ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2020

Tříkrálový koncert v Jevíčku – 12. 1. 2020

Starosta Jevíčka Dušan Pávek pozval náš orchestr na účinkování při příležitosti ukončení tříkrálové sbírky. Koncert se konal v neděli 12. 1. v jevíčském kostele. Před naprosto zaplněným kostelem předvedl VDO trochu netradiční repertoár, ale který byl přijat s velkým nadšením. Hráli jsme líbivé světové melodie Pasadenu, Měsíční serenádu, Píseň o čase, Nádherný svět, Let mee weep heal the World, Hudbu pro Michaelu a 7 krásných českých koled, které zpíval celý kostel. Hrané skladby a koledy navodily sváteční atmosféru klidu a pokoje umocněnou výborným výkonem orchestru. Po koncertu jsme byli pozváni na pohoštění do jevíčského zámečku, kde se nám pořadatelé plně věnovali. Dušanu Pávkovi a pořadatelům této akce patří od nás vřelé poděkování. 

 

Mezinárodní festival dechových orchestrů Praha 2020 - 15. 2. 2020

Mimořádný úspěch Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice 
V sobotu 15. února se v pražském hotelu Pyramida konal prestižní Mezinárodní festival koncertních dechových orchestrů Praha 2020.

Tohoto soutěžního mezinárodního festivalu se také zúčastnil Velký dechový orchestr Základní umělecké školy Letovice a v konkurenci 13 vynikajících orchestrů získal zlaté pásmo s vyznamenáním. Tento mimořádný úspěch je velkou odměnou pro všech 60 členů orchestru, kteří strávili mnoho hodin při nácviku velmi těžkého koncertního programu.

Členové mezinárodní poroty v čele s plukovníkem Dr. Václavem Blahunkem, šéfdirigentem Hudby Hradní stráže a Policie ČR, ve svých hodnotících listech nešetřili chválou nad rytmickou přesností, dynamikou skladeb a celkovou vyspělostí letovického orchestru. Mimo dirigenta a ředitele ZUŠ Letovice Petra Křivinky, se na této soutěži představil také mladý talentovaný dirigent Mgr. Pavel Janík a nácvikem velmi náročné skladby „Pilatus – Dračí hora“ a svým výborným dirigentským výkonem značně napomohl orchestru k tak skvělému výsledku.

PS: Dovolte, abych velmi upřímně poděkoval všem muzikantům VDO ZUŠ Letovice za vynikající výkon na Mezinárodním festivalu dechových orchestrů Praha 2020 a také za vzornou reprezentaci ZUŠ Letovice, města Letovice a Jihomoravského kraje.

 

Období koronaviru 

Období od pražské soutěže v trvání 15ti měsíců bylo pro VDO Letovice a celou ZUŠ Letovice velmi neradostné. Důvodem byla pandemie covid-19. Bylo vyučováno distančně, což znamená na dálku, přes PC, telefony atd. Zkoušky VDO jako takové nebyly možné a veřejná vystoupení se nekonala. Toto období bylo vlastně za celou éru VDO jediné, kdy orchestr normálně nepracoval. V květnu 2020 se sice situace s covidem trochu zlepšila a pár zkoušek se uskutečnilo. Ale účast hráčů byla slabá, protože se mnozí báli nákazy. Přesto ale měl VDO jeden koncert a to 5. 9. 2020 na Festivalu malých dechových orchestrů ve Svitavách. Vystupovali jsme zde jako hosté a je nutno konstatovat, že s velkým úspěchem. Podle reakcí publika a hodnocení přítomných muzikantů jsme předvedli koncertní program, který na vysoké úrovni reprezentoval širokou škálu mnoha žánrů v plné harmonicko-rytmické a výrazové součinnosti s originály. Ukázali jsme velký rozdíl mezi malým a velkým obsazením. Prostě a zřetelně řečeno, velké obsazení a plná harmonie vybavená kvalitní aranží, která je podpořena výbornými hráčskými výkony je nenahraditelná.

 


Školní akce

19. - 22. 5.
Hra na dechové nástroje
- ústřední kolo ZUŠ Praha Břevnov

23. - 29. 5.
ZUŠ Open

25. 5.
Žákovská besídka
  třídy uč. Milana Kalhouse
- 16 hod. kulturní dům Letovice

26. 5.
Absolvenstký koncert
  třídy uč. Libora Suchého
- 16 hod. Českobratrská 5

26. 5. 
Taneční vystoupení
   třídy uč. Moniky Ošlejškové
- 16:00 hod. kulturní dům Letovice

26. - 27. 5.
Hra na lidové nástroje
- ústřední kolo ZUŠ Mikulov

27. 5.
Absolventský koncert
   Pavly Toulové
- 18 hod. Kulturní dům Letovice

28. 5.
Festival ZUŠ okresu Blansko
- 10-17 hod. nám. Boskovice

2. - 5. 6.
Přehlídka tanečního oboru
- ústřední kolo ZUŠ Karlovy Vary

3. 6.
Žákovská besídka
   třídy uč. Anny Pařilové
- 15:00 hod. Kultruní dům Letovice

3. - 11. 6.
Zájezd Chorvatsko
  - Stari Grad

8. 6. 
Žákovská besídka 
   třídy uč. Dagmar Lžíčařové
- 15:30 hod. kulturní dům Letovice

10. 6.
Žákovská besídka
   tříd uč. Petra Jaška a
   uč. Sergeje Golubkov
- 16:30 hod. kulturní dům Letovice

13. - 17. 6.
Závěrečné a postupové zkoušky

14. 6.
Příběh Zlobilky
  - baletní pohádka
    třídy uč. Jany Vinklerové
- kulturní dům Letovice
- v 16:00 hod.

15. 6.
Příběh Zlobilky
  - baletní pohádka
    třídy uč. Jany Vinklerové
- kulturní dům Letovice
   pro MŠ a ZŠ
- v 8:30 hod. a v 10:30 hod.

16. 6.
Besídka 
   literárně-dramatického oboru
- 16:16 hod. Kulturní dům Letovice

17. 6.
Závěrečné posezení
   zaměstnanců školy
- 17 hod. AFK Letovice

18. 6.
Festival Mozartovy děti
- koncert VDO
- 10:30 hod. nám. Svobody Brno

20. 6.
Žákovská besídka
   třídy uč. Marie Portlové
- 16:00 hod. Českobratrská 5

20. 6.
Žákovská besídka
   třídy uč. Jitky Pecháčkové
- 17:00 hod. Českobratrská 5

21. 6.
Pedagogická porada
   - 10:00 hod. kulturní dům 

21. 6. 
Besídka Předškoláčku
- 16:00 hod. Českobratrská 5

21. 6.
Letní koncert v Olešnici
   - 15:30 hod. ZŠ Olešnice

22. 6.
Závěrečné vystoupení
   tanečního oddělení
   třídy uč. Moniky Ošlejškové
- kulturní dům Letovice

23. 6.
Žákovská besídka
   třídy uč. Vladimíra Pečinky
- 16:00 hod. Českobratská 5

24. 6.
Žákovská besídka
   třídy uč. Milana Václava Hakla
- 15:00 hod. Kulturní dům Letovice

26. 6.
XI. Show VDO "Talent a inspirace"
  - 14:00 hod.
  - 16:30 hod.
- zámecká jízdárna Letovice

28. 6.
Žákovská besídka
  klavírní třídy uč. Hany Bočkové
- 16 hod. Českobratská 5 

13. 8. 
Oslavy 50. výročí založení 
Velkého dechového orchestru
ZUŠ Letovice
- Hasičárna Letovice

23. 9. - 1. 10.
“ 1ST INTERNATIONAL FAROS
   MUSIC FESTIVAL ” Croatia

   - Velký dechový orchestr

23. 9. - 1. 10. 
Zájezd do Chorvatska

14. 10. 
70. výročí založení školy
   UČITELSKÝ KONCERT
   - kulturní dům Letovice


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

KANCELÁŘ ŠKOLY JE 
BĚHEM REKONSTRUKCE
BUDOVY PŘESTĚHOVÁNA:
... TYRŠOVA 8, LETOVICE ...
(v přízemí budovy internátu MSŠ Letovice)
TELEFON: 777674203

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00,
Mgr. Martin Michalíček,
tel.: +420 / 732 337 492,
e-mail: 
gdpr@vim-jmk.cz
           michalicek@vim-jmk.cz


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola