ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2018

 10. 2. 2018 – 45 roků VDO (odložená oslava z 11. 11. 2017)
Slavnostní shromáždění a koncert k 45. výročí založení Mládežnického dechového orchestru, dnes Velkého dechového orchestru se uskutečnilo 10. 2. 2018. Orchestr byl velmi dobře připraven na tuto pro orchestr slavnostní příležitost a bylo nacvičeno 11 velmi obtížných skladeb.

1.     Vjezd gladiátorů – J. Fučík

2.     Lví král – směs meldií z filmu – E. John

3.     Let me weep – G. F. Handel – zpívala Renata Svobodová

4.     Mission imposible 4  - ústřední melodie ze stejnojmenného filmu

5.     Letovická polka – W. Béreš – autor byl přítomen a polku dirigoval

6.     Preludium – F. Maňas – přednesová skladba pro trubky – J. Kaderka, P. Bohatec, R. Dočekal

7.     The blues factory – J. d. Haan

8.     Nelituji ničeho – Edith Piaf – zpívala Radka Dostálová

9.     Birland – J. Zawinula

10.                       Škoda lásky – moderní úprava W Béreše

11.                       Instant koncert

Během koncertu bylo hovořeno o začátcích orchestru, jeho vzniku a o osobnosti Petra Halamky, zakladatele MDO. Byly zdůrazněny zásluhy P. Halamky a také to, že zastupitelé města Letovic udělili Petru Halamkovi za jeho zásluhy čestné občanství Letovic im memoriam. Minutou ticha byla také uctěna památka Petra Halamky a dalších deseti muzikantů, kteří se naší oslavy nedožili. Byli to Miloš Hrazdíra, Milan Toufar, Zdeněk Hrdý, Radek Širůčka, Bohuslav Knödl, Miroslav Řezník, Kamil Halamka, Vladimír Topolář, Oldřich Henek, Miloš Kučírek. Během koncertu po zaznění slavnostní fanfáry přišla k mikrofonu paní Jitka Moučková a oznámila přítomným, že Petr Křivinka, ředitel ZUŠ Letovice a dirigent VDO uvádí v život vyznamenání „Rytíř hudebního umění“. Toto vyznamenání je vyjádřením úcty muzikantů ke svým kolegům muzikantům, kteří rozvinuli svůj hudební talent k vynikajícím výsledkům a velmi tak obohatili kulturnost naší společnosti. Dále bylo potvrzeno širokou hudební a kulturní veřejností, že toto vyznamenání bude udělováno ve všech hudebních žánrech při slavnostních příležitostech VDO a ZUŠ. Vyznamenání „Rytíř hudebního umění“ bylo uděleno zakládajícím členům MDO za 45 roků poctivého muzicírování. Po ukončení koncertu se všichni přítomní odebrali k bohatému rautu a následovala zábava do 2 hod., kterou doprovázela beatová skupina Miloše Vevery ml. Slovenská dechová hudba Vozokanka byla hosty VDO a taktéž ona provázela svými skladbami večerní zábavu. Našimi hosty byli také dirigent orchestru Tutta Forza z Budapešti pan Roland Bakó a paní Henrietta Sabó. K hostům se řadil také náš přítel pan Wiliam Béreš, bývalý šéfdirigent ústřední Čs. armády. Oslava 45. výročí byla skvělá a po všech stránkách se podařila.

18. 3. 2018 – Slavnostní koncert k 45. výročí  prvního vystoupení VDO
18. 3. 1973 bylo první veřejné vystoupení MDO a to při příležitosti městské oslavy MDŽ v sále SKP – dnes v kulturním domě. Uspořádali jsme proto k tomuto výročí VDO slavnostní koncert pro veřejnost. Program byl stejný jako při slavnostním shromáždění bývalých a současných členů orchestru 10. 2. 2018. Byla to opět velmi vhodná příležitost pro slavnostní dekorování řady muzikantů z orchestru, ale také muzikantů z jiných hudebních žánrů. Těch, kteří mají velké zásluhy na velmi kvalitním amatérském i profesionálním hudebním životě naší společnosti.

Zkouška na Kmochův Kolín – 12. 5. 2018
VDO dostal pozvání na 55. ročník Kmochova Kolína, který bude 9. – 10. 6. 2018. V rámci tohoto festivalu bude také monstrkoncert. Na tento monstrkoncert se uskutečnila zkouška čtyř orchestrů. Zkouška byla v České Vsi u Jeseníku a sjeli se orchestry z Letovic, Jeseníku, Šternberka a Police nad Metují. Zkoušelo se šest skladeb a dirigenti jednotlivých orchestrů se střídali ve vedení zkoušky. Zkoušely se tyto skladby:

1.     Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 1 – Petr Ciba Šternberk

2.     Thomas Doss: Triumphial prelude – Petr Křivinka Letovice

3.     Michael Braun: Goldplay on stage

4.     Jacob de Haan: Concerto da more

5.     Kapela Toto: Africa

6.     Michael Jackson: Heal the World 

Orchestry přijely velmi dobře připraveny, takže šlo vše jako po másle. Po zkoušce byla večeře formou bohatého rautu. Byla to velmi dobře zorganizovaná akce a pěkná hudební  sobota.

55. ročník Kmochova Kolína – 9. – 10. 6. 2018
Do Kolína vyjel VDO ZUŠ Letovice v sobotu 9. 6. 2018 ve velmi slušném obsazení, takže byl předpoklad, že vše dobře dopadne. Byli jsme ubytováni v Kutné Hoře, v internátu pro mládež. Ubytování bylo dobré v pokojích po 2-3 osobách. Po ubytování jsme odjeli do Kolína na oběd. Po obědě jsme poslouchali orchestry, které se na Karlově náměstí střídaly na dvou podiích. Ve 14 hod. začínal průvod městem, kterého jsme se se ctí zúčastnili a až dopochodoval poslední orchestr na Karlovo náměstí, byl primátorem Kolína 55. ročník Kmochova Kolína slavnostně zahájen.

Koncert našeho orchestru začal v 17 hod. a trval 45 minut. Hráli jsme 10 skladeb promenádního charakteru, žádné klády, ale líbivé melodie a zpívané skladby jako Muziky, muziky, Nelituji ničeho, Loudá se půlměsíc, Škoda lásky. Zpěvem nás velmi obohatila a podpořila Radka Dostálová a přihlížející muzikanti, kteří nás poslouchali, např. z kapely Glória nám gratulovali k výbornému výkonu.

Po večeři jsme se vrátili do Kutné Hory. Zde již byl volný program, takže část orchestru odjela večer do Kolína podívat se na Václava Neckáře a Glorii a někteří zůstali v Kutné Hoře, kde v zahradní hospůdce nacvičovali Živijó! Druhý den jsme již sbalení odjeli do Kolína, kde byla v 10:00 hod. zkouška na monstrkoncert. Naše část monstrkoncertu začala ve 14:00 hod. a dopadla na výbornou.

Odjížděli jsme spokojeni a obohaceni o nové zážitky ze dvou dní plných výborné hudby. 

Poděkování patří všem za výbornou reprezentaci ZUŠ Letovice.

Festival dechových hudeb v Jevíčku – 23. 6. 2018
Tropická horka první poloviny června vystřídalo počasí, o kterém se jako o letním rozhodně mluvit nedalo. 30 stupňů vystřídalo stupňů 10, což pro účastníky festivalu v Jevíčku bylo velmi nepříjemné. Nicméně náš orchestr se i s takovými podmínkami dokáže vyrovnat, takže náš program přijali posluchači velmi dobře. Průvodní slovo měla paní Jitka Moučková a velmi fundovaně provedla asi stovku diváků historií i současností našeho orchestru. Program, který jsme hráli, byl shodný s programem s Kolína. Občerstvení bylo dobré, obsazení orchestrů taktéž. Proto hodnotíme tuto hudební sobotu velmi dobře.

Promenádní koncert Letovice – 24. 6. 2018
Program koncertu byl sestaven ze standartních skladeb promenádního charakteru, které jsou líbivé a velmi dobře hratelné. Proto se koncert podařil a měl úspěch. Druhá stránka koncertu byla jeho organizace a celkové pojetí. Náš orchestr si zaslouží, aby vystupoval samostatně a měl podmínky, které jsou důstojné pro orchestr prvoligový či spíše extraligový. Vystupování společně se skupinou Vo Co Gou je pro nás nepraktické. Publikum Vo Co Gou a naše je jiné, takže po skončení vystoupení mažoretek odchází. Ruší to celkový dojem z promenádního koncertu a také my čekáme, až před námi dotančí děvčata a nemáme v našem programu řád.

Takže do budoucna budeme požadovat samostatné dvouhodinové vystoupení od 15 do 17 hod. s 15 minutovou přestávkou a velmi kvalitní ozvučení celého orchestru a zpěvu. Jsme připraveni kdykoliv a velmi rádi posluchačům z Letovic zahrát.

Promenádní koncert Blansko – 29. 7. 2018
Letošní promenádní koncert v Blansku byl poprvé ozvučen, takže jsme hráli také skladby zpívané, což ke kvalitě koncertu velmi přispělo a koncert obohatilo. Náš program měl úspěch. Přišla za námi celá řada blanenských muzikantů, kteří si naše koncerty nenechají ujít a upřímně nám gratulovali k výbornému výkonu a novým skladbám.

Španělsko 17. – 23. 9. 2018
V pondělí 17. 9. 2018 bylo v 5:30 hod. před ZUŠ Letovice velmi rušno. Dechový orchestr ZUŠ totiž odjížděl na prestižní umělecký zájezd Golden Sardana do španělského letoviska Lloret de Mar na pobřeží Costa Brava. V 6:00 hod. bylo vše naloženo a mohli jsme vyrazit. Do Španělska jsme tedy vyjeli trasou Svitavy, Hradec Králové na Rozvadov. Před námi jel dříve do Německa šofér František Dlabaja, aby doplnil šoféra Petra Sáblíka a mohli jsme plynule bez 8mi hodinové zastávky pokračovat do našeho cíle. Ještě dříve před naším odjezdem v neděli večer vyjelo doprovodné vozidlo zvukaře Lukáše Chalupy a s ním všechny velké hudební nástroje – bicí, tympány, tuba atd. V tomto doprovodném vozidle jelo také několik muzikantů, takže celkový počet zájezdníků se vyšplhal na 64 osob. Muzikantů bylo 57 a ostatní doprovod čítal spolu s řidiči 7 osob. Zvláštním hostem byl také starosta města Letovic Vladimír Stejskal. Po 27 hodinách náročné cesty přes Německo a Francii jsme přijeli do města hotelů a cestovního průmyslu Lloret de Mar. Přivítal nás déšť, ale netrval dlouho a bylo to spíše osvěžení horkého španělského dne. Hned po příjezdu jsme se ubytovali, takže jsme nemuseli čekat na úklid pokojů. Náš hotel Garbi měl již cosi za sebou, je to 2 hvězdičkový hotel, ale vše co turista potřebuje, nabízel. Na pokojích byla klimatizace, TV, vybavení bylo sice starší, ale normální standart. Na recepci nás při příjezdu přivítal šéf agentury, která festival společně s městem pořádala. Byl to pan Jaromír Piziya a také ostatní zaměstnanci agentury jsou Poláci. Teprve tady po našem příjezdu jsme se dozvěděli přesný harmonogram festivalu a jakés takés organizační pokyn. Vzhledem k tomu, že náš orchestr má za sebou mezinárdní soutěže ve španělském letovisku Malgrat de Mar a zde byla organizace a propagace skvělá, tady v Lloret de Mar organizace pokulhávala a o propagaci se takřka nedalo mluvit. Ale vše nám vynahradil náš skvělý kolektiv VDO, muzikanti vytvářeli atmosféru přátelství a radosti z hudby. První den, tj. úterý 18.9. jsme věnovali odpočinku a prohlídce města a koupání v moři. Po příjezdu jsme také měli oběd a tak nálada byla skvělá, protože když je mužstvo napojeno a  najezeno a má možnost si odpočinout, tak je vše dobré. Stravování v hotelu Garbi – tedy plná penze, bylo velmi dobré, bohatý výběr mas, ryb, zeleniny, ovoce a různých pamlsků, koláčů a zmrzliny. Druhý den tedy středa 19.9. byl pro naši kapelu ale i pro ostatní kapely nejdůležitější. Dopoledne jsme měli zkoušku v novém divadle. V 17 hod. začala vlastní soutěž, kterou rozhodovala tříčlenná mezinárodní porota ve složení profesorů vysokých hudebních škol z Japonska, Polska a Španělska. Bylo rozhodováno ve třech soutěžích: 1) soutěž koncertních programů, 2) soutěž o nejlépe zahranou hymnu FC Barcelona, 3) soutěž o nejlépe zahranou skladbu a píseň Sardana. Náš orchestr soutěžil ve všech kategoriích. Výsledky jsme se ten den nedozvěděli, protože měli být vyhlášeny až v sobotu 22. 9. na společném setkání všech orchestrů. Měli jsme velmi dobrý pocit, že se nám naše soutěžní programy velmi povedly. V pátek nás očekávala Barcelona, celodenní pobyt v této zajímavé a atraktivní metropoly. Celý den jsme obdivovali památky a zajímavosti Barcelony a v 17 hod. se konala dvouhodinová show všech orchestrů v parku Sants. Opět zde zavládlo ze strany  pořadatelů bezvládí, takže to do rukou vzali kapelníci a tvořil se improvizovaný, ale velmi dobrý program. Po návratu do hotelu Garbi jsme se celá kapela odebrali řádit na historický kolotoč a tato zábava je velmi dobře zdokumentovaná a jistě bude ozdobou naší videotéky. V sobotu 22.9. jsme odjížděli domů a v 10 hod. dopoledne nám pan Jaromír Pizya přišel oznámil výsledky soutěže. V autobuse nám bylo sděleno, že ve všech třech kategoriích jsme obdrželi zlaté pásmo, tedy 1. místo. Radost všech byla upřímná a bouřlivá. 

Ještě se vrátíme k návštěvě Barcelony, která byla  okořeněna nedobrou chvilkou a to, že byl na naší show okraden pan starosta Vladimír Stejskal, což bylo velmi nepříjemné. Ale jinak náš umělecký zájezd do Španělska proběhl jak hudebně, tak společensky na vysoké úrovni a všem účastníkům zájezdu je nutno upřímně poděkovat za vzornou reprezentaci Města Letovice, Jihomoravského kraje a celé české kultury. 

Koledování Olešnice - 2. 12. 2018
VDO ZUŠ Letovice tradičně koledoval v Olešnici již po osmnácté v řadě za sebou. Tradičně bylo také velmi dobré pohoštění, takže tradiční byla i dobrá nálada muzikantů. Hodinový program koled Miloše Machka vyslechli posluchači tradičně velmi pozorně a tradičně také zpívali. Tradičně jsme byli spokojeni.

Koledování Letovice – 2. 12. 2018
Koledování v Letovicích bylo tradičně špatné. Od špatného počasí, kdy nám namokly nové noty, přes tradičně špatnou organizaci. Např. nebylo žádné osvětlení prostoru, kde stáli muzikanti, velmi špatné ozvučení, ale pozor, netradičně dostali muzikanti poukázky na občerstvení, takže se něco mění. Do budoucna si navrhneme organizaci kulturního programu sami.

První vánoční koncert VDO ZUŠ Letovice – 19. 12. 2018
Ve středu 19. 12. 2018 se uskutečnil první slavnostní vánoční koncert v sále kulturního domu v Letovicích. Na tento koncert bylo také pozváno 29 muzikantů, kteří celý svůj život zasvětili hudbě, hrají v různých kapelách a různé hudební žánry. Při slavnostní náladě vánočního koncertu byla těmto muzikantům předána medaile Rytíř hudebního umění a pamětní list s poděkováním od hudební veřejnosti za celoživotní poctivé muzicírování a službu naší kultuře. Samotný koncert začal v 18 hod. a měl dvě části. První bylo vzpomenuto na významné akce, které během roku VDO absolvoval, jako např. koncert k 45. výročí založení, účast na Kmochově Kolíně, účast na soutěži ve španělských městech Lloret de Mar a v Barceloně. Byly hrány tyto skladby: Vítězný meč - pochod Julia Fučíka, Swing the thing – orchestrální skladby s ukázkou swingové rytmiky, Concert da more – orchestrální skladba, Afrika – roková skladba od skupiny To-to, Loudá se půlměsíc – zpívala Radka Dostálová, Hymna FC Barcelony – v naší úpravě, tak jak byla zahrána na soutěži ve Španělsku. Druhá polovina byla sestavena ze skladeb s vánoční tématikou. Nejprve Petr Jašek zahrál skvěle na trubku Mozartovu Ukolébavku, kapelník Petr Křivinka zazpíval Já sním o vánocích bílých, následovala skladba Amazing Grace – zpívala Renata Svobodová, od autorů Suchého- Šlitra zazněla v podání Radky Dostálové píseň Purpura a tento blok byl zakončen písní Adeste Fideles v podání Renaty Svobodové. Všichni posluchači při příchodu na koncert obdrželi slově 6 nejznáměnjších českých koled, které pak za doprovodu VDO v závěru koncertu zazněly. Právě závěr koncert s účastí všech přítomných vytvořil slavnostní náladu, která na adventní předvánoční době rozhodně patří. Výkon všech byl odměněn bouřlivých potleskem, dokonce proběhl i potlesk ve stoje. Jako přídavek proto zazněla skladba El cumbanchero – technicky těžká, tématicky veselá a radostná skladba. Po koncertu byl uspořádán raut, na který byli pozvání všichni účinkující i hosté. Spokojenost všech byla náramná. 

Závěrečné posezení - 28. 12. 2018
Členové VDO se sešli na závěr roku, aby bilancovali a zhodnotili akce za celý rok, dále pak bylo nutno nastínit akce na rok 2019, jako např. desátá show, zájezdy orchestru do Francie či Budapešti atd. Dobře se jedlo a pilo, všeho bylo dost. Tentokrát bylo občerstvení přichystáno ve formě uzených výrobků. Proběhla také tradiční tombola a každý něco vyhrál. Velmi dobře a důstojně jsme zakončili rok 2018.


Školní akce

1. 9.
Den otevřených dveří
  Slavnostní otevření 
    zrekonstruované školy
- Masarykovo nám. 29, Letovice

12. 10.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Zámek Letovice
   - VDO ZUŠ Letovice
   - Vozokanka Slovensko
   - Tutta Forza Maďarsko


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola