ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2013

24. 3. 2013 – V. show Velká Morava
 Již po páté se hrálo v kostýmech. Show – tentokrát o Velké Moravě, o velké muzikantské Moravě. Za Moravu jsme počítali hanáky, horáky, slezany, valachy, slovácko, brňáky a také trochu slováky, protože ta původní velká Morava sahala historicky až k Nitře. Mluveného slova se velmi osobitě a skvěle ujal Petr Prosser a prakticky každou skladbu uváděl v jiném moravském dialektu. Z Hané jsme hráli skladbu, kterou Miloš Machek věnoval posádkové hudbě Prostějov – Dobré ráno Kosme. Velkomoravská říše byla oslavena skladbou Jaroslava Bílého Na hradisku. Ostravu, tedy severní Moravu reprezentoval havíř, trumpetista Petr Novotný svojí sólovou skladbou Balada Pavla Staňka. Valachy pak reprezentovala skladba Václava Maňase mladšího Pozdrav Venuši. Radka Dostálová krásně zapěla píseň Červené jablčko a byli jsme na Slovensku. Ondráš a Juráš, dva zbojníci, které ztvárnili Antonín Pivoňka a Jaroslav Bělehrad st. se tanečně i kostýmově vyřádili ve skladbě Hej hore háj Miloše Machka. Pak byly ještě hrány další skladby moravských autorů Hudba pro Michaelu Pavla Staňka, Cirkus Humberto Jiřího Volfa, Moravský tanec č. 4. Fr. Maňase a Nátrubková studie Evžena Zámečníka pod taktovkou Pavla Göpferta. Průvodní slovo napsal jako vždy Petr Křivinka a bylo v něm plno vtipů o moravských muzikantech. Jak již bylo řečeno, průvodního slova se zhostil Petr Prosser na výbornou a vyprodaný kulturní dům ve 14 a 17 hod. dlouho všem aktérům V. show aplaudoval a žádal si přídavky, čemuž bylo vyhověno. Nesmíme však zapomenout na hosty programu Jazzulátka Radka Štěrby. Výborné mladé muzikanty, kteří předvedli dva skvělé jazzové standardy. A tradičně vynikající vystoupení dnes již legendární skupiny Vladimíra Pečinky – Moravské trio – Vladimír Pečinka, Barbora Křivinková a Petr Prosser – Sranda akademické povídání na moravské téma. Vše vyšlo a byla to legrace, ale také kus poctivé dobré hudby.
 
3. – 6. 5. 2013 – VDO v Německu
 Při příležitosti 10tého výročí podepsání partnerské smlouvy mezi městy Letovice a německým Kirlichtelnem byl uskutečněn zájezd VDO do tohoto německého města. Kromě VDO byla na tomto zájezdu také přítomna delegace města v čele se starostou Vladimírem Stejskalem a ředitelem ZŠ Letovice Milošem Randulou. V pátek 3. 5. jsme přijeli do Kirlichtelnu a byli ubytování v rekreačním centru cca 5 km od města. Ubytování i strava byly na velmi dobré úrovni. Ráno jsme byli poznáni na výlet na vřesoviště, která jsou součástí přírodní rezervace a je to velmi zajímavá lokalita s původní květenou a vegetací, která se datuje až 10 000 let zpět. Potom jsme navštívili velmi podivný zámek místního zbohatlíka s všemožnými bizardními stavbami a vystavenými exponáty všeho druhu. Byl to mišmaš páté přes deváté, velmi podivné, ale němci to asi mají rádi, protože návštěvnost toho objektu je vysoká. Dále jsme navštívili malý soukromý pivovar s ochutnávkou piv. Před tím jsem cca 40 minut koncertovali asi 3 svatbám před pivovarem a restaurací. Večer jsme se pak velmi rádi a poctivě družili s místní kapelou a radními u našeho černohorského piva. Hlavní program zájezdu byl v neděli dopoledne, kdy bylo slavností shromáždění u základní školy, slavnostní projevy, sázení lípy, hymny atd. Dále jsem pochod přešli k místní radnici, kde se odehrával celodenní program a opět zde bylo plno slavnostních řečí, podepisování další smlouvy. Koncert naší a místní hudby. Vše tam bylo zdarma, tak to bylo výborné. Večer jsme se opět družili a ráno v 10 hod. v pondělí jsme odjížděli domů.
 
7. 5. 2013 – pietní akt u památníku padlých v Letovicích
 Tato akce byla letos pojata po dlouhé době opět jako akce s lampionovým průvodem. Pietní akty u obou pomníků u kostela a na Koupališti proběhly standardně, ale pak proběhl lampiónový průvod od koupaliště na hasičské výletiště. Zde pak byl půlhodinový program ZUŠ Letovice, který ukončil mohutný déšť.
 
III. mezinárodní festival Letovice 2013
 3. ročník mezinárodního festivalu probíhal letos již tradičně za špatného počasí. Velmi se ochladilo a pršelo nebo mrholilo. Nic méně vše vyvážilo nadšení pořadatelů, vystupujících orchestrů a překvapivě na dané podmínky značný zájem posluchačů, kteří přijeli z celé ČR, protože náš festival má již velmi dobrý zvuk a lidé o nás vědí. Samozřejmě to nebylo samo sebou, pořadatelé se opravdu snažili propagovat festival, kde se dalo. Byla svolána tisková konference regionálního i celostátního tisku. V hodinovém programu Českého rozhlasu a v Dobrém ránu České televize se na živo mluvilo o 3. ročníku festivalu. Tyto pořady ho propagovali. Festival prakticky začal 9. 5. příjezdem slovenské kapely Vozokanka. Tato výborná kapela propagovala festival svými koncerty již v pátek v Kunštátě a Blansku a v sobotu pak v Boskovicích. Samotný festival měl tradiční podobu a to, že v sobotu vystupovali na letovickém zámku malé regionální orchestry a bylo jich celkem devět. Petruška, Brťovská 6, Holóbkova mozeka, Dechové hudby z Blanska a Kunštátu, dále Malohanačka, Svitavská 12, Boskovická kapela a Olšověnka. V neděli pak to byly orchestry zahraniční a velké české s výjimkou Boskověnky a Benešovské 12. V neděli tady vystupovaly Benešovská 12, Boskověnka, Vozokanka SK, Dechová hudba Slawno PL, VDO ZUŠ Letovice, Big band Konzervatoře Brno, Cajlané SK, Dechových orchestr Chelmno PL, Tutta Forza H a Harmonie Šternberk. Všechny orchestry podaly mimořádně dobré výkony a posluchači nešetřili chválou. Také po stránce organizační bylo vše v pořádku jak harmonogram přehlídky, tak například sobotní společenský večer, kde se dobře jedlo, dobře pilo a k tanci hrály slovenské kapely. Polský orchestr z Chelmna zůstal v ČR ještě do úterka. V pondělí měl samostatný koncert v Boskovicích a v Letovicích u Domu pečovatelské služby. V úterý pak navštívil Prahu a odtud odjeli domů. Součástí festivalu byla také návštěva chorvatského orchestru ze Starého Gradu, který přijel do Letovic ve středu 15. 6. a měl společný koncert s VDO na náměstí v Letovicích. Společně pak tyto dva orchestry odjížděly na dva festivaly do Polska. Závěrem lze říci, že 3. ročník festivalu dechových orchestrů – Letovice 2013 se velmi podařil, za což patří poděkování nejenom sponzorům v čele s Višegradským fondem a Ministerstvem kultury, ale také všem obětavým pořadatelům z řad rodičů a přátel VDO.
 
16. – 20. 5. 2013 – VDO v Polsku
 VDO Letovice a choratská Hrvatská gradská glazba Stari Grad odjížděli ve čtvrtek 16. 5. na dva festivaly do polských měst Chelmno a Slawno. Oba orchestry byly v Chelmnu ubytování v hotelu u jezera, kde proběhl také společenský večer společně s chelmnským orchestrem. V pátek všechny tři orchestry koncertovaly u historické brány v centru Chelmna a potom náš a chorvatský orchestr odjeli společně do dějiště mezinárodního festivalu Slawno 2013. Koncertovali jsme v městě Jaroslaw před mezinárodním hotelem a dále pak již jsme absolvovali nedělní program samotného festivalu. Nejprve to byl ve 14 hod. pochod městem na náměstí, kde se všech 15 zúčastněných hudeb podílelo svým vystoupením na mažoretkovém show. Náš orchestr společně s chorvatským orchestrem hrály společný pochod Muziky, muziky Fr. Kmocha a takto dvě spojené hudby svým mohutným zvukem a melodičností tohoto pochodu nadchly přítomné publikum. Každý orchestr pak měl v areálu letního kina 30 min. program a náš orchestr ve vysoké konkurenci opravdu zářil. Opět konstatuji, že se vše podařilo a byli jsme spokojeni.
 
12. 7. 2013 – Sudický dvůr
 Textilní firma Silk and Progress slavila 20té výročí svého působení. Při této příležitosti pořádala na Sudickém dvoře slavnostní propagační setkání přátel a obchodních partnerů. Příjezd všech hostů zpříjemnil náš orchestr svým hodinovým vystoupením skladeb od našich i světových orchestrů. Majitelé této firmy pan Petr Moravec a Karel Dürr patří k významným sponzorům naší dechové hudby a po skončení našeho vystoupení přišli velmi srdečně poděkovat za pestré hodinové vystoupení, které mělo u jejich partnerů vysoký ohlas. Taktéž nám slíbili další finanční a materiální podporu. Orchestr byl velmi dobře pohoštěn.
 
 
28. 7. 2013 – Blansko
VDO měl tradiční hodinový koncert před radnicí v Blansku. Bylo krásné počasí a sešlo se asi 200 posluchačů. Orchestr byl kompletní, předvedl celkem 16 skladeb. Součástí programu bylo vystoupení našich mažoretek. Tento koncert celý natáčela blanenská kabelová televize. A ještě tentýž den vysílán.
 
11. 8. 2013 – Pezinok (SK)
Náš orchestr byl pozván jako host na soutěžní festival malých dechových orchestrů do slovenského Pezinoku, který nesl název „Dychovky v Preši“. Preš – to je část Pezinoku a festival, který se zde koná, je na Slovensku pro malé dechové orchestry velmi ceněný a prestižní. Pořádá ho spolek Cajlané v čele s kapelníkem panem Františkem Federem – kapelníkem výborné hudby Cajlané – našimi hostiteli. Cajlané byli také již dvakrát hosty festivalu v Letovicích, takže vlastně naše reciproční výměna je skvělá. Do Pezinoku jsme přijeli v poledne, dostali jsme řízek, což je vždy příjemné, protože řízkem pořadatel nikdy neurazí! Ve 13:30 hod. proběhl průvod městem do parku, kde ve 14:00 hod. festival začal. Soutěžilo 6 malých orchestrů z Moravy a Slovenska a všechny byly výborné. Náš koncert jako hostů se protáhl skoro na hodinu a půl, takže jsme mohli předvést velkou škálu různých stylů dechové hudby. Po celoodpoledních produkcích malých orchestrů, což bylo většinou o polkách a valčících, byl náš program vítanou změnou v programu festivalu. Zvláště pak skladby jako fragmenty Novosvětské symfonie, či latinsko-americké rytmy Tequily a Mamba no.5 přijímali všichni s nadšením. Pezinok byl pro nás velmi příjemných dnem plným výborné hudby, ale především setkáním s drahými a opravdovými přáteli – muzikanty ze Slovenska.
 
PS: Po zkušenosti mnoha muzikantů doporučuji soukromou návštěvu národního archivu slovenských vín ve sklepích starého Pezinského pivovaru.
 
25. 8. 2013
Pro nepříznivé počasí byl odvolán tradiční koncert VDO před skleníkem v Boskovicích na závěr promenádní sezóny.
 
7. 9. 2013 – Svatba
VDO zahrál svému dlouholetému členu, hráči na bicí, Petru Drahošovi na jeho svatbě, kterou měl v hotelu Ohrada na Vískách. Svatební obřad proběhl v přírodě na loučce za hotelem. Petr si bral Lucii Královou. Hrály se veselé pochody a zazpívali jsme Rožnovské hodiny. Orchestr také novomanželům tradičně věnoval malý finanční obnos do začátků.
 
13. – 15. 9. 2013 – Velké Vozokany (SK)
Muzikanti a přátelé dechového orchestru Vozokanka pozvali náš orchestr VDO ZUŠ Letovice na oslavy svého 40. výročí od založení. Zůčastnili jsme se tedy těchto oslav, ale také III. Kulturního festivalu mikroregionu „Požitavie – Širočina“. Již páteční večer nás mile překvapil. Nejprve perfektním ubytováním v hotelu Eminent ve Zlatých Moravcích a zejména pak společným večerem našeho orchestru a Vozokanky v kulturním domě ve Velkých Vozokanech. Vřelé uvítání, velmi přátelská atmosféra a naprosto spontánní jam sassion některých muzikantů z obou kapel za zpěvu a tance všech přítomných, včetně paní starostky ing. Justýny Pálkové. Druhý den v sobotu byly hlavní oslavy Vozokanky, které začaly v 10:00 hod. mší v místním kostele, kde pan farář Vozokance požehnal a popřál jí do dalších let. Přání a gratulace pokračovaly při slavnostním obědě, kterého se kromě nás zúčastnili i významní hosté včele s hejtmanem a poslanci za Požitaví. Kulturní program začal ve 14:00 hod. na hřišti a až do 19:00 hod. běžel nepřetržitý proud folkloru, tanců a dechové hudby. Náš orchestr hrál od 17:30 hod. a velmi se líbil. Večer dále pokračoval taneční zábavou s výbornou dechovou hudbou Obyčankou. Do hotelu jsme se vrátili patřičně utahaní tancem, dobrým jídlem a pitím. V neděli jsme si pospali do 10 hodin a pak odjeli na oběd do Vozokan. Ve 14:00 hod. jsme se s našimi přáteli rozloučili a odjeli domů. Byl to krásný víkend s přáteli a dobrými lidmi.
 
1. 12. 2013 – Koledování v Letovicích
VDO zahrál pásmo koled při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu v Letovicích. Naše vystoupení začalo v 17:00 hod. a před námi se na náměstí prezentovaly tři pěvecké sbory. Náměstí bylo zcela zaplněno lidmi a náš program byl tou pravou tečkou za 1. adventní nedělí.
 
4. – 6. 12. 2013 – Budapešť
Návštěva Budapešti se uskutečnila na pozvání našeho družebního orchestru na pozvání Tutta Forza, který působí při kulturním středisku 10. okrsku Budapešti zvaném Köbanyi. VDO měl v Budapešti dva koncerty. První se uskutečnil hned ve středu po příjezdu v kulturním centru. My i Tutta Forza jsme měli samostatné 45 minutové vystoupení a na závěr jsme zahráli společnou skladbu – koncertní pochod Julia Fučíka Florentinský pochod. Po koncertě bylo improvizované velmi srdečné setkání v prostorách kulturního centra a ochutnávka pochutin, které připravili sami hudebníci z Tutta Forza. Také se naši muzikanti rozdělovali, kam půjdou spát. Předběžná domluva e-maily jaksi nefungovala, takže se značně improvizovalo. Někdo do rodin po jednom, dvou až čtyřech, někdo do ubytovny nebo do hotelu. Bylo to pro nás nové a netradiční a do budoucna to už tak být nemůže, protože není přehled o tom, kde se bydlí a kdo odkud a jak cestuje na společná setkání. Je to nemobilní, především ale při každém zájezdu chce být kolektiv spolu, protože hlavně večerní posezení jsou příležitostí ke společné zábavě a velkou stmelovací příležitostí mezi mladými a staršími muzikanty. Je však nutno říci, že v Budepešti se naši muzikanti rozhodně v soukromí netrpěli hladem, žízní ani nemrzli. Čtvrtek 5. 12. byl vyhrazen pro poznávání Budapešti. Podívali jsme se do parlamentu, na budapešťské bašty nad Dunajem a prohlédli jsme se krásně vyzdobenou předvánoční Budapešť. Večer jsme se opět rozprchli do soukromí, ale někteří se hrdinsky vydali metrem a hromadnou dopravou do centra i přes jazykovou bariéru, kterou maďarština bezesporu je. Vedení orchestru a zástupci města Letovic – starosta Vladimír Stejskal s místostarostou Jiřím Palbuchtou se zúčastnili společenského setkání se starostou Köbanye a radními, na kterém se dohodly další akce a reciproční výměny. Další den v pátek 6. 12. jsme se opět byli podívat v centru Budapešti a večer proběhl náš druhý koncert. Uskutečnil se ve velkém sále budapešťské konzervatoře a společně s námi vystoupily mladší a starší dechové orchestry této školy. Také zde jsme hrály společné skladby, Florentinský pochod a Uherský tanec Johanese Brahmse. Tento koncert byl mimořádně úspěšný a rozhodně jsme mladým maďarským muzikantům dokázali, že umíme. Po tomto koncertě jsme odjeli domů. Velké poděkování patří maďarským organizátorům našeho pobytu v Budapešti, paní Henrietě Szabodos – organizační vedoucí a panu Rolandu Bako – dirigentu Tutta Forzy. Pobyt v Budapešti byl velmi příjemný a přínosný pro všechny čtyři zúčastněné orchestry a nastartoval další spolupráci.
 
28. 12. 2013 – Výroční setkání VDO
Jako každoročně v závěru roku se všichni členové VDO a naši přátelé sejdou, aby společně zhodnotili uplynulý muzikantský rok. Bylo to velmi příjemné setkání. Nejprve byly připomenuty všechna vystoupení, které se v roce 2013 uskutečnila. Následovala společná zábava s konzumací dobrých pochutin a veselá tombola. Byl to velmi příjemný večer.
 

Školní akce

12. 6.
Pěvecký sbor Carmina
- 14 hod. vystoupení v DPS 

Žákovská besídka
  třídy uč. Jitky Pecháčkové
- 17 hod. sál Českobratrská 5

13. 6.
III. absolventský koncert
- 15:30 hod. Kulturní dům Letovice

Zájezd pro žáky a učitele ZUŠ
   na koncert PLANETY
   Moravia Brass Band Brno
- 20:30 hod. Biskupský dvůr Brno
- odjezd autobusu v 18 h. od školy

14. 6.
Žákovský koncert 
  třídy uč. Anny Pařilové
- absolventské vystoupení
   Elišky Hruškové II. cyklus klavír
- 15 hod. sál Českobratrská 5

15. 6.
VDO Telč

16. 6.
Koncert VDO v Brně
- 11:30 hod. nám. Svobody
 

Taneční vystoupení
  třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 13 hod. Paprsek Olešnice

17. - 21. 6.
Závěrečné
    a postupové zkoušky

17. 6. 
Besídka LDO
   třídy uč. Hany Bočkové
- 16:16 hod. sál Českobratrská 5

18. 6. 
Žákovská besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

19. 6.
Závěrečné vystoupení
  tanečního oddělení
  uč. Jany Viklerové
- 16 h. Kulturní dům Letovice

20. 6.
Žákovská besídka
  třídy uč. Renaty Svobodové
- 16 hod. zkušebna v I. patře

Vernisáž výstavy
 absolventů výtvarného oboru
- Knihovna Letovice

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus
- 18 hod. sál sboru Církve
  bratrské, Okružní 13, Letovice

21. 6.
Závěrečné posezení
 zaměstnanců školy
- 16 hod. Masarykovo nám. 29

25. 6.
Pedagogická porada
 - 10 hod. Masarykovo nám. 29

Žákovská besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. Kulturní dům Olešnice

Žákovská besídka
 na pobočce ZŠ Vísky
- 15 hod. ZŠ Vísky

26. 6.
Závěrečné vystoupení TO
 třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 16 hod. Kulturní dům Letovice

Žákovská besídka
 třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. Kulturní dům Olešnice

Závěrečná besídka v Předškoláčku
- 15 hod. sál Českobratrská 5

Koncert pěveckého sboru
  Cantamus v Bílovicích
- 18 hod. Kulturní dům Bílovice

1. 9.
Den otevřených dveří
  Slavnostní otevření 
    zrekonstruované školy
- Masarykovo nám. 29, Letovice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola