ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2017

 23. – 26. 2. 2017 – Budapešť

Byli jsme pozváni do Kobanyi, což je 70ti tisícová část Budapešti. Pozval nás dirigent orchestru Tutta Forza pan Roland Bako. Orchestr Tutta Forza je náš družební orchestr, který již několikrát v Letovicích vystupoval a my jsme v Budapešti také již 2x byli. Z Letovic jsme vyjeli v 10 hod. a v Budapešti jsme byli v 15 hod. Ubytovali jsme se v penzionu Dominik a večer v 18:30 hod. byl náš koncert. Byl sestaven z tradičního repertoáru od pochodů a polek až po skladby koncertní. Po vystoupení byla večeře a takové ty slavností řeči hostitelů, ale také od nás, protože součástí naší návštěvy byla také návštěva delegace Letovic v čele se starostou p. Stejskalem. Oficiální proslovy byly vedeny v duchu, jak se vše daří.Druhý den jsme jeli cca 100 km do lázní, kde jsme strávili 4 hod. koupání v léčivé vodě. Cestou do Budapešti jsme se zastavili na oběd a nutno říci, že jsme zažili pravé maďarské gurmánské hody. Čekala nás ještě večeře, ale po tak skvělém a vydatném pozdním obědě, byla pro mnohé z muzikantů nad jejich síly. Druhý den po snídani jsme v 10 hod. odjížděli domů. Všichni konstatovali, že vše bylo velmi dobře připraveno. Zájezd byl krátký, akční a bezproblémový.

 

26. 4. 2017 – Veselí nad Moravou, Krajské kolo soutěže dechových
                                   orchestrů ZUŠ

Během měsíců března a dubna zkoušel VDO (tedy jeho mladší část) na soutěž dechových orchestrů ZUŠ. Podle pravidel soutěže byl orchestr zařazen do kategorie III. B, tedy hráčů do 26 let a 45 členů. Orchestr nacvičil tyto skladby:

1. Pavana in Blue – Ted Huggens se dvěma sóly – Jan Kaderka, trubka a Adéla
                                        Štěrbová, altsaxofon

2. Virginia – Jacob de Haan – velmi těžká koncertní přednesová skladba

3. Overtura 2000 – Jiří Volf – velmi náročná skladba zejména pro trumpety

Tyto skladby se podařilo nacvičit velmi dobře. Orchestr zahrál výborně a bez problémů postoupil do ústředního kola, které bude 26. – 27. 5. u nás v Letovicích.

4. – 7. 5. 2017 – 4. mezinárodní festival – Letovice 2017

Hosty našeho festivalu byly zahraniční orchestry a to naši známí muzikanti z Hvaru ze Starého Gradu včele s Diknem Šepičem a Visko Haladičem. Druhým hostem festivalu byl náš nový partner – orchestr Kanievského kulturního domu z města Kanievo na Ukrajině vedený dirigentem Rostislavem Blyznukem. Chorvatší přátelé přijeli ve čtvrtek 4.5. a byli ubytováni na hotelu Dermot. Večer jsme měli společné setkání naší a hvarské hudby na sportovní hale při dobrém jídle a pití. Druhý den měli promenádní koncert na náměstí v Boskovicích, dále si prohlédli židovské město a pak měli volno až do 17 hod., kdy byla společná večeře a posezení s ukrajinskou hudbou a našimi muzikanty. Ukrajinci přejeli až v pátek dopoledne a byli ubytování v hotelu Záložna v Boskovicích. Po odpočinku po cestě přijeli muzikanti z Kanieva také na koupaliště, kde jsme se tedy všichni setkali. Opět byli všichni naši hosté překvapeni naší pohostinností. Zahráli jsme si a zazpívali a všichni dohromady jsme v 19:30 hod. zahráli při příležitosti pietního aktu u pomníku padlých a umučených obětí 2. světové války. Následoval lampionový průvod na hasičárnu, kterého se ale nezúčastnili Ukrajinci, protože jejich bubeník protrhl buben – hahaha. Druhý den bylo volno až do 14 hod., kdy začal hlavní festivalový program na jízdárně v Letovicích. Každá hudba měla na své vystoupení celou hodinu a oba orchestry zahrály velmi dobře. Před vystoupením našeho VDO měli krátký vstup Chorvaté se svým improvizovaným pěveckým sborem. Je do vždy zážitek poslouchat krásné chorvatské melodie a také byli odměněni bouřlivým potleskem. Náš VDO nacvičil a zahrál IX. show speciálně upravenou pro tuto příležitost, která byla sestavena z nejlepších skladeb osmi předcházejících show. Vše se velmi vydařilo a přeplněný sál zámecké jízdárny bouřil vřelými ovacemi. Dlouho do noci jsme všichni zpívali a bavili se při cimbálové muzice na zámku. Je nutno říci, že celý festival si VDO financoval sám z prostředků získaných za vystoupení posledních dvou let a také za přispění sponzorů. Jmenovitě děkujeme Bohuslavu Kalasovi, Františku Zunkovi, Lence Procházkové a p. Bursovi, Janu a Romaně Stránským, městům a obcím Boskovice, Kunštát a Olešnice. Velké poděkování patří také všem muzikantům VDO a přátelům z Kruhu za nesmírně vydatnou pomoc při organizaci a průběhu festivalu.

26. – 27. 5. 2017 - Ústřední kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Letovice byla již potřetí poctěna MŠMT a ústřední uměleckou radou ZUŠ aby zorganizovala a uskutečnila ústřední kolo soutěže dechových orchestrů ZUŠ. Pro zviditelnění školy je takováto soutěž výbornou příležitostí, ovšem pro organizaci je to nesmírné množství starostí a hlavně zodpovědnost za bezvadný průběh soutěže. Vše se ale podařilo a náš kolektiv se bezvadně postaral o 27 orchestrů z celé ČR. V soutěži byl také náš orchestr a to již popáté v řadě od roku 2001 a počtvrté jsme obhajovali zlato a to se také podařilo. V kategorii III.b z orchestrů s hráči do 45 členů a 26 let jsme získali 1. místo a samozřejmě zlaté pásmo. Náš repertoár byl stejný jako v krajském kole, tedy 1. Pavana in Blue – Ted Huggens – zde sóla na trubku a altsaxofon hráli Jan Kaderka a Adéla Štěrbová, 2. Virginia – Jacob de Haan – 10 minutová obtížná skladba, 3. Overtura 2000 Jiřího Volfa – náročná skladba fanfárového typu, zejména pro trumpety. Soutěž probíhala na zámku ve velké jízdárně, kde soutěžily velké orchestry. Zde byla porota složená s pěti odborníků – předseda byl Aleš Podařil a členové poroty -  Petr Ciba, Viliam Béreš, Miloslav Bulín a Tomáš Uhlíř. Od poroty náš orchestr získal pochvalu zejména za provedení skladby Virginia. Za organizaci a bezvadný průběh ústředního kola přišlo řediteli ZUŠ Letovice mnoho děkovných emailu od zúčastněných orchestrů a také pochvala od předsedy ústřední umělecké rady Aleše Chalupského a osobní dopis a poděkování Jaroslava Faltýna – ředitele uměleckého školství MŠMT.

 25. 6. 2017 – Promenádní koncert v Letovicích

Již třetí sezónu pořádá MKS Letovice promenádní koncerty na náměstí. Náš orchestr tuto promenádní sezonu zahajuje společně s mažoretkami Vo Co Gou. Letošní koncert jsme sestavili z populárních světových melodií jako např. Dlouhá bílá noc, Nádherný svět, Píseň o čase, Měsíční serenáda atd. a tyto melodie jsme prostřídali zpívanými populárními písněmi jako např. Nelituji ničeho Edith Piaf nebo písněmi z muzikálu Noc na Karlštejně. Tento na poslech lehký repertoár je na promenádní koncerty velmi vhodný a také se setkal s krásným ohlasem celkem početného publika. Bylo to pro všechny, jak muzikanty, tak posluchače příjemné nedělní odpoledne.

 6. 8. 2017 – Pravidelný koncert v Blansku, který měl být tradičně již po 10 za sebou se tentokrát pro špatné počasí odvolal. Příroda je mocná.

 11. – 19. 8. 2017 – zájezd VDO do Starého Gradu – Oslavy svátku Sv. Rocha

Spontánní rozhodnutí orchestru udělat si dovolenou ve Starém Gradu bylo naplněno a celkem 70 účastníků zájezdu se v sobotu 12. 8. ubytovalo v hotelu Arkáda. Všichni, kdo z muzikantů chtěl, tak si sebou vzal své rodinné příslušníky, partnery a kamaráda – tak jak to chtěli. Nikdo nebyl omezován, takže jsem to opravdu pojali jako krásnou dovolenou, která ale pro muzikanty byla okořeněna koncerty a reprezentací školy a města Letovic. Každý den orchestr zkoušel a cvičily se zejména úpravy skladeb od Viliama Béreše, který byl s námi a zkoušky svých úprav si také vedl. Koncerty měl orchestr tři – u bazénu hotelu Arkáda, v Jelse na náměstí a na hlavním pódiu ve Starém Gradu na náměstí Tvrdalji. Svátek sv. Rocha je vždy velkou církevní a společenskou událostí a přiláká do Starého Gradu mnoho hostů. I letos hrál náš orchestr vždy před velkým množstvím posluchačů, takže umění našeho orchestru se poetickou mluvou rozlétlo do celého světa. Pobyt ve Starém Gradu naplnil všem letovickým představy o báječné tvůrčí dovolené. Své poděkování za krásné umělecké zážitky a vzornou reprezentaci velmi upřímně vyjádřili nový starosta Stareho Gradu pan Antonio Škarpa a starosta Letovic Vladimír Stejskal, který byl hostem ve Starém Gradu na svátku sv. Rocha.

 8. – 16. 9. 2017 – Hvar

Festival hudby a tance tentokrát zakončovaly ve Starém Gradu dva soubory a to moderní beatová skupina Saturn, která v červnu letošního roku vyhrála ústřední kolo soutěže ZUŠ ČR tanečních a jazzových orchestrů v Litvínově a dechový orchestr učitelů ZUŠ Letovice. Počasí nás na Hvaru trochu potrápilo, pršelo a bylo chladněji. Nicméně až na koncert v Jelse, který byl pro špatné počasí odvolán, další dva koncerty proběhly podle plánu. Saturn hrál českou a světovou beatovou klasiku, okořeněnou vlastní tvorbou a vedoucí orchestru a současně hráč na mandolínu, učitel Martin Krajíček, byl velmi spokojen. Druhá část koncertů sestávala vždy ze skladeb klasiků české lidové tvorby. Hrál je malý desetičlenný orchestr učitelů a jejich vystoupení sestavené z těch nejlepších polek a valčíků vždy vytáhly posluchače dokonce k tanci, takže ve finále velké náměstí u tří palem zpívalo a tančilo, což bylo pro místní, jak říkali „velkou vzpomínkou na kdysi populární námořní plesy“. Všem účinkujícím je nutno poděkovat za výbornou reprezentaci ZUŠ Letovice. 


Školní akce

16. 11.
Slavnostní koncert
  ke 100. výročí založení republiky
  - 18:00 hod. kulturní dům Křetín

21. 11.
Den poezie
    LDO Vrabčáci
    LDO Kaktus
    - 16.00 hod. čítárna knihovny

22. 11.
Žákovský koncert
     - 15:30 hod. koncertní sál školy

1. 12.
DPS Sluníčko a Carmina
PS Cantamus
LDO

    - vánoční strom Letovice

2. 12.
VDO - vánoční strom Letovice

3. 12.
Pedagogická porada
  - 9:00 hod. učebna č. 206
  Školení první pomoci
  Školení BOZP
  Školení PO

4. 12.
Vánoční besídka
     třídy uč. Dany Tintěrové
     - 15:00 hod. koncertní sál školy

5. 12.
Vánoční besídka
     třídy uč. Milady Zemánkové
     - 15.00 hod. koncertní sál školy

VDO - Mikulášská nadílka
     - hasičárna Letovice

6. 12.
Divadelní představení
      Naděje života
      - 16:17 hod. kulturní dům 
         Letovice

Vánoční besídka
     třídy uč. Jany Kouřilové
     - 15:30 hod. koncertní sál

7. 12.
Vánoční besídka
     třídy uč. Anny Pařilové
     - 15:00 hod. koncertní sál školy

9. 12.
Vánoční recitál Davida Deyla
     - vystoupí pěvecký sbor školy
- 19:00 hod. kulturní dům Letovice

10. 12.
Vánoční besídka
     třídy uč. Marie Portlové
     - 15:00 hod. koncertní sál školy

11. 12.
Vánoční besídka
     třídy uč. Dagmar Lžíčařové
     - 15:30 hod. koncertní sál školy

Pěvecký sbor Sluníčko
     - 14:00 hod. STP

12. 12.
Vánoční besídka
     třídy uč. Veroniky Hromkové
     - 16:30 hod. koncertní sál školy

13. 12. 
Vánoční besídka
     třídy uč. Libora Suchého
     - 15:30 hod. koncertní sál školy

17. 12.
Vánoční besídka
     Předškoláčku a LDO
     - 16:00 hod. koncertní sál školy

18. 12.
Vánoční besídka
     třídy uč. Ludmily Andrýskové
     - 16:30 hod. koncertní sál školy

Vánoční besídka
     třídy uč. Petra Jaška
    - 15:15 hod. zkušebna č. 209 

19. 12.
Vánoční koncert VDO
- 18:00 hod. kulturní dům Letovic
e

Vánoční besídka
     třídy uč. Jitky Pecháčkové
     - 16:30 hod. koncertní sál školy

20. 12. 
Výchovný vánoční koncert
    pro ZŠ - 9:00 hod., sál ZUŠ

Vánoční besídka
     třídy uč. Vladimíra Pečinky
     - 15:30 hod. koncertní sál školy

Vánoční posezení zaměstnanců
     školy - 17:00 hod.

21. 12.
Vánoční besídka
     třídy uč. Milana Václava Hakla
    - 15:00 hod. koncertní sál školy

28. 12.
Vánoční posezení VDO
     - koncertní sál školy

2019

22. 1.
Žákovský koncert
    - 15:30 hod. koncertní sál školy

28. 1.
Novoroční koncert
   třídy uč. Milana Kalhouse
   - 15:30 hod koncertní sál školy

29. 1.
Taneční pohádka
     Sněhurka
- 16:00 hod. kulturní dům Letovice

30. 1. 
Taneční pohádka
     Sněhurka
- dopoledne pro MŠ a ZŠ

9. - 10. 2.
VDO Budapešť

19. 3.
Krajské kolo soutěže ZUŠ
     - komorní hra dřevěných
       dechových nástrojů
     - ZUŠ Boskovice

20. 3.
Krajské kolo soutěžní přehlídky
     ve sborovém zpěvu
     - ZUŠ Kuřim

22. 3. 
Krajské kolo soutěže ZUŠ
     - komorní hra žesťových
       dechových nástrojů
     - ZUŠ V. Kaprálové Brno

25. - 26. 3.
Krajské kolo soutěže ZUŠ 
     - komorní hra
       smyčcových nástrojů
     - ZUŠ Ořechov

29. 3.
Krajské kolo soutěže ZUŠ
     ve hře na akordeon
     - ZUŠ Hodonín

3. a 4. 4.
Krajské kolo soutěžní
     přehlídky LDO
    - kolektivní projev
    - ZUŠ Boskovice

17. 4.
I. absolventský koncert
     - 15:30 hod. koncertní sál školy

30. 4.
Krajské kolo soutěže ZUŠ
     ve hře na elektronické
     klávesové nástroje
     - ZUŠ Moravský Krumlov

14. 5.
II. absolventský koncert
   - 15:30 hod. koncertní sál školy

30. 5. 
III. absolventský koncert
     - 15:30 hod. koncertní sál školy

31. 5. a 1. 6.
ZUŠ Open


Kontaktní formulář
 
 
 
 

HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 516 474 203
mobil: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:
Středisko služeb školám a
Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková orgranizace
Mgr. Jan Juřík
tel. +420/543 426 011
email: gdpr@sssbrno.cz


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola