ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola

k navigaci

2003

4. - 5. 1. 2003 – Mezinárodní soutěž Praha 2003
Rok 2003 zahájil MDO velmi úspěšně. Ve dnech 4. – 5.1.2003 proběhla v Praze Mezinárodní soutěž velkých dechových hudeb. Náš orchestr zde získal Zlaté pásmo a také Zlatý pohár poroty za nejlépe provedenou povinnou skladbu Hategana – rumunský tanec skladatele Karola Pádivého. Náš orchestr zde byl také nominován na festival Kmochův Kolín 2003. Porota ve složení Evžen Zámečník, Karel Bělohoubek, Karel Zeman a Stanislav Horák ve svých hodnotitelských listech velmi vysoce vyzvedávala technickou úroveň orchestru, velmi dobrou souhru jednotlivých sekcí, líbila se jim dramaturgie programu a dynamika. Kromě již zmíněné Hategany orchestr zahrál Fantazii svobodného světa, Pozdrav Venuši a druhou část barokní suity Tedda Huggense. Tohoto mimořádného úspěchu MDO si všichni mladí muzikanti velmi váží a zcela jistě se jedná o jeden z vrcholných úspěchů našeho orchestru.

6. 3. 2003 – Jarní koncert MDO
Na tomto koncertu zazněly připravované skladby na Kmochův Kolín. Jednalo se o Fantazii svobodného světa, Kuchařské hostiny, Hategana, Slovanský tanec č. 2,3, Dálnice. Koncert byl velmi dobře připraven. Poděkování patří rodičům ze SRPŠ za nezištnou pomoc při organizaci koncertu a přípravu občerstvení.

14. 4. 2003 – Koncert v Moravské Chrastové
Obecní úřad v Moravské Chrastové pozval MDO a mažoretky na akci pro důchodce. V hodinovém programu náš orchestr předvedl část koncertního programu, ve kterém zazněly také skladby od Bedřicha Smetany Luisina polka, Sukova Sousedská, Mozartovy melodie - takže skladby klasiků, ale zazněly zde také skladby swingového charakteru Tmavomodrý svět, Měsíční serenáda, Dlouhá bílá noc, Nádherný svět a další.

7. 5. 2003 – Vzpomínkové setkání v rámci 58. výročí ukončení 2.svět. války
Toto shromáždění se uskutečnilo před pomníkem umučených na letovickém Koupališti. V projevu starosty Josefa Novotného zazněly slova o nutnosti připomínat neustále všem generacím zrůdnost války. MDO svými skladbami opět podtrhl důstojnost tohoto shromáždění.

13. - 15. 6. 2003 - Kmochův Kolín 2003
MDO Letovice společně s dalšími čtyřmi mládežnickými orchestry Jeseník, Krnov, Kolín, Čáslav vystoupil na samostatném koncertu na hlavním pódiu kolínského náměstí, ale dále také na mažoretkovém show a v průvodu městem. Monsterkoncert, který byl vyvrcholením celého Kmochova Kolína, sledovalo na 1000 posluchačů. Petr Křivinka, dirigent našeho orchestru, měl tu čest řídit pochod Fr. Kmocha Proč ten ptáček jarabáček. Před zahájením hlavního nedělního programu byli také všichni dirigenti pozváni na kolínskou radnici, kde jim starosta Kolína pan Jiří Marek předal upomínkové předměty a poděkoval jim za účast na letošním festivalu. Později zde byl také seminář pro dirigenty a hudební skladatele. Jako poznatek z tohoto semináře je nutno říci, že si všichni přítomní velmi stěžovali na velký nezájem médií o dechovou hudbu, ale hlavně na nedostatek mladých hudebníků. Vše je nutno řešit výpomocemi učitelů, a tak mnoho hudeb už mládežnických není. Je to problém i našeho orchestru. Kmochův Kolín byl velmi úspěšný, pořadatelé s námi počítají za dva až tři roky opět.

28. - 29. 6. 2003 - Festival hudby a tance Letovice
Hlavním hostem letošního festivalu byl orchestr z chorvatského Trogiru, se kterým má MDO také navázanou družbu. Trogirský orchestr byl v Letovicích od 25. do 30. 6. a během těchto šesti dnů měl společně s námi a mažoretkami koncerty v Letovicích, Boskovicích, Svitavách, Blansku a Sloupě. Během jeho pobytu jsme se snažili ukázat našim přátelům jak pamětihodnosti, tak přírodní krásy blanenského okresu, např. zámek a hrad Boskovice, zámky v Lysicích a Rájci, sloupsko-šošůvské jeskyně a brněnský hrad Špilberk. Vyvrcholením jejich návštěvy byl festival, který naše ZUŠ pravidelně pořádá. Kromě naší a chorvatské hudby se ho také zúčastnily malé dechové hudby z Jedovnic, Jevíčka a Svitav.

11. 8. - 20. 8. 2003 – MDO v Trogiru a Starém Gradu
Starostové měst Trogir a Starý Grad pan Vladek Malčevič a pan Visko Haladič pozvali náš orchestr do svých měst v rámci Festivalu kulturního dalmatského léta, který se koná pod záštitou splitské župy. Orchestr přijel nejprve do Trogiru - městečka vzdáleného 20 km od Splitu, kde měl v překrásném prostředí starého města čtyři koncerty. V Trogiru jsme se zdrželi tři dny a potom jsem přejeli na ostrov Hvar, kde jsme společně s místními obyvateli slavili jejich největší svátek – svátek svatého Rocha. Celý pobyt ve Starém Gradu byl ovlivněn velkým požárem, který zachvátil asi třetinu ostrova a MDO byl ubytován v náhradních prostorách dětského tábora. Toto ubytování nebylo ideální, ale i přesto se s ním vyspělý kolektiv popasoval. Dne 16. 8. 2003 bylo dirigentu MDO a řediteli ZUŠ Letovice Petru Křivinkovi uděleno vyznamenání chorvatské republiky a splitsko-dalmatské župy za dlouholetou kulturní pomoc a rozvoj chorvatsko-českých vztahů v oblasti školství, kultury a turismu. Současně mu bylo také uděleno čestné občanství Starého Gradu.

2. 9. 2003 – Koncert MDO v Boskovicích
Při příležitosti slavnostního otevření SOU Boskovice s novým názvem SOU André Citroëna se uskutečnil koncert MDO a mažoretek před hlavní budovou učiliště. Tento koncert byl sledován mimo jiné i mladými lidmi, studenty této školy, kteří nadšeně aplaudovali skladbám typu chvilka s Moricconem, směs Beatles či směsi skladeb ABBA. Je to příklad toho, že vkusné úpravy populárních melodií mohou zaujmout i toto publikum a že dechová hudba zdaleka není vyhořelý žánr.

4. 10. 2003 – Koncert v Bořitově
Jednalo se o hodinový koncert a průvod obcí při příležitosti 600 let obce Bořitov. Tyto akce jsou v našem regionu časté a jsou vždy velmi pečlivě připraveny. Také bořitovští si dali velmi záležet, aby vše klapalo tak, jak chtějí, což se jim povedlo. Náš koncert a následný průvod obcí byl krásnou tečkou za pěkně prožitou sobotou.

17. - 18. 11. 2003 – Ostrava 2003
V tyto dny se v Ostravě konala mezinárodní soutěž, která je v celé Evropě považována za velmi prestižní a na které byl MDO poprvé. Ve dvou dnech se na ní vystřídalo se svými soutěžními půlhodinovými programy dvacet osm nejlepších českých a evropských orchestrů. Náš orchestr obsadil stříbrné pásmo a stále patří mezi osmičku nejlepších mládežnických orchestrů ZUŠ České republiky. Povinnou skladbou v této soutěži byla orchestrální skladba Vladimíra Studničky Radostné mládí.

Prosinec 2003 – Koledování 12.12. Boskovice, 14.12. Letovice, 19.12. Olešnice
 


Školní akce

9. 12.
Adventní koncert
 uč. Dagmar Lžíčařové
- 16 hod. kostel sv. Michaela Vísky

Adventní koncert
  uč. Dagmar Lžíčařové
- 18 hod. kaple v Jabloňanech

11. 12.
Vánoční koncert 
  třídy uč. Galiny Žílové
- 16 hod. sál radnice Olešnice

12. 12.
Vystoupení pěveckého sboru 
Sluníčko v Městském klubu důchodců
- 14:15 hod. Tyršova

Vánoční besídka v ZŠ Vísky
- 15 hod. ZŠ Vísky

Vánoční besídka
   třídy uč. Vladimíra Pečinky
- 16 h. galerie Domino,Havírna 55

13. 12.
Vánoční besídka v Předškoláčku
  - 16 hod. sál Českobratrská 5

14. 12.
Vánoční besídka 
  tříd uč. Aleny Kambové a
  Moniky Hájkové
- 16 hod. sál divadla Kunštát

Vánoční besídka 
  třídy uč. Jany Hrubé
- 17 hod. sýpka Boskovice

15. 12.
Vánoční setkání u klavíru
  třídy uč. Anny Pařilové
- 15 hod. sál Českobratrská 5

16. 12.
Vánoční koncert VDO
  - v 16:30 hod. náměstí Blansko

Adventní koncert
  uč. Dagmar Lžíčařové
- 16 hod. kostel sv. Jiří Kochov

18. 12.
Vánoční besídka
  třídy uč. Veroniky Hromkové
- 17 hod. sál  Českobratrská 5

19. 12.
Vánoční besídka
  třídy uč. Hany Bočkové a
  uč. Marie Portlové
- sál v I. patře, Českobratrská 5

Vánoční besídka
  třídy uč. Dagmar Lžíčařové
- 15:30h sál Okružní 13, Letovice

Vánoční vystoupení
  třídy uč. Zuzany Pernicové
  - 16:30 hod. náměstí Blansko

19. 12.
Slavnostní otevření KD Olešnice

20. 12.
Vánoční besídka
  třídy uč. Marie Portlové
- 15:15 hod. ZŠ Olešnice

Divadelní představení
  Vánoční příběh
- 15:30 hod. sokolovna Křetín

Vánoční besídka
   třídy uč. Jitky Pecháčkové
- 16 hod. sál Českobratrská 5

Vánoční koncert VDO
  - 18 hod. Kulturní dům Letovice

21. 12.
Vánoční vystoupení

  třídy uč. Libora Suchého
  - 16:30 hod. náměstí Blansko

22. 12.
Vánoční posezení zaměstnanců
   školy - AFK Letovice

23. 12. - 2. 1.
Vánoční prázdniny 

27. 12.
Benefiční koncert
- 17 hod. Kulturní dům Olešnice

29. 12.
Vánoční posezení VDO
   - zkušebna Tylex Letovice

Vánoční koncert
  uč. Dagmar Lžíčařové
- 17 hod. Záložna Vanovice

7. 1.
Novoroční koncert
  pěveckých sborů
  - 15 hod. kostel sv. Prokopa

16. 1.
Pedagogická porada
- 10 hod. Kulturní dům Letovice

25. 1.
Novoroční koncert
pěveckého sboru Cantamus

- 18 hod. Kulturní dům Letovice

30. 1.
Baletní pohádka
  "Kráska a zvíře"
- 16:00 hod. Kulturní dům Letovice

31. 1.
Baletní pohádka
  "Kráska a zvíře"
  - dopoledne pro MŠ a MŠ

2. 2.
Pololetní prázdniny

5. - 9. 2.
Jarní prázdniny

28. 2.
Okresní kolo soutěže
  ve hře na kytaru
  - ZUŠ Velké Opatovice

29. 2.
Okresní kolo soutěže
  ve hře na klavír
- ZUŠ Blansko

14. - 15. 3.
Krajské kolo soutěže
  ve hře na kytaru
- ZUŠ V. Kaprálové, Brno

15. 3.
Krajské kolo soutěže
  ve hře na klavír - dua
- ZUŠ Hodonín

20. - 21. 3.
Krajské kolo soutěže
  ve hře na klavír - sólo
- ZUŠ Mikulov

26. - 27. 3.
Krajské kolo
  soutěžní přehlídky LDO
- ZUŠ Boskovice

28. 3. - 1. 4.
Velikonoční prázdniny

8. - 9. 4.
Krajské kolo soutěžní
  přehlídky výtvarného oboru
  - ZUŠ Tišnov

9. - 10. 4.
Krajské kolo soutěže
  ve hře na housle
  - ZUŠ Ořechov

11. 4.
Krajské kolo soutěže
  jazzových a tanečních orchestrů
  - ZUŠ Z.Mrkose, Brno

31. 5. - 8. 6.
Zájezd Chorvatsko

16. 6.
Koncert VDO v Brně
- 11 hod. nám. Svobody 

21. 6.
Vzpomínkový koncert
k nedožitým 70. narozeninám
pana Petra Křivinky

- Kulturní dům Letovice


HLAVNÍ MENU

Facebook Sledujte nás
na Facebooku


Náhodné foto z galerie

Obr


Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 203/29
679 61 LETOVICE

tel.: +420 777 674 203
zusletovice@zusletovice.cz

ID datové schránky: bzf3dep

KANCELÁŘ ŠKOLY JE 
BĚHEM REKONSTRUKCE
BUDOVY PŘESTĚHOVÁNA:
... TYRŠOVA 8, LETOVICE ...
(v přízemí budovy internátu MSŠ Letovice)
TELEFON: 777674203

************************

Kontaktní údaje na 
     Pověřence pro ochranu
     osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
Hybešova 15,
Brno, 602 00
Mgr. Anežka Rejzková
email: gdpr@vim-jmk.cz

tel: 732 337 492
***************************


ZUŠ Letovice - Základní umělecká škola