ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2008

4. 1. 2008 - Mezinárodní soutěž Praha
Tato soutěž je pro náš orchestr vždy výborným startem do hudební sezony a pravidelně naše účast na této soutěži je úspěšná. Letos jsme obhájili stříbrné pásmo a podle slov porotce S. Horáka - patříme vždy ke kvalitním orchestrům, na které se těší. Pro letošní ročník byla jako povinná skladba zvolena Promenádní suita Vladimíra Tölka. Orchestr ji zahrál velmi dobře. Tato skladba patří tradičně na jeho repertoár. I další skladby byly povedené - Trilogy, Luisina polka a Méďa Béďa. Porota měla jen nemnoho výhrad a to k dynamice, zejména se jim zdála malá piana, ale naopak vyzvednula vhodnost skladeb, celkovou souhru a agogiku. Soutěž byla úspěšná a těchto soutěží se budeme i nadále účastnit. Vždy je dobré zkonfrontovat svoji vyspělost s nejlepšími našimi i zahraničními orchestry koncertního typu. Taktéž na těchto soutěžích získáváme tak potřebné kontakty na nový notový materiál a dotváříme a prohlubujeme naše jméno.

12. 4. 2008 - Jarní koncert
Na tomto koncertu vystoupil jako host pan Stanislav Horák. Celý koncert byl sestaven z naprosto nových skladeb. Pan Horák - dlouholetý dirigent posádkové hudby Praha je v současnosti již mimo aktivní službu, ale stále hudbou velmi intenzivně žije. Je šéfdirigentem velkého orchestru mladoboleslavské škodovky. Naše pozvání přijal na soutěži Praha 2008, kde byl v porotě a kde nám také přislíbil zaslat vhodné skladby, které by chtěl dirigovat. Orchestr tedy další tři měsíce pilně zkoušel a výsledkem byl právě jarní koncert. V úvodu zazněl pochod J. Pravečka - Prapory zavlajte a dále pak následoval blok skladeb, které dirigoval pan Horák. Byla to směs z opery Carmen, Boccaceliho Menuet pro dvě trubky a Píseň pro fontánu Petra Hapky. Orchestr velmi dobře spolupracoval a pan Horák si pochvaloval úroveň nácviku. Koncert byl barevný, nápaditý. Kromě sólových skladeb např. My way v úpravě pro dva pozouny, zazněla česká klasika pro dechový orchestr a to polka K. Kovařovice Havířská a dále skladby, které svým charakterem vyjadřovaly moderní trend např. Chvilka s Moricconem nebo skladby L. Webbera. Takovéto koncerty jsou pro orchestr vždy inspirující, protože hráči musejí spolupracovat s novým dirigentem, který má svou představu o skladbě a inspiruje hráče svým přístupem. Takovýmto trendem bychom chtěli pokračovat i nadále.

8. 5. 2008 - Vzpomínková slavnost
VDO a mažoretky opět účinkovaly při vzpomínkové slavnosti u pomníku umučených na Koupališti. Po této vzpomínkové slavnosti se orchestr přesunul na Hasičárnu kde pokračoval hodinovým mix programem světových melodií.

16. - 17. 5. 2008 - Festival v německém Thumu
Tento festival je setkáním německých a českých orchestrů bez rozdílu počtu hráčů, jejich věku, profesionality či žánrového zaměření. Objevují se zde velké sto členné symfonické harmonie, ale i pěti členné specializované oberkleinerové dechové skupiny (typické 5-6 členné skupiny hrající bavorskou lendlerovou lidovku). Na tento festival přijel VDO a mažoretky po sedmi letech podruhé. Oproti první návštěvě v roce 2001 se změnilo místo konání i celkový ráz festivalu. Velký stan, v němž se koncerty odehrávaly, byl umístěn na náměstí v centru Thumu, což sice bylo pro diváky dobré, ale pro kapely na přenášení a manipulaci s nástroji technicky velmi náročné. Ubytování se také zhoršilo (společné spaní na karimatkách ve špinavé tělocvičně). VDO zahrál velmi dobře, ale celkový dojem z tohoto festivalu dobrý nebyl. Vše bylo z pořadatelského hlediska chaotické a jakoby bez zájmu o hlavní merito takových setkání, což je přehled o dění na poli dechových hudeb v Evropě, především spolupráce mezi orchestry, kapelníky a všemi muzikanty.

1. 6. 2008 - Festival Pravečkův Lanškroun
Hudební skladatel Jindřich Praveček patří bez diskuzí do hudební síně slávy české dechové hudby. Na jeho počest se každoročně koná festival dechových hudeb v Lanškrouně. Tento festival byl a je prestižní významnou událostí pro každého muzikanta. VDO společně s dalšími 4 velkými dechovými orchestry byl aktérem hlavního nedělního odpoledního programu. Pod režijní taktovkou moderátora festivalu Karla Högnera se na podiu vystřídaly orchestry z Letovic, Jeseníku, Přelouče, Hradce Králového a slovenských Michalovec. Všechny orchestry měly na repertoáru Pravečkovy skladby, ale byla to také přehlídka moderní tvorby českých a evropských skladatelů píšících právě pro koncertní dechové orchestry.

20. 6. 2008 - Koncert na Hasičárně
VDO a mažoretky vystoupily na setkání Nového sdružení zdravotně postižených. NSZdP pořádá každý rok v červnu setkání všech svých členů, na němž pravidelně vystupujeme. Tato setkání jsou hojně navštívena a program, který jsme předvedli byl přijat opravdu s nadšením.

21. 6. 2008 - 700 let obce Křetín
Při příležitosti těchto oslav vystoupil VDO a mažoretky na tomto setkání, které bylo také pojato jako sraz rodáků, takže koncert našeho orchestru a vystoupení mažoretek sledovalo opravdu velmi hojné publikum. Takováto úspěšná vystoupení jsou pro naši propagaci velmi prospěšná. Jde o konkrétní předvedení naší práce v regionu, ze kterého především dochází děti do naší školy a docházet budou, takže je to velmi vhodná forma reklamy. Také v mluveném slovu a konferenci jednotlivých vystoupení směřujeme vždy k vystižení účelu práce VDO a k hodnocení našich výsledků.

22. 6. 2008 - 120 let hasičů v Sulíkově
Slavnostní fanfáry v podání trubačů Petra Novotného a Radka Šíra zahájily přehlídku hasičské techniky a tím i slavnostní program oslav 120. výročí oslav hasičského sboru Sulíkov. Při takovéto příležitosti nesmí chybět pochod hasičských sborů obcí, ocenění zasloužilých členů a slavnostní projevy. Toto vše v Sulíkově probíhalo za naší neodmyslitelní přítomnosti. Hlavním bodem kulturního programu byl hodinový koncert. Stejně jako den před tím ve Křetíně, bylo naše vystoupení úspěšné a velmi se líbilo. Opět to byla ukázka poctivého amatérského umění.

5. 7. 2008 - Pivní slavnosti v Olešnici
Pivní slavnosti v Olešnici to není jen o konzumaci různých značek piv a všemožných gurmánských dobrot. Jde také o velmi hodnotný kulturní program promísený zajímavými soutěžemi a zábavou. VDO a mažoretky byly tohoto všeho součástí a ve dvou hodinových vystoupeních dokázaly olešnickému publiku, že opravdu umí zaujmout všechny věkově kategorie.

12. 8. 2009 - Sraz rodáků v Rudici a oslava výročí hasičského sboru
Obec Rudice uvítala VDO a mažoretky deštivým počasím. Přesto proběhlo vše tak, jak si pořadatelé naplánovali. Průvod obcí a výstupy hasičských sborů se konaly venku, potom se VDO přemístil do sálu kulturního domu. Zde také proběhl náš koncert. Nakonec měli všichni muzikanti i mažoretky radost se slov starosty obce Rudice, který nešetřil chválou a obdivem směrem k našim muzikantům za výborný výkon a morální vyspělost celého kolektivu.

18. 8. 2008 - Oslavy výročí hasičského sboru ve Skalici nad Svitavou
Dechový orchestr je vždy ideálním partnerem pro město, obec, všemožné spolky a organizace při pořádání jejich oslav a výročí, protože dokáže beze zbytku naplnit jejich představy. Nebylo tomu jinak i v případě hasičského sboru ve Skalici. Tradiční průvod hostů, ukázka hasičské techniky, slavností projevy, naše hymna, to je pravidelný rituál takového setkání. A z naší strany jsme ho se ctí a velmi profesně splnili. Ze Skalice odjížděl orchestr i mažoretky spokojeni i proto, že se o jeho výkonu velmi pochvalně vyjádřil významný host této slavnosti, hejtman jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

30. 8. 2008 - Promenádní koncert v Boskovicích
Boskovické kulturní léto je vždy velmi pestré. Pořadatelé každoročně osloví žánrově odlišné hudební ansámbly, které od začátku července až do konce srpna mají svá promenádní vystoupení před skleníkem v boskovickém parku. Je nutno říci, že na tyto koncerty chodí velmi vyspělí posluchači, kteří umí ocenit kvalitní hudbu VDO a máme u tohoto publika velmi vysoký hudební kredit. Koncert byl sestaven z populárních skladeb, které mají u publika vždy ohlas. Např. píseň o čase Chvilka s Moricconem, J. Wiliems Trilogy, melodie z muzikálu West side story, Nádherný svět, Vzpomínka na Zbiroh, Oregon, Mexiko, Súčanské čardáše, Škoda lásky. Je to jen nepatrná část skladeb, které jsou na repertoáru našeho orchestru. Podle posledního záznamu v archivu jsme aktivně schopni okamžitě zahrát 750 skladeb a v archivu je dalších 2600 skladeb, které se hrály a z kterých čerpáme do svých koncertů.

19. 9. 2008 - Hrnčířský jarmak Kunštát
Před odjezdem do Chorvatska koncertoval VDO v Kunštátě při zahájení kulturních programů Hrnčířského jarmarku. Každoročně zde VDO a mažoretky ukazují, jaký mají nový repertoár a posluchači se také dozvědí co mladí muzikanti za uplynulý rok prožili, kde byli a co je čeká v měsících příštích. Také se jim podařilo po dva roky neplánovaně trefit do termínu odjezdu orchestru na ostrov Hvar, takže po kunštátském koncertu odjížděli dva autobusu muzikantů a mažoretek na tisícikilometrovou cestu do Splitu. I když bylo poměrně chladné počasí, posluchačů se na kunštátském náměstí sešlo dost a byli spokojení.

19. - 27. 9. 2008 - Ostrov Hvar, Stari Grad
Chorvatsko, moře, Stari Grad, Hvar to jsou slova, která se na letovické ZUŠ skloňují každé září ve všech pádech. Každoroční návštěvy Starého Gradu se staly samozřejmostí. A není to jenom VDO a mažoretky, ale koncertní vystoupení v tomto krásné městě a v různých místech tohoto ostrova zažily také pěvecké sbory naší ZUŠ Sluníčko a Cantamus, různé komorní soubory a soubor houslový. Stari Grad a hotel Arkáda se pravidelně jednou do roka stává výukovým centrem pro muzikanty, tanečníky a zpěváky z Letovic. Mimo výuku zde probíhají koncerty. Letos jich bylo 6 a to 4x ve Starém Gradu a po jednom v Jelse a Vrbáni. Všechny byly výborné, ale přece jen se z nich vždy jeden vymyká svojí neopakovatelnou atmosférou. Je to pravidelný koncert v obci Vrbáni, rodišti Viska Haladiče, starosty Starého Gradu. Jako garant zde vždy je katolický kněz Don Evica, který pro naše koncerty zajistí vždy bohaté občerstvení a následné posezení u poháru dobrého vína.

9. 11. 2008 - Jevíčko
Již po páté se v Jevíčku setkaly dechové hudby z regionu Malá Haná. Úroveň festivalu je každoročně vyšší, orchestry se snaží vnášet do svých programů jednu či dvě orchestrální skladby, což je určitě i naší zásluhou, protože jak se vyjádřil starosta města Jevíčka Roman Müller, náš orchestr je vždy tahounem a příkladem pro všechny zúčastněné. Letošního ročníku se účastnily orchestry z Jevíčka, Opatovic, Protivanova, Svitav, Poličky a Letovic.

Prosinec 2008 - Koledování
Každoroční koledování se jak pro VDO tak i pro obyvatele Letovic, Boskovic, Kunštátu a Olešnice stalo samozřejmostí a toto vítání vánoční pohody právě s naším orchestrem mohly zaznamenat: 30. 11. jarmak v Olešnici, 30.11. Letovice rozsvěcování vánočního stromu, 5. 12. letovická mikulášská nadílka, 13.12. Boskovice jarmark na náměstí, 13.12. Letovice jarmark na náměstí, 19. 12. náměstí Kunštát, 20. 12. náměstí Olešnice.

28. 12. 2008 - závěr sezony VDO a mažoretek ve Vranové
Již po druhé se sešli muzikanti a mažoretky v sále vranovské hospody, aby si připomenuli úspěšné akce v roce 2008. Hodně se jedlo, dobře se pilo. Byla to také velmi vhodná příležitost na poděkování všem, kdo se organizačně podíleli při přípravě a organizaci mnoha akcí. Jsou to především rodiče ze SRPŠ, kteří vždy velmi ochotně připravují některé naše akce a starají se nejen o pořadatelskou službu, ale také o občerstvení.

 


Školní akce

23. 4.
Čarodějnický speciál
  třídy uč. Zuzany Pernicové
- 14:15-16:30 hod. ZŠ Kunštát

Žákovská besídka
  třídy uč. Dagmar Lžičařové
- 15:30 hod. Okružní 13, Letovice

24. 4.
Žákovská besídka
   třídy uč. Milana Kalhouse
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

25. 4.
I. absolvetnský koncert
- 15:30 hod. Kulturní dům Letovice

26. 4.
Čarodějnický speciál
  třídy uč. Zuzany Pernicové
- 13:30 - 16 hod. Českobratrská 3

2. 5.
Taneční vystoupení
  třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 10 hod. pro MŠ a ZŠ
   v Kulturním domě Letovice

7. 5.
Pietní vzpomínková slavnost
 - Velký dechový orchestr
- 19:15 h. u kostela sv. Prokopa
- 19:45 h. u Památníku umučených
- 20 h. lampinový průvod 

15. 5.
Žákovská besídka
   třídy uč. Milana Václava Hakla
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

22. 5. 
II. absolventský koncert
- 15:30 hod. Kulturní dům Letovice
- 15 hod. focení všech absolventů

25. 5. 
Festival ZUŠ okr. Blansko
 - Jedovnice

30. 5.
Besídka LDO
- 15:30 hod. sál Českobratrská 5

Žákovská besídka
  třídy uč. Ludmily Andrýskové
-17:30 hod. sál Českobratrská 5

31. 5. - 8. 6.
Zájezd Chorvatsko

31. 5.
Žákovská besídka
 tříd uč. Sergeje Golubkova a
 uč. Petra Jaška
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

4. 6. 
Žákovská besídka
 třídy uč. Hany Bočkové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

6. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Jany Kouřilové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

13. 6.
III. absolventský koncert
- 15:30 hod. Kulturní dům Letovice

15. 6.
VDO Telč

16. 6.
Koncert VDO v Brně
- 11:30 hod. nám. Svobody 

17. - 21. 6.
Závěrečné
    a postupové zkoušky

17. 6. 
Žákovská besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 15 hod. sál Českobratrská 5

19. 6.
Závěrečné vystoupení
  tanečního oddělení
  uč. Jany Viklerové
- 16 h. Kulturní dům Letovice

20. 6.
Besídka LDO
 - 17 hod. sál Českobratrská 5

21. 6.
Závěrečné posezení
 zaměstnanců školy
- 16 hod. Masarykovo nám. 29

26. 6.
Závěrečné vystoupení TO
 třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

Žákovská besídka
 třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. Kulturní dům Olešnice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

KANCELÁŘ ŠKOLY JE 
BĚHEM REKONSTRUKCE
BUDOVY PŘESTĚHOVÁNA:
... TYRŠOVA 8, LETOVICE ...
(v přízemí budovy internátu MSŠ Letovice)
TELEFON: 777674203

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola