení, kulturní památky, moře, přístav, stihli jsem toho hodně.
Závěrem je nutno říci, že celý festivalový zájezd od 3. do 13. 10. byl mimořádně úspěšný po všech stránkách, hudební, společenské, reprezentativní a ukázal, že kolektiv VDO Letovice je mimořádná parta lidí, která dokáže na vysoké společenské a umělecké úrovni reprezentovat ČR a zaujmout svým uměním kdekoliv na světě. Je velmi žádoucí všem zúčastněným poděkovat a poblahopřát nejen k mimořádnému soutěžnímu výsledku, ale i ke vzorné reprezentaci kultury ČR. Petr Křivinka, dirigent VDO a ředitel ZUŠ Letovice.

23. 10. 2010 - koncert VDO - Vaňkovka Brno
V rámci oslav 10. výročí vzniku nových krajů ČR (nové uspořádání) pořádal Jihomoravský kraj oslavy v nákupním centru Vaňkovka. Náš VDO byl vyzván, aby zde účinkoval a tak v sobotu 23. 10. 2010 patřilo centrum Vaňkovky muzikantům z Letovic. Zahráli jsme opět velmi atraktivní program, v němž se střídaly skladby klasiků se skladbami moderních českých autorů a skladbami muzikálových a swingových melodií. Promenáda kolem našeho orchestru byla velmi četná, na ochozech stála spousta lidí a poslouchala naše výkony. Velmi dobrá reklama pro orchestr i ZUŠ Letovice.

28. 11. 2010 – rozsvěcování vánočního stromu v Letovicích
Město Letovice a MKS Letovice pořádalo tradiční každoroční akcí – Zpívání pod vánočním stromem. Rozdával se vánoční punč, zpívalo se a naše hudba hrála koledy. Pozitivní na této akci bylo, že všichni přítomní měli k dispozici texty našich koled, takže se náměstím linul krásný chór vánočních písní.

5. 12. 2010 – tradiční Mikulášská nadílka
Tato akce má dlouholetou tradici a pravidelně na ní náš VDO vystupuje. Tak jako každoročně byla letovická hasičárna plná dětí a jejich rodičů.

10. 12. 2010 – Boskovice – zahájení vánočního jarmarku
V pátek v 17 hod. zahajoval náš orchestr vánoční jarmark, který je každoročním lákadlem pro malé i velké obyvatele Boskovic a širokého okolí. Je zde tradičně plno stánků s prodejem lidových výrobků, keramiky a cukroví. Jsou zde předváděna tradiční řemesla. Náš orchestr deset roků po sobě jarmark vždy ukončoval. Letos jsme ho poprvé zahajovali. Hráli jsme celou hodinu vánoční koledy a písně.

28. 12. 2010 – výroční setkání muzikantů a mažoretek
Na programu bylo vyhodnocení uplynulého roku 2010, nástin plánu na nový rok 2011. Oběd: řízek, guláš. Zábava + konzumace. Vše se vydařilo, byla spokojenost.
 


Školní akce

12. 6.
Pěvecký sbor Carmina
- 14 hod. vystoupení v DPS 

Žákovská besídka
  třídy uč. Jitky Pecháčkové
- 17 hod. sál Českobratrská 5

13. 6.
III. absolventský koncert
- 15:30 hod. Kulturní dům Letovice

Zájezd pro žáky a učitele ZUŠ
   na koncert PLANETY
   Moravia Brass Band Brno
- 20:30 hod. Biskupský dvůr Brno
- odjezd autobusu v 18 h. od školy

14. 6.
Žákovský koncert 
  třídy uč. Anny Pařilové
- absolventské vystoupení
   Elišky Hruškové II. cyklus klavír
- 15 hod. sál Českobratrská 5

15. 6.
VDO Telč

16. 6.
Koncert VDO v Brně
- 11:30 hod. nám. Svobody
 

Taneční vystoupení
  třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 13 hod. Paprsek Olešnice

17. - 21. 6.
Závěrečné
    a postupové zkoušky

17. 6. 
Besídka LDO
   třídy uč. Hany Bočkové
- 16:16 hod. sál Českobratrská 5

18. 6. 
Žákovská besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

19. 6.
Závěrečné vystoupení
  tanečního oddělení
  uč. Jany Viklerové
- 16 h. Kulturní dům Letovice

20. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Renaty Svobodové
- 16 hod. zkušebna v I. patře

Vernisáž výstavy
 absolventů výtvarného oboru
- Knihovna Letovice

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus
- 18 hod. sál sboru Církve
  bratrské, Okružní 13, Letovice

21. 6.
Závěrečné posezení
 zaměstnanců školy
- 16 hod. Masarykovo nám. 29

25. 6.
Pedagogická porada
 - 10 hod. Masarykovo nám. 29

Žákovská besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. Kulturní dům Olešnice

Žákovská besídka
 na pobočce ZŠ Vísky
- 15 hod. ZŠ Vísky

26. 6.
Závěrečné vystoupení TO
 třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

Žákovská besídka
 třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. Kulturní dům Olešnice

Závěrečná besídka v Předškoláčku
- 15 hod. sál Českobratrská 5

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus v Bílovicích
- 18 hod. Kulturní dům Bílovice

1. 9.
Den otevřených dveří
  Slavnostní otevření 
    zrekonstruované školy
- Masarykovo nám. 29, Letovice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola