ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2009

29. 3. 2009 - 1. show VDO
Každý dirigent, pokud o své práci přemýšlí, hledá neustále nové nápady a přístupy ke své práci, nové koncepce zkoušek, nácviku programů, jejich výstavbu a choreografii. První show VDO je takovým příkladem nového neotřelého pořadu, v němž se snoubí hudební produkce se složkou vizuální, mluveným slovem a situačním humorem. Do děje celého programu jsou jako jeho aktéři vtaženi úplně všichni přítomní. Nácvik této show trval 3 měsíce, nebylo to jen o nácviku 12 premiérových skladeb. Musel být vytvořen vcelku obsáhlý scénář, podle kterého bylo nacvičováno mluvené slovo a hrané situace. Pro všechny účinkující musely být zajištěny kostýmy. Celé technické zázemí bylo také velmi složité. Zpěvovou aparaturu a aparaturu video přístroje museli obsluhovat dva technici. Musela být naprostá synchronizace mezi děním na podiu, promítanými videoklipy, mažoretkami a muzikanty. Celá show byla sestavena z filmových a muzikálových melodií. Byly to skladby Most přes řeku Gwaijt, Mambo no. 5, Titanic, Portrét L.Webbera, Na perském trhu, Jeden den za druhým jde, Červené jablčko, Chvilka pro Moricconeho, J. Wiliems Trilogy, Piráti z Karibiku. Na celém projektu se podílelo 87 účinkujících včetně souboru Ad libitum, který pod vedením Vladimíra Pečinky předvedl velmi profesionálně zvládnutou hudební grotesku. Totálně zaplněný sál kulturního domu a přilehlých prostor nadšeně a ve stoje aplaudoval výkonu celého orchestru a mažoretek, zpěvačce Radce Dostálové, sólistům na pozouny Leopoldu Ehrenbergerovi, Pavlu Göpfertovi, Dušanu Pávkovi a Jiřímu Mifkovi. Velmi velký aplaus si za osobité pojetí průvodního slova zasloužila Marie Nečasová. Potlesk patřil také Lence Procházkové za nácvik mažoretkových sestav, hercům Evě Hejlové, Antonínu Pivoňkovi, Jaroslavu Bělehradovi, Petru Prosserovi, Oldřichu Mifkovi. Dále zvukařům Stanislavu Uhlíři a Liboru Ošlejškovi a v neposlední řadě také tvůrci a realizátorovi celé show - dirigentu Petru Křivinkovi. Velké poděkování za pomoc patří tradičně všem rodičům ze SRPŠ ZUŠ Letovice.

5. 4. 2009 - Hudební show v Kunštátě
Kunštátský kulturní dům zašil tento den něco neobvyklého. Totiž po dlouhé době byl zcela zaplněn diváky, kteří přišli shlédnout show VDO Letovice. Také zde měla naše show neobyčejný ohlas a všichni posluchači odměnili výkon orchestru, mažoretek, souboru Ad libitum a sólistů velmi vřelým a upřímným potleskem. V programu vystoupil také vokální soubor A capella kvartet fór, jehož frontmenem je Pavel Janík, flétnista našeho orchestru. Výkon tohoto souboru byl vynikající a spolu s Ad libitem dotvořil výrazný hudební zážitek z celého vystoupení v Kunštátě.

9. 4. 2009 - Švédi v Letovicích
Do Letovic zavítal již podruhé švédský dechový orchestr Glöss z Göteborku. Tento orchestr diriguje Manfréd Salke a manažerkou orchestru a zároveň ředitelkou hudební školy, ze které mladí muzikanti jsou, je paní Marie Holeček. Švédi měli dopoledne vystoupení na náměstí v Boskovicích a odpoledne společně s VDO byl koncert v letovickém kulturním domě. Naše ZUŠ se o švédské přátele všemožně postarala. Dobře jedli, ukázali jsme jim plno pamětihodností Letovic, Boskovic a Lysic. Koncerty se také vydařily. Muzikanti Göteborku odjížděli s vědomím, že v Letovicích mají přátele, kteří je kdykoliv opět rádi uvidí a uslyší. Paní Marie Holečková nás ubezpečovala, že bude dělat všechny potřební kroky k naší návštěvě v Göteborku v roce 2010 - 11.

20. 4. 2009 - Hudební show v Boskovicích
Výborné reference o naší hudební show se velmi rychle šíří a my rádi přijímáme pozvání na naše účinkování v boskovické Sokolovně. Obavy o účast na pondělním odpoledním představení se nevyplnily a zcela zaplněný sál, tak jako všude jinde, kde náš program proběhl, bouřil potleskem. Z tohoto představení byl pořízen videozáznam, který byl snímán třemi kamerami a je to významný dokument o naší práci.

1. 5. 2009 - Show na letovickém zámku
Naše show stále přitahuje publikum. Důkazem je v pořadí třetí repríza, tentokrát ve velkém sále zámecké jízdárny. Program je stále atraktivnější, protože každý z muzikantů si dotváří svoji postavu, v dobrém slova smyslu, situační improvizací, mimicky a herecky všichni rostou. Je to opravdu radostná spolupráce a všechny to stále baví.

2. 5. 2009 - Koncert Rudka
Svaz tělesně postižených uspořádal v Rudce zábavné dopoledne pro postižené děti. Kulturní program zabezpečil náš orchestr a mažoretky. V hodinovém vystoupení zazněly naše osvědčené melodie a tradiční mažoretkové taneční sestavy.

7. 5. 2009 - Vzpomínková slavnost u památníků
Krutost válek a násilí je nutné připomínat především mladé generaci, aby si uvědomila, že ne všude je tomu tak jako u nás ve společnosti, která již více jak 60 roků žije bez válek. Je smutné, že na vzpomínkové akce, které se k těmto příležitostem konají, chodí čím dále méně lidí. Účast v posledních letech zachraňuje hrstka pořadatelů a my muzikanti. Přesto je dobré, že se tyto akce konají a pokud budeme moci, budeme se jich účastnit.

8. 5. 2009 - Soutěž mažoretek v Moravské Třebové
VDO byl společně s dechovou hudbou ZUŠ Kostelec na Hané, orchestrem, který doprovázel 22 mažoretkových skupin v oblastním kole soutěže mažoretek ČR. Tato soutěž začala slavnostním průvodem všech zúčastěných mažoretkových skupin městem a pak následovala samotná soutěž. Za krásného počasí a přihlížení stovek diváků obě dechové hudby dokázaly, že živou hudbu nelze nahradit ničím.

16. 5. 2009 - Koncert v Prostějově
Sobotní dopoledne patřilo hlavní prostějovské náměstí dechovým hudbám. Od 9 do 12 hodin se na velkém podiu vystřídalo pět hudeb - Koničanka, ZUŠ Letovice, ZUŠ Jeseník, ZUŠ Brodek-Protivanov, ZUŠ Prostějov. Náš VDO zde předvedl část své hudební show a opět jsme u diváků velmi bodovali, zejména uvolněným muzikálním projevem, ze kterého čišela radost z hudby. Celý koncert byl velmi dobře organizován a v Prostějově se nám líbilo.

6. 6. 2009 - První festival dechových hudeb a big bandů
Opět přicházíme s něčím novým. Festivalů tradičních dechových hudeb, které hrají zpívané lidovky a sem tam nějakou orchestrálku je v hudebním kalendáři ČR v měsících květen až červenec jako hub po dešti. Již méně jich je zaměřených na vyloženě koncertní hudbu a úplně se zapomíná na big bandy. V mnoha směrech jsou moderní skladby psané pro velké dechové orchestry jazzovou a swingovou hudbou inspirovány, nebo jsou to vyloženě úpravy, které k bigbandovým aranžím nemají daleko. Proto jsme se rozhodli, že do budoucna budeme na letovickém festivalu dávat také příležitosti big bandům. V letošním prvním ročníku se na Hasičárně tedy představily big bandy ZUŠ Letovice pod vedením Leopolda Ehrenbergera, dále RH big band Boskovice a Etien band Jevíčko. Z dechových orchestrů to potom byly VDO ZUŠ Prostějov, VDO ZUŠ Letovice a aby nechyběl žánr malých dechových orchestrů, představila se 12 členná Svitavanka. Až na počasí, které v závěru festivalu trochu pozlobilo, 300 posluchačů si mělo opravdu z čeho vybírat. K pěknému průběhu nedělního odpoledne určitě svojí měrou přispěly i mažoretkové skupiny ZUŠ Letovice a tanečního studia Vo co gou.

7. 6. 2009 - Pravečkův Lanškroun
Sté výročí narození významného hudebního skladatele Jindřicha Pravečka chtěli pořadatelé oslavit mezinárodní účastní dechových hudeb z Rakouska, Slovinska a Chorvatka. Bohužel volby do evropského parlamentu, které se konaly taktéž 7.6. zabránily těmto orchestrům přijet, protože měli povinnosti ve svých zemích a termín festivalu nešel změnit. Přesto i letos proběhl Pravečkův festival se strany kvality pozvaných orchestrů výborně. Dechové hudby z Mohelnice, Prostějova, Přelouče a Letovic uctily odkaz velkého skladatele velmi důstojně. Bohužel návštěvnost byla velmi slabá až žalostná. V této oblasti se musí pořadatelé moc a moc snažit, zejména včasnou reklamní kampaní, oživit zájem o tento mezi muzikanty velmi vyhlášený festival. Po organizační stránce byl festival opět výborně zvládnut a zejména průvodní slovo Karla Högnera bylo opět výborné.

18. - 21. 6. 2009 - Polské Świecie
Po devíti letech navštívil VDO a mažoretky polské město Świecie, které pořádá každoroční mezinárodní festival velkých koncertních dechových hudeb. Festivalu se zúčastnilo pět orchestrů z Polska, po dvou z Běloruska a Řecka a náš orchestr byl jediný z ČR. Po příjezdu do Świecie byl našemu orchestru jako průvodce přidělen pan Pietr Styczena a jeli jsme na předměstí, kde bylo ubytování v pokojích po čtyřech až deseti. Byla to taková budova pro charitu u místní fary a kostela. První koncert byl v parku sídliště Marianka. V sobotu byla zkouška orchestrů na společný koncert Music of the Word, pak následoval průvod ulicemi města a následné slavnostní zahájení festivalu starostou města Tadeusem Pogodou. Poté proběhl monsterkoncert před budovou kulturního domu. V podvečer přijali pořadatelé delegace všech zúčastněných v kulturním domě a byl zde také program, který zajistil ukrajinský chlapecký sbor. Ve 20 hod. začal průvod městem všech orchestrů na stadion, kde byla od 21 hod. noční hudební show. Na velkém podiu byly připraveny vždy dva orchestry a střídaly se po jednotlivých skladbách 40 min. Pro nás byl partnerem orchestr z polského Chelmna. Nedělní program začínal v 15 hod. pochodem městem a následným 15 min. představením každého orchestru na stadionu před hlavní tribunou. Polské Świecie bylo výborné. Byl o nás obrovský zájem publika. Hlavní programy na stadionu sledovalo vždy na 5000 lidí. Organizace byla výborná, jídlo dobré, horší spaní nevadilo, protože vše vynahradily společné večery v jídelně ubytovny u dobrého černohorského piva a limonády Grena. Velké poděkování patří panu Pietru Styczenu, jako průvodci našeho orchestru za všemožnou starost o naše muzikanty a mažoretky. V závěru citujeme jeho slova: „Již dlouho jsem nezažil tak disciplinovaný a umělecky vyzrálý kolektiv mladých lidí, který dovede výborně zahrát, ale především se dokáže svou hudbou a svými koncerty také výborně pobavit.

25. 7. 2009 - Koncert v Deštné
Na pozvání starost obce Deštné pana Tomáše Krauta vystoupil VDO a mažoretky při slavnosti svěcení obecních symbolů. Tato slavnost byla současně setkáním rodáků obce Deštná, takže náš koncert měl mnoho posluchačů, počasí přálo, lidé tleskali, občerstvení bylo dobré. Dá se říct, že to byla pěkná sobota.

 

22. 8. 2009 - Tanková bitva
Již podruhé vystupoval VDO při zahájení rekonstrukce tankové bitvy na letišti v Letovicích. Nejprve orchestr zahrál vojenské pochody a v 10:00 hod. českou hymnu. Celou bitvu zahájil krátkým projevem Bohuslav Sobotka.

23. 8. 2009 - Koncert v Blansku
Blanenské kulturní léto je především o nedělních promenádních koncertech před radnicí. František Alexa šéf kultury a školství vybírá hudební žánrově rozmanité soubory tak, aby si mohl přijít na své každý, kdo o tyto koncerty má zájem. Pravidelným účinkujícím je i VDO a mažoretky ZUŠ Letovice. Podle slov pana Alexy je naše vystoupení vždy vyvrcholením promenádní sezony a také nejvíce navštívené. Tato slova byla letos opět potvrzena.

28. 8. 2009 - Festival 3+1 v Letovicích
Páteční večer na letovickém Koupališti patřil mezinárodní skupině Gen Rosso, která na festival 3+1 přijela s projektem muzikálu Street light. Byla to vlastně ukázka práce s mladými lidmi z různých zemí, kteří společně dotváří podobu muzikálu v oblasti taneční, pěvecko-sborové a výtvarné. VDO účinkoval asi 20 min. před začátkem tohoto muzikálu a nutno říci, že svými skladbami z latinsko-americkými rytmy nabudil posluchače do bezvadné a odvázané nálady.

18. 9. 2009 - Kunštátský jarmark
Také letos se „podařilo“, aby termín vystoupení na kunštátském jarmarku kolidoval s odjezdem VDO a mažoretek do Chorvatska. Nebránilo to, ale vůbec v tom, aby byl koncert jako každoročně na vysoké úrovni. Potvrzují to slova kunštátského starosty Pavla Göpferta, citujeme: „Letovický VDO to je vždy záruka kvality, poctivého muzicírování a dobré nálady pro všechny.“ Tato slova od člověka, jako profesionální výborný muzikant, žije hudbou celý život, jsou pro nás hřejivá a takového věty slyšíme velmi rádi.

19. - 26. 9. 2009 - Stari Grad 2009
Letošní zájezd do Starého Gradu byl zajímavý ze dvou důvodů. Jednak programy VDO a mažoretek navazovaly na programy pěveckých sborů Sluníčko a Carpo diem, které byly ve Starém Gradu o týden dříve a dovršovaly tak projekt města Stari Grad a ostrovu Hvar (14 dní české kultury na Hvaru) a jednak jsme se poprvé setkali s novou starostkou Starého Gradu Georginou Plančič. Nutno říci, že vše dopadlo na výbornou. Česká kultura reprezentovaná naší ZUŠ se všude mimořádně líbila a také ve vzájemných vztazích budeme pokračovat i nadále. Ředitel Petr Křivinka podepsal partnerskou smlouvu s Luki Gomulinem, ředitelem hudební školy Faros ze Starého Gradu a dále smlouvu o spolupráci města Stari Grad a ZUŠ Letovice. Tuto smlouvu podepsala starostka paní Plančič. Vše potvrdil taktéž svým podpisem pan Visko Haladič, který postoupil z funkce starosty Starého Gradu do funkce podžupana Splitsko-dalmatské oblasti. Na závěr mi dovolte citovat slova našeho velkého přítele Dinka Šepiče: „Přátelství muzikantů a zpěváků Letovic a Starého Gradu o tom se nemluví, to se žije.“

28. 9. 2009 - Svatováclavský jarmark v Olešnici
VDO a mažoretky byly pozváni starostou města Olešnice Zdeňkem Pešou k účinkování na svatováclavském jarmarku. Náš orchestr celý jarmark zahajoval svým show programem a střídal se s pěveckým sborem ZUŠ Olešnice pod vedením paní učitelky Galiny Žílové. Na jarmarku mohli dále návštěvníci kromě našeho vystoupení shlédnout ukázky tradičních řemesel a také zde vstoupila skupina renesanční hudby, která hrála na historické nástroje a doplňovala svým vystoupením skupinu historického šermu. Kulturní program byl bohatý a velmi početné publikum bylo jistě spokojeno. Je nutno říci, že v Olešnici je o naši hudbu vždy zájem a také je o ni dobře postaráno co se týká občerstvení.

4. 10. 2009 - Husí slavnosti v Boskovicích
Kulturní zařízení města Boskovic pořádalo již po páté Husí slavnosti. Je to velká celoměstská akce, při níž ve všech boskovických restauracích vaří husí speciality. Tato slavnost trvá vždy 2 dny - sobotu a neděli. Provází ji také nepřetržitý kulturní program před zámeckým skleníkem, kde také současně probíhají trhy tradičních lidových výrobců a ukázky řemesel a všemožné atrakce. Jako hlavní program nedělního dne byla letos vybrána show VDO ZUŠ Letovice. V době od 12 do 14 hod. tedy podium patřilo VDO, mažoretkám a komornímu souboru Ad libitum ZUŠ Letovice. Úspěch našeho programu složeného z filmových a muzikálovým melodií byl velký. Ředitel kulturního zařízení města Boskovice pan Oldřich Kovář nešetřil chválou a doslova řekl, že náš program bylo to nejlepší co na husích slavnostech letos bylo. Dokonce jsme zde dostali nabídku od hudební agentury Star zastoupenou panem Zdeňkem Morem na účinkování v Rakousku, za předpokladu přeložení mluveného slova do němčiny. I o této nabídce lze jednat a uvažovat. Uvidíme?

13. 11. 2009 - lampiónový průvod v Letovicích
V rámci oslav 20. výročí od sametové revoluce pořádalo město vzpomínkovou slavnost spojenou s lampiónovým průvodem od hřiště k soše Masaryka na náměstí. Zde měl starosta Letovice pan Radek Procházka slavností projev a potom se VDO odebral na Hasičárnu, kde byl ještě krátký kulturní program. Celá tato akce byla se strany veřejnosti asi nepochopena, protože účast byla mizivá. Většina lidí asi slavit toto výročí nechtěla a ono taky v situaci hospodářské recese se není čemu divit. Pro VDO a mažoretky tato akce význam měla, protože jsme se procvičili v pochodování a v hraní při pochodu. A takových příležitostí se čím dál méně.

14. 11. 2009 - svatba Petra Moravce
VDO zahrál ing. Petru Moravci majiteli firmy Silk and Progress Moravská Chrastová a významnému sponzoru VDO na jeho svatbě v Sudicích. Pan Moravec se např. podílel na částečné zaplacení látky na saka pro VDO a domluvil velmi výhodnou cenu za ušití u firmy Koutný Prostějov. Naše půlhodinové vystoupení bylo tedy poděkování za jeho zájem o náš orchestr.

27. 11. 2009 - hudební show v Jevíčku
První hudební show VDO měla svoji derniéru v Jevíčku. Celkem se hrála 9x v nejrůznějších obměnách. Letovice ji viděly 3x a to v kulturním domě a na zámku. Dále byla provedena v Kunštátě, 2x v Boskovicích, viděli ji diváci na Festivalu dechových hudeb v Prostějově a Lanškrouně. Podle hrubého odhadu ji shlédlo asi 3000 diváků, což je výborné, ale hlavně měla velký divácký ohlas. Svoji derniéru si náš orchestr nechal do velkého sálu hotelu Morava v Jevíčku. Soubor Ad libitum i mažoretky byli v plné sestavě, taktéž herci a zvukaři byli komplet a nic tedy nebránilo podat maximální výkon, což se povedlo a všichni, jak aktéři, tak diváci byli nadmíru spokojeni. Dostali jsme velmi dobré občerstvení formou bohatého rautu a tak byla spokojenost úplná. Při příležitosti této derniéry je nutno poděkovat všem hudebníkům VDO, mažoretkám a souboru Ad libitum za výborné výkony a disciplinovanost při představení, dále hercům z řad SRPŠ, paní Evě Hejlové a pánům Antonínu Pivoňkovi, Jaroslavovi Bělehradovi a Pavlu Křivinkovi za pomoc a ochotu spolupracovat. Pánům Stanislavovi Uhlířovi a Liboru Ošlejškovi za obsluhu zvuku a videonahrávek. Velké poděkování patří také Radce Dostálové za pěvecké výkony, Lence Procházkové za nácvik baletních kreací a v neposlední řadě dirigentu, režiséru a autoru celé show Petru Křivinkovi za nápad, nácvik a provedení.

28. 11. 2009 - setkání muzikantů a mažoretek
ZUŠ, SRPŠ při ZUŠ a Kulturní dům Letovice připravili na sobotu 28. 11. setkání všech muzikantů a mažoretek, kteří hráli a hrají nebo tančili a tančí v našem dechovém orchestru. Tato akce se připravovala původně k 70tým narozeninám Petra Halamky. Bohužel se její zakladatel a dlouholetý dirigent MDO Petr Halamka již nedožil. Organizace této akce byla značně náročná. Bylo nutno zajistit občerstvení zhruba pro 300 lidí, vybrat dokumenty a instalovat výstavu fotografií z celé historie orchestru, zajistit nahrávky DVD a CD, udělat propagaci po Letovicích, ale i v tisku regionálním. Štáb 25 lidí měl plné ruce práce a zejména vedení ZUŠ a rodiče ze SRPŠ si zasloužili velké poděkování od všech zúčastněných a také se jim je dostalo, protože vše klapalo na jedničku. Program setkání byl následující: od 15:00 do 16:30 se muzikanti a mažoretky scházeli, prohlíželi si fotografie, sledovali DVD z historie orchestru. V 16:45 začal koncert VDO, který trval do 17:45 hod. Tento koncert uváděl Petr Křivinka a ve svém průvodním slově zdůraznil význam osobnosti Petra Halamky, jako zakladatele a dlouholetého dirigenta MDO. Vyzval také všechny přítomné ke vzdání úcty panu Petru Halamkovi symbolickou minutou ticha. Ve svém průvodním slovu provedl dále přítomné novodobou historií VDO, tedy historií od svého nástupu k dirigentskému pultu v srpnu 2000. Nastínil také plány do budoucna, kam chce orchestr vést a co má orchestr v nejbližší budoucnosti v plánu. Po koncertě byli všichni přítomní pozvání na opravdu bohatý raut na horní sál. V 19 hod. začala hrát cimbálová muzika Drahan a dvě hodiny bavila milovníky moravských písní na spodním sále. Cca v 21:30 nastoupila mladá beatová skupina I.U.CH., která pod vedením Radka Štěrby, hrála až do 3:00 hod. Občerstvení bylo bohaté, kulturní program výborný, nálada všech skvělá. Všichni se již těší na setkání, které se uskuteční u příležitosti 40. výročí založení orchestru v roce 2012.
PS: Děkujeme za poděkování Katce Štěpové a Josefu Vlachovi, které uveřejnili v Letovickém zpravodaji.

29. 11. 2009 - rozsvěcování vánočního stromu v Letovicích
Tradice rozsvěcování vánočního stromu je vždy příležitostí pro pěvecké sbory a náš orchestr zahrát a zazpívat si koledy. Tato tradice hraní a zpívaní koled je vítána všemi, jak muzikanty, tak diváky a proto je celková atmosféra takovýchto vystoupení vždy příjemná. K pozitivu toho letošního koledování patřilo také velmi dobré osvětlení, takže jsme poprvé v historii takéto akce viděli dobře na noty.

5. 12. 2009 - VDO na letovickém zámku
Na vánočních zámeckých trzích organizovaných paní Marií Krčovou vystoupil v jízdárně zámku se svým 20ti minutovým pásmem koled VDO ZUŠ Letovice. Akustika v jízdárně je výborná, dobře se hrálo a i posluchačů bylo kupodivu dost.

5. 12. 2009 - Mikuláš na Hasičárně
Tradiční mikulášská nadílka na Hasičárně se bez VDO neobejde. Letos naše koledy svým programem doplňovala mladá beatová skupina ZUŠ pod vedením učitele Milana Nováka. Areál hasičského výletiště byl zcela zaplněn diváky a hlavně malé děti se těšily na ohňostroj, sjíždění čertů po laně a mikulášskou nadílku.

12. 12. 2009 - Vánoční jarmark v Boskovicích
Na tomto jarmaku byl náš VDO letos již po desáté. Pásmo koled a vánočních písní má vždy úspěch. I my muzikanti toto tradiční vystoupení bereme jako nedílnou součást našeho hudebního roku.

23. 12. 2009 - Koledování
Tradičně malé obsazení muzikantů z VDO objíždělo a koledovalo u svých známých, tak jako každoročně.
 


Školní akce

30. 5.
Žákovská besídka

  tříd uč. Ludmily Andrýskové
   a uč. Sergeje Golubkova
-17:30 hod. sál Českobratrská 5

31. 5. - 8. 6.
Zájezd Chorvatsko

- přistavení autobusu v 17 hod.
   na autobusové nádraží DOPAZ
   u vlakového nádraží v Letovicích
- odjezd nejpozději v 18 hod.

31. 5.
Žákovská besídka
 tříd uč. Sergeje Golubkova a
 uč. Petra Jaška
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

4. 6. 
Žákovská besídka
 třídy uč. Hany Bočkové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

6. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Jany Kouřilové a
  Sergeje Golubkova
- 16 hod. sál Českobratrská 5

Společný koncert ZUŠ Blansko
 "Smetanový Bedřich"

 - žáci ze třídy uč. Libora Suchého
- 18 hod. Zámek Blansko

8. 6.
Taneční vystoupení
  třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 14 hod. Den dětí
  v areálu koupaliště Olešnice

9. 6. 
Nesoutěžní přehlídka mažoretek
- třída uč. Moniky Ošlejškové
- od 14 hod. ul. Tyršova a
   areál AFK Letovice 

11. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Moniky Hájkové a 
  Vladimíra Pečinky
- 15 hod. ZUŠ, Masarykovo nám.

Žákovská besídka
 na pobočce ZŠ Vísky
- 15 hod. ZŠ Vísky

Žákovská besídka
  třídy uč. Libora Suchého
- 16 hod. ZŠ Kunštát

12. 6.
Pěvecký sbor Carmina
- 14 hod. vystoupení v DPS 

Žákovská besídka
  třídy uč. Jitky Pecháčkové
- 17 hod. sál Českobratrská 5

13. 6.
III. absolventský koncert
- 15:30 hod. Kulturní dům Letovice

Zájezd pro žáky a učitele ZUŠ
   na koncert PLANETY
   Moravia Brass Band Brno
- 20:30 hod. Biskupský dvůr Brno
- odjezd autobusu v 18 h. od školy

14. 6.
Žákovský koncert 
  třídy uč. Anna Pařilové
- absolventské vystoupení
   Elišky Hruškové II. cyklus klavír
- 15 hod. Kulturní dům Letovice

15. 6.
VDO Telč

16. 6.
Koncert VDO v Brně
- 11:30 hod. nám. Svobody 

Taneční vystoupení
  třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 13 hod. Paprsek Olešnice

17. - 21. 6.
Závěrečné
    a postupové zkoušky

17. 6. 
Besídka LDO
   třídy uč. Hany Bočkové
- 16:16 hod. sál Českobratrská 5

18. 6. 
Žákovská besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

19. 6.
Závěrečné vystoupení
  tanečního oddělení
  uč. Jany Viklerové
- 16 h. Kulturní dům Letovice

20. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Renaty Svobodové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

Vernisáž výstavy
 absolvenetů výtvarného oboru
- Knihovna Letovice

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus
- 18 hod. sál sboru Církve
  bratrské, Okružní 13, Letovice

21. 6.
Závěrečné posezení
 zaměstnanců školy
- 16 hod. Masarykovo nám. 29

25. 6.
Pedagogická porada
 - 10 hod. Masarykovo nám. 29

26. 6.
Závěrečné vystoupení TO
 třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

Žákovská besídka
 třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. Kulturní dům Olešnice

Závěrečná besídka v Předškoláčku
- 15 hod. sál Českobratrská 5

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus v Bílovicích
- 18 hod. Kulturní dům Bílovice

1. 9.
Den otevřených dveří
  Slavnostní otevření 
    zrekonstruované školy
- Masarykovo nám. 29, Letovice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola