ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2017

 23. – 26. 2. 2017 – Budapešť
Byli jsme pozváni do Kobanyi, což je 70ti tisícová část Budapešti. Pozval nás dirigent orchestru Tutta Forza pan Roland Bako. Orchestr Tutta Forza je náš družební orchestr, který již několikrát v Letovicích vystupoval a my jsme v Budapešti také již 2x byli. Z Letovic jsme vyjeli v 10 hod. a v Budapešti jsme byli v 15 hod. Ubytovali jsme se v penzionu Dominik a večer v 18:30 hod. byl náš koncert. Byl sestaven z tradičního repertoáru od pochodů a polek až po skladby koncertní. Po vystoupení byla večeře a takové ty slavností řeči hostitelů, ale také od nás, protože součástí naší návštěvy byla také návštěva delegace Letovic v čele se starostou p. Stejskalem. Oficiální proslovy byly vedeny v duchu, jak se vše daří.Druhý den jsme jeli cca 100 km do lázní, kde jsme strávili 4 hod. koupání v léčivé vodě. Cestou do Budapešti jsme se zastavili na oběd a nutno říci, že jsme zažili pravé maďarské gurmánské hody. Čekala nás ještě večeře, ale po tak skvělém a vydatném pozdním obědě, byla pro mnohé z muzikantů nad jejich síly. Druhý den po snídani jsme v 10 hod. odjížděli domů. Všichni konstatovali, že vše bylo velmi dobře připraveno. Zájezd byl krátký, akční a bezproblémový.

 

26. 4. 2017 – Veselí nad Moravou, Krajské kolo soutěže dechových
                                   orchestrů ZUŠ
Během měsíců března a dubna zkoušel VDO (tedy jeho mladší část) na soutěž dechových orchestrů ZUŠ. Podle pravidel soutěže byl orchestr zařazen do kategorie III. B, tedy hráčů do 26 let a 45 členů. Orchestr nacvičil tyto skladby:

1. Pavana in Blue – Ted Huggens se dvěma sóly – Jan Kaderka, trubka a Adéla
                                        Štěrbová, altsaxofon

2. Virginia – Jacob de Haan – velmi těžká koncertní přednesová skladba

3. Overtura 2000 – Jiří Volf – velmi náročná skladba zejména pro trumpety

Tyto skladby se podařilo nacvičit velmi dobře. Orchestr zahrál výborně a bez problémů postoupil do ústředního kola, které bude 26. – 27. 5. u nás v Letovicích.

4. – 7. 5. 2017 – 4. mezinárodní festival – Letovice 2017
Hosty našeho festivalu byly zahraniční orchestry a to naši známí muzikanti z Hvaru ze Starého Gradu včele s Diknem Šepičem a Visko Haladičem. Druhým hostem festivalu byl náš nový partner – orchestr Kanievského kulturního domu z města Kanievo na Ukrajině vedený dirigentem Rostislavem Blyznukem. Chorvatší přátelé přijeli ve čtvrtek 4.5. a byli ubytováni na hotelu Dermot. Večer jsme měli společné setkání naší a hvarské hudby na sportovní hale při dobrém jídle a pití. Druhý den měli promenádní koncert na náměstí v Boskovicích, dále si prohlédli židovské město a pak měli volno až do 17 hod., kdy byla společná večeře a posezení s ukrajinskou hudbou a našimi muzikanty. Ukrajinci přejeli až v pátek dopoledne a byli ubytování v hotelu Záložna v Boskovicích. Po odpočinku po cestě přijeli muzikanti z Kanieva také na koupaliště, kde jsme se tedy všichni setkali. Opět byli všichni naši hosté překvapeni naší pohostinností. Zahráli jsme si a zazpívali a všichni dohromady jsme v 19:30 hod. zahráli při příležitosti pietního aktu u pomníku padlých a umučených obětí 2. světové války. Následoval lampionový průvod na hasičárnu, kterého se ale nezúčastnili Ukrajinci, protože jejich bubeník protrhl buben – hahaha. Druhý den bylo volno až do 14 hod., kdy začal hlavní festivalový program na jízdárně v Letovicích. Každá hudba měla na své vystoupení celou hodinu a oba orchestry zahrály velmi dobře. Před vystoupením našeho VDO měli krátký vstup Chorvaté se svým improvizovaným pěveckým sborem. Je do vždy zážitek poslouchat krásné chorvatské melodie a také byli odměněni bouřlivým potleskem. Náš VDO nacvičil a zahrál IX. show speciálně upravenou pro tuto příležitost, která byla sestavena z nejlepších skladeb osmi předcházejících show. Vše se velmi vydařilo a přeplněný sál zámecké jízdárny bouřil vřelými ovacemi. Dlouho do noci jsme všichni zpívali a bavili se při cimbálové muzice na zámku. Je nutno říci, že celý festival si VDO financoval sám z prostředků získaných za vystoupení posledních dvou let a také za přispění sponzorů. Jmenovitě děkujeme Bohuslavu Kalasovi, Františku Zunkovi, Lence Procházkové a p. Bursovi, Janu a Romaně Stránským, městům a obcím Boskovice, Kunštát a Olešnice. Velké poděkování patří také všem muzikantům VDO a přátelům z Kruhu za nesmírně vydatnou pomoc při organizaci a průběhu festivalu.

26. – 27. 5. 2017 - Ústřední kolo soutěže ZUŠ
ZUŠ Letovice byla již potřetí poctěna MŠMT a ústřední uměleckou radou ZUŠ aby zorganizovala a uskutečnila ústřední kolo soutěže dechových orchestrů ZUŠ. Pro zviditelnění školy je takováto soutěž výbornou příležitostí, ovšem pro organizaci je to nesmírné množství starostí a hlavně zodpovědnost za bezvadný průběh soutěže. Vše se ale podařilo a náš kolektiv se bezvadně postaral o 27 orchestrů z celé ČR. V soutěži byl také náš orchestr a to již popáté v řadě od roku 2001 a počtvrté jsme obhajovali zlato a to se také podařilo. V kategorii III.b z orchestrů s hráči do 45 členů a 26 let jsme získali 1. místo a samozřejmě zlaté pásmo. Náš repertoár byl stejný jako v krajském kole, tedy 1. Pavana in Blue – Ted Huggens – zde sóla na trubku a altsaxofon hráli Jan Kaderka a Adéla Štěrbová, 2. Virginia – Jacob de Haan – 10 minutová obtížná skladba, 3. Overtura 2000 Jiřího Volfa – náročná skladba fanfárového typu, zejména pro trumpety. Soutěž probíhala na zámku ve velké jízdárně, kde soutěžily velké orchestry. Zde byla porota složená s pěti odborníků – předseda byl Aleš Podařil a členové poroty -  Petr Ciba, Viliam Béreš, Miloslav Bulín a Tomáš Uhlíř. Od poroty náš orchestr získal pochvalu zejména za provedení skladby Virginia. Za organizaci a bezvadný průběh ústředního kola přišlo řediteli ZUŠ Letovice mnoho děkovných emailu od zúčastněných orchestrů a také pochvala od předsedy ústřední umělecké rady Aleše Chalupského a osobní dopis a poděkování Jaroslava Faltýna – ředitele uměleckého školství MŠMT.

 25. 6. 2017 – Promenádní koncert v Letovicích

Již třetí sezónu pořádá MKS Letovice promenádní koncerty na náměstí. Náš orchestr tuto promenádní sezonu zahajuje společně s mažoretkami Vo Co Gou. Letošní koncert jsme sestavili z populárních světových melodií jako např. Dlouhá bílá noc, Nádherný svět, Píseň o čase, Měsíční serenáda atd. a tyto melodie jsme prostřídali zpívanými populárními písněmi jako např. Nelituji ničeho Edith Piaf nebo písněmi z muzikálu Noc na Karlštejně. Tento na poslech lehký repertoár je na promenádní koncerty velmi vhodný a také se setkal s krásným ohlasem celkem početného publika. Bylo to pro všechny, jak muzikanty, tak posluchače příjemné nedělní odpoledne.

 6. 8. 2017 – Pravidelný koncert v Blansku, který měl být tradičně již po 10 za sebou se tentokrát pro špatné počasí odvolal. Příroda je mocná.

 11. – 19. 8. 2017 – zájezd VDO do Starého Gradu – Oslavy svátku Sv. Rocha
Spontánní rozhodnutí orchestru udělat si dovolenou ve Starém Gradu bylo naplněno a celkem 70 účastníků zájezdu se v sobotu 12. 8. ubytovalo v hotelu Arkáda. Všichni, kdo z muzikantů chtěl, tak si sebou vzal své rodinné příslušníky, partnery a kamaráda – tak jak to chtěli. Nikdo nebyl omezován, takže jsem to opravdu pojali jako krásnou dovolenou, která ale pro muzikanty byla okořeněna koncerty a reprezentací školy a města Letovic. Každý den orchestr zkoušel a cvičily se zejména úpravy skladeb od Viliama Béreše, který byl s námi a zkoušky svých úprav si také vedl. Koncerty měl orchestr tři – u bazénu hotelu Arkáda, v Jelse na náměstí a na hlavním pódiu ve Starém Gradu na náměstí Tvrdalji. Svátek sv. Rocha je vždy velkou církevní a společenskou událostí a přiláká do Starého Gradu mnoho hostů. I letos hrál náš orchestr vždy před velkým množstvím posluchačů, takže umění našeho orchestru se poetickou mluvou rozlétlo do celého světa. Pobyt ve Starém Gradu naplnil všem letovickým představy o báječné tvůrčí dovolené. Své poděkování za krásné umělecké zážitky a vzornou reprezentaci velmi upřímně vyjádřili nový starosta Stareho Gradu pan Antonio Škarpa a starosta Letovic Vladimír Stejskal, který byl hostem ve Starém Gradu na svátku sv. Rocha.

 8. – 16. 9. 2017 – Hvar
Festival hudby a tance tentokrát zakončovaly ve Starém Gradu dva soubory a to moderní beatová skupina Saturn, která v červnu letošního roku vyhrála ústřední kolo soutěže ZUŠ ČR tanečních a jazzových orchestrů v Litvínově a dechový orchestr učitelů ZUŠ Letovice. Počasí nás na Hvaru trochu potrápilo, pršelo a bylo chladněji. Nicméně až na koncert v Jelse, který byl pro špatné počasí odvolán, další dva koncerty proběhly podle plánu. Saturn hrál českou a světovou beatovou klasiku, okořeněnou vlastní tvorbou a vedoucí orchestru a současně hráč na mandolínu, učitel Martin Krajíček, byl velmi spokojen. Druhá část koncertů sestávala vždy ze skladeb klasiků české lidové tvorby. Hrál je malý desetičlenný orchestr učitelů a jejich vystoupení sestavené z těch nejlepších polek a valčíků vždy vytáhly posluchače dokonce k tanci, takže ve finále velké náměstí u tří palem zpívalo a tančilo, což bylo pro místní, jak říkali „velkou vzpomínkou na kdysi populární námořní plesy“. Všem účinkujícím je nutno poděkovat za výbornou reprezentaci ZUŠ Letovice. 

9. – 11. 11. 2017

Již po třetí se konalo v Letovicích setkání zástupců družebních měst Chelmna, Vozkon, Kobanyi a Kircheltelnu pod názvem Všichni jsme v Evropě. Vzhledem k tomu, že to prakticky opět setkání orchestrů a to Vozokanky, Tutta Forzy a našeho VDO, tak toto setkání vyznělo velmi dobře. Ale stejně takovéto akce pořádané městem nás muzikanty nikdy nenadchli, protože doprovodný program takových setkání musí být poplatný evropské vnucené administrativě, což je nám cizí. Orchestry si dostatečně zahrály a závěrečný společný koncert (monstrkoncert) byl vynikající. V sobotu 11. 11. se také měla konat oslava 45. výročí našeho orchestru, ale protože dirigent Petr Křivinka měl čerstvě po operaci srdce, byla oslava odložena na 10. 2. 2018. Nicméně zahraniční orchestry stejně blahopřáli po skončení koncertu našim muzikantům a Petr Křivinka, který koncert řídil, převzal mnoho blahopřání od orchestrů z družebních měst.

 3. 12. 2017 – Rozsvěcování vánočních stromů
Tradice rozsvěcování vánočních stromů na první adventní neděli je tradiční a krásná. Lidé si na těchto slavnostech uvědomí, že přichází čas klidu, pokoje a míru. Ne že by to bylo úplně těmi náboženskými svátky, protože celé to období před koncem roku má takový magický náboj a advent k tomu velmi přispívá. VDO hrál tradičně od 14 hod. v Olešnici a ve svém hodinovém programu předvedl 20 koled v úpravě brněnského skladatele Miloše Machka. Pan starosta Zdeněk Peša nás pěkně přivítal, pohostil punčem a svařeným vínem, čajem. Zaplatil dopravu a na vrch přidal 5000,-- Kč na noty a propagaci. Potom jsme přijeli do Letovic a zde jsme v 16:30 hod. hráli koledy Miloše Machka. Nikdo nás nepřivítal, nic jsme nedostali a nikdo nám nepoděkoval (až druhý den paní ředitelka MKS zavolala panu Jiřímu Mifkovi, že to bylo pěkné). Ale to nás nijak nepřekvapuje, protože všude jinde si toho váží, že jim přijede zahrát špičkový český orchestr oceněný na mnoha festivalech a soutěžích, jen v Letovicích to jaksi nevědí.

9. 12. 2017 – Boskovice
V rámci programu novodobé tradice Krampo-čertů hrál VDO koledy na boskovickém náměstí. Byla to skvělá propagační akce pro náš orchestr. Slyšeli nás stovky lidí. Přivítání, občerstvení a poděkování proběhlo.

17. 12. 2017 – Sudický dvůr
Již po druhé se koncertní komorní žesťový orchestr čítající 12 hudebníků účastnil charitativní akce, kterou pořádal pan Josef Hlaváček pro obec Sudice. Orchestr ve dvou koncertních půlhodinách zahrál vánoční písně a koledy pro cca 150 pozvaných podnikatelů a přátel Sudic. Na charitativní akci, která po koncertu následovala (dražila se ulovená zvěřina) se vybralo 28000,-- Kč, které byly předány starostce Sudic. Krásný zvuk komorního souboru ZUŠ Letovice výborně doplnil radostnou a úctihodnou atmosféru této charitativní akce.

20. 12. 2017 – Blansko
V rámci vánočních trhů zahrál VDO na náměstí v Blansku. Ve svém 1,5 hod. programu zahráli hudebníci nejen koledy, ale také řadu evergreenu v úpravách pro koncertní orchestr. Přivítání proběhlo, občerstvení bylo, poděkování také a navíc bonus 10000,-- Kč na noty a propagaci. Celý koncert řídil a uváděl pan Jiří Mifek. 

29. 12. 2017 – závěrečné posezení v ZUŠ 
Tradiční setkání muzikantů VDO se opět vydařilo. Koštovalo se dobré jídlo a pití a v 18 hod. Petr Křivinka krátce zhodnotil prošlý rok, nastínil pár akcí, které VDO čekají. Pan Luděk Neibor pekl na dvorku kýty, udělal výbornou tlačenku a sekanou. Losovala se bohatá tombola a byly to hlavně dary od našich přátel z družebních orchestrů. Ty dary v tekutém stavu udělaly radost největší.


Školní akce

25. 6.
Pedagogická porada
 - 10 hod. Masarykovo nám. 29

Žákovská besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. Kulturní dům Olešnice

Žákovská besídka
 na pobočce ZŠ Vísky
- 15 hod. ZŠ Vísky

26. 6.
Závěrečné vystoupení TO
 třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

Závěrečná besídka v Předškoláčku
- 15 hod.zkušebna v I. patře

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus v Bílovicích
- 18 hod. Kulturní dům Bílovice

1. 9.
Den otevřených dveří
  Slavnostní otevření 
    zrekonstruované školy
- Masarykovo nám. 29, Letovice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola